Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Rady Porozumienia „SPiN” na Uniwersytecie Śląskim

11.10.2017 - 11:35, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

W środę 11 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego spotkają się przedstawiciele Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka „SPiN”. W spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 11.00, udział wezmą dyrektorzy wszystkich centrów nauki w Polsce, muzeów oraz instytucji związanych z edukacją.

Porozumienie „SPiN” powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników cyklicznych konferencji „Interakcja-Integracja”. Jednostka zrzesza różnorodne ośrodki – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, placówki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne i uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Członkiem Porozumienia jest również Uniwersytet Śląski, a jego przedstawicielem w Radzie – dr Jerzy Jarosz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii).

Członkowie „SPiN” zachęcają do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomagają lepsze rozumienie nauki i inspirują dialog społeczny na jej temat. Cel ten realizują, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do odbiorców w różnym wieku – od przedszkolaków do seniorów.

Podczas posiedzenia odbywającego się na Uniwersytecie Śląskim omówione zostaną najbliższe inicjatywy, między innymi planowane spotkania z przedstawicielami rządu, prowadzone będą rozmowy na temat przekształcenia Porozumienia w stowarzyszenie, poruszone zostaną także kwestie związane z projektami upowszechniającymi naukę oraz organizacją jubileuszowej X konferencji „Interakcja-Integracja” na Uniwersytecie Śląskim.

Spotkanie Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka „SPiN” otworzy prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

 

return to top