Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowanie w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

06.04.2018 - 10:06, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski jest jednym z beneficjentów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucję pośredniczącą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze, przeprowadzono trzy konkursy dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych.

Uczelnie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach pierwszej ścieżki konkursowej mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości do 30 mln złotych. Uniwersytet Śląski otrzymał 12 638 671,74 zł na realizację projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego łączna wartość wyniesie 13 029 558,52 zł.

Symboliczny czek

Przedsięwzięcie stanowi wieloobszarowe wsparcie dla całej uczelni, a realizowane będzie od października 2018 roku do września 2022 roku. Wsparciem objęci zostaną studenci, kadra naukowo-dydaktyczna oraz kadra administracyjno-kierownicza. Planowane działania związane są z rozwojem kompetencji kluczowych uczestników projektu. Zorganizowane zostaną: szkolenia, warsztaty, kursy, wizyty studyjne, zajęcia w formie projektowej dla studentów. Zmodyfikowane i zrealizowane będą również programy kształcenia, które zostaną dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju. Planuje się ponadto zmiany organizacyjne w uczelni, takie jak modernizacja stron internetowych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Prorektor prof. Michał Daszykowski i wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław GowinWręczenie symbolicznych czeków przedstawicielom uczelni z województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni odbyło się 6 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Senatu Politechniki Śląskiej.

Z rektorami śląskich uczelni spotkał się wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Symboliczne czeki z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego odebrali również przedstawiciele: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Uczestnicy uroczystości wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem

Wspólne zdjęcie przedstawicieli uczelni, którzy odebrali symboliczne czeki wraz z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławem Gowinem
fot. Politechnika Śląska

return to top