Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krzysztof Wieczorek

19.01.2020 - 16:33, aktualizacja 10.02.2022 - 11:09
Redakcja:

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 319
tel.: +48 32 359 18 09
e-mail: krzysztof.t.wieczorek@us.edu.pl

Stanowisko


profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1978 – obrona pracy magisterskiej na kierunku: matematyka, Uniwersytet Śląski. Temat: Zastosowanie ultraproduktu w logice
 • 1978 – rozpoczęcie pracy w Instytucie Filozofii UŚ na stanowisku: asystent-stażysta
 • 1979 – stanowisko asystenta w IF UŚ
 • 1986 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Temat: Polska filozofia spotkania, promotor: prof. dr hab. Czesław Głombik
 • 1987 – stanowisko adiunkta w IF UŚ
 • 1994 – habilitacja na podstawie pracy: Levinas a problem metafizyki
 •  … – stanowisko profesora Uniwersytetu Śląskiego
 • 2005 – tytuł profesora nauk humanistycznych

 

Projekty badawcze


 • Grant H01A0208 – Najnowsza historia filozofii polskiej przez pryzmat dziejów towarzystw filozoficznych 1904-1994. Kierownik: prof. dr hab. Barbara Markiewicz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1995
 • grant International Visegrad Fund Project: Philosophical Education: Problems, Innovations, Discussions Within V 4 Countries, 2005 – 2006
 • grant International Visegrad Fund Project: European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsability, 2010-2011

 

Sprawowane funkcje


 • Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii (… -…)
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich (1999 – 2003)

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1981),
 • Wojewódzka Komisja Kwalifikacyjna Olimpiady Filozoficznej (1983-1999),
 • Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej (1987-1991),
 • Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału Katowickiego PAN (od 1993),
 • Slovenske Filozoficke Združenie (od 2000),
 • Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Filii UŚ w Cieszynie (od 2000),
 • International Ebner Gesellschaft, Sekcja Polska,
 • Polskie Towarzystwo Europeistyki Oddział Wrocław,
 • Rada Naukowa Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko w Krakowie,
 • Komitet Redakcyjny „Principia”. Pismo koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Kraków (1994-2000),
 • Komitet Redakcyjny „Acta Universitatis Matthiae Belli”, Banska Bystrica, Slovensko (od 2000),
 • Rada Wydawnicza, Fakulta Humanitnych Vied Univerzity M. Bela, Banska Bystrica,
 • Chair of Philosophy Department „Philosophy and Canon Law“, UŚ Katowice (od 2014),
 • Rada Programowa „Studia z Filozofii Polskiej”,
 • Rada Redakcyjna „Rocznika Wydziału Filozoficznego Ignatianum” Kraków,
 • Rada Naukowa Śląskiego Klubu Profesorskiego – przewodniczący,
 • Rada Naukowa Międzyuczelnianego Seminarium „Filozoficzne aspekty mistyki”,
 • Zespół Naukowo-Badawczy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie,
 • Rada Redakcyjna Biblioteki Filozofii Chrześcijańskiej w Poznaniu,
 • Rada Redakcyjna Rocznika „Filozofii Chrześcijańska”,
 • Archidiecezjalna Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego Metropolii Górnośląskiej,
 • Rada Programowa Centrum Afirmacji Życia Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Chorzowie,
 • Kapituła Nagrody Lux ex Silesia przy Arcybiskupie Metropolicie Górnośląski,
 • Zespół Synodalny Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach.

 

Nagrody


 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo dydaktyczne przyznano w latach: 1978, 1982, 1984, 1989, 1990, 1995, 1998 i 1999.

 

Zainteresowania naukowe


 • historia filozofii XX wieku (zwłaszcza w obszarze niemieckojęzycznym),
 • fenomenologia,
 • filozofia spotkania i dialogu,
 • wybrane problemy teorii poznania i filozofii języka,
 • ontologia i epistemologia wartości,
 • filozofia humoru,
 • tanatologia,
 • teoria decyzji z elementami prakseologii i psychologii,
 • filozofia wychowania,
 • obecność zagadnień i metod filozofii w życiu publicznym oraz w dyskursie medialnym i politycznym.

 

Publikacje


 • Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli J.Tischnera i Nowickiego, ISBN 83-226-0298-7, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 1990, ss. 112.
 • Levinas a problem metafizyki, ISBN 83-226-0495-5, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 1992, ss. 136.
 • Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego, ISBN 83-7132-304-2, Katowice: „Książnica” 1998, ss. 168.
 • Spory o przedmiot poznania, ISBN 83-226-1321-0, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2004, ss. 378.
 • Family in the Contemporary World. Catholic Social Teaching and Gender, Philosophy and Canon Law – Vol. 1 (Katowice 2015), s. 19-50, ISSN 2450-4955.
 • “Behold, Now Is the Acceptable Time for a Change of Heart”: a Christian Response to the Migration Problem, Philosophy and Canon Law. – Vol. 2 (Katowice 2016), s. 59-81, ISSN 2450-4955.
 • “Phase transition” between confrontation and dialogue in the light of the concept of the unity charism, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Lublin 2016, nr 1, s. 291-317, ISSN 1733-3911.
 • Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu, Ethos (Lublin) – 2017, nr 1, s. 76-103 ISSN 0860-8024.
 • Samotność bólu, ból samotności, Ethos (Lublin). – 2017, nr 4, s.19-48 ISSN 0860-8024.
 • Przestrzenie wolności : między heroizmem a konformizmem, Paedagogia Christiana (Toruń) – 2018, t. 1, s. 27-50 ISSN, 1505-6872.

 

Krzysztof Wieczorek

return to top