Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Spotkanie otwarte z dr hab. Anną Szawerną-Dyrszką, prof. UŚ

20.10.2022 - 11:17, aktualizacja 02.11.2022 - 12:38
Redakcja: K.St

27 października 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się otwarte spotkanie z dr hab. Anną Szawerną-Dyrszką, prof. UŚ poświęcone książce „Stanisław Baczyński: «Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja»”. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Marian Kisiel.

Przedsięwzięcie miało charakter hybrydowy. Wzięli w nim udział zarówno pracownicy, doktoranci, studenci Wydziału Humanistycznego UŚ, jak również osoby spoza naszej uczelni.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Historycznoliteracką PAN – oddział w Katowicach.

Dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, prof. UŚ jest profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac dotyczących poezji drugiej emigracji oraz literatury i czasopiśmiennictwa dwudziestolecia międzywojennego. Naukowo zgłębia życie literackie Wilna i awangardę wileńską. Jest monografistką i edytorką twórczości Teodora Bujnickiego. W swoim literackim dorobku posiada takie pozycje, jak: „Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka” (Katowice 2000), „Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów” (Katowice 2007), „Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkice” (Katowice 2011).

return to top