Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pracownicy UŚ w Radzie Programowej Biblioteki Śląskiej

07.06.2019 - 16:53, aktualizacja 07.06.2019 - 16:53
Redakcja: admin

Uchwałą z 15 maja 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego powołał nową Radę Programową Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W składzie trzynastoosobowego gremium znalazło się sześcioro pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

Rada Programowa zajmuje się opiniowaniem oraz realizacją działań statutowych Biblioteki Śląskiej. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji. Członkowie zostali wybrani na czteroletnią kadencję. Dyrektorem Biblioteki Śląskiej jest dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek.

return to top