Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Gabriela Juranek laureatką konkursu Diamentowy Grant

05.07.2018 - 10:18 aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

Gabriela Juranek, studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, znalazła się w gronie laureatów VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł.

Projekt Gabrieli Juranek pt. „Ubrać libertyna. Moda i (a)moralność we Francji w ostatniej ćwierci XVIII wieku” uzyskał wsparcie finansowe w wysokości prawie 155 tys. zł. Funkcję opiekuna naukowego pełni prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska z Wydziału Filologicznego UŚ.

Diamentowe Granty przyznawane są od 2012 roku. Do siódmej edycji konkursu wpłynęło 214 wniosków, laureaci zostali wyłonieni w dwustopniowym postępowaniu konkursowym – na pierwszym etapie ocenie podlegały osiągnięcia młodych naukowców, w drugim – wnioski opiniowali recenzenci oraz zespół interdyscyplinarny.

Pełna lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie: www.nauka.gov.pl.

return to top