Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski podczas Festiwalu Kwiatów

24.06.2016 - 11:09, aktualizacja 24.06.2016 - 11:09
Redakcja: admin

Już po raz dziesiąty w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbędzie się Festiwal Kwiatów, trwający od 25 do 26 czerwca 2016 roku. Podczas tegorocznej edycji, w niedziele 26 czerwca, będzie można skorzystać z warsztatów fizjologicznych prowadzonych przez dr. Jacka Francikowskiego z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ oraz obejrzeć prezentację multimedialną „Człowiek jako superorganizm” przygotowaną przez prof. dr. hab. Piotra Skubałę.

Uczestnicy będą mieli również możliwość uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Informacji na temat rekrutacji na studia udzielać będą pracownicy uczelni.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu i program dostępne są na stronie: www.mob-zabrze.pl.  

return to top