Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD | Szukamy dobrych praktyk w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w środowisku akademickim

01.02.2022 - 06:54 aktualizacja 11.02.2022 - 07:07
Redakcja: AJS
Tagi: GEPARD

W ramach inicjatywy GEPARD przeprowadzona zostanie analiza porównawcza rozwiązań w obszarze budowania planów równości płci (z ang. GEP) w wybranych uczelniach europejskich.

Rezultatem działania będzie opracowanie raportu podsumowującego podobieństwa i różnice między rozwiązaniami stosowanymi w planach równości płci, wskazującego dobre praktyki w tym zakresie oraz rekomendacje odnośnie do obszarów wymagających zmiany.

W raporcie zostanie zaprezentowany uniwersalny model polityki w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w środowisku akademickim, opracowany na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz.

Koordynatorem prac zespołu przeprowadzającego badanie porównawcze oraz przygotowującego raport jest dr Jolanta Klimczak z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Materiał z prac zespołu zostanie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej projektu w styczniu 2024 roku.

Widok z góry na cztery stykające się pięści w geście współpracy nad biurkiem pełnym przyborów biurowych

fot. Pixabay.com

return to top