Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wręczenie dyplomów w konkursie „Zielona Pracownia”

08.04.2016 - 11:31, aktualizacja 08.04.2016 - 11:31
Redakcja: admin

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia”. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt”, został ogłoszony przez Fundusz w lipcu 2015 roku. Celem jego było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. 21 autorom najlepszych pomysłów na zagospodarowania sali lekcyjnej na cele ekologiczne zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 130 000,00 zł.

Kontynuację projektu stanowił konkurs „Zielona Pracownia” skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym do nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt” a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Z 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24 w kwocie 780 000,00 zł.

Dotacje zostaną przeznaczone na utworzenie i modernizację pracowni biologicznych, geograficznych fizycznych i chemicznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu (tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu komputerowego), pomocy dydaktycznych (zestawów doświadczalnych, mikroskopów, odczynników, okazów przyrodniczych, modeli organów) wsparte wyposażeniem pracowni w nowoczesne i ergonomiczne meble: krzesła, biurka, stoły doświadczalne, gabloty, szafy czy stojaki na mapy.

return to top