Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”

30.06.2016 - 16:13, aktualizacja 30.06.2016 - 16:13
Redakcja: admin

Od 1 do 3 lipca 2016 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Wydarzenie adresowane jest do młodych naukowców (doktorantów oraz młodych doktorów), którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą biologią stawonogów.

Celem organizowanej konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu biologii stawonogów, zaprezentowanie przez młodych naukowców wyników swoich badań, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy naukowej między badaczami z różnych ośrodków naukowych. Wykłady plenarne podczas konferencji wygłoszą: dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz dr Wacław Tworzydło z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W inauguracji konferencji udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ we współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Doktorantów. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.arthropod.us.edu.pl.

 

 

 

return to top