Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Mruszczyk

19.01.2020 - 15:42, aktualizacja 03.11.2021 - 14:26
Redakcja: am

dr Magdalena Mruszczyk

Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III pokój nr 318 B
tel.: +48 32 359 12 17
e-mail: magdalena.mruszczyk@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 1998–2003 – studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2003–2004 – studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2003 – tytuł magistra filozofii na podstawie obrony pracy magisterskiej, zatytułowanej: “Problematyka dobra i zła w ujęciu etologów”, promotor: dr Maria Niemczuk
 • 2006 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie obrony rozprawy doktorskiej, zatytułowanej: “Człowiek w «antropologii adekwatnej» Karola Wojtyły”, promotor: prof. Barbara Szotek

 

Projekty badawcze


Projekt zatytułowany: „Człowiek w «antropologii adekwatnej» Karola Wojtyły” – grant Wydziału Nauk Społecznych UŚ nr 6/2009/2010

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Od 2014 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Filozoficznym
 • Od 2016 – członkostwo w Słowackim Towarzystwie Filozoficznym (Slovenské filozofické združenie pri SAV)

 

Zainteresowania naukowe


 • historia filozofii polskiej, szczególnie filozofii XX i XXI wieku
 • najnowsza filozofia człowieka
 • problematyka epistemologiczna
 • problematyka etyczna

 

Publikacje


 • Hasło „Franciszek Szopowicz”. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. T. 2. Red. A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, G. Bury, M. Nawracała-Urban, A. Szymaniak. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 2011, s. 659—661.
 • Społeczeństwo i państwo z perspektywy „rodu ludzkiego” Stanisława Staszica. „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2012, nr 9, s. 189-201.
 • Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja filozofia historii w kontekście polskiej rzeczywistości porozbiorowej. W: Mit. Historia. Kultura. Red. J. Skoczyński. Wyd. Księgarnia Akademicka. Kraków 2012, s. 33—44.
 • Problem alienacji w filozofii człowieka Karola Wojtyły. W: Etyka a zło. Red. Dorota Probucka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2013, s. 174–187.
 • The experience of „not-I” in the perspective of the experience of man I Karol Wojtyła’s adequate anthropology. „Folia Philosophica”. CITTRFUŚ. Katowice 2013, s. 87–102.
 • Znaczenie ciała w Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologii życia. W: Ciało człowieka w refleksji humanistycznej. Red. M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki. Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej. Gdańsk 2013, s. 13–25.
 • Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologia życia. Inspiracje i polemika. W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku. Red. M. Woźniczka. Wydawnictwo Akademia Imienia Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014, s. 197–209.
 • Myśli Karola Wojtyły o kulturze. W: Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności. Red. J. Gazda, S. Ruchała. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 364–381.
 • Filozofia sacrum w Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologii życia. W: Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka. Red. S. Janeczek, A. Starościc. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2014, s. 489–500.
 • Anny Teresy Tymienieckiej koncepcja dialogu interdyscyplinarnego. „Ruch Filozoficzny” 2014, t. 71, z. 2, 109–122.
 • Zagadnienie aktu twórczego w koncepcji ontopojezy życia Anny Teresy Tymienieckiej. „Folia Philosophica”. T 35. Red. D. Kubok. Katowice 2016, s. 115–131.
 • Koncepcja fenomenologii życia autorstwa Anny Teresy Tymienieckiej. „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 245–260.
 • Twórczość i dynamizm contra idealizm. Wyobraźnia w fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej. „Folia Philosophica”. T. 38. Red. D. Kubok. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 147–156.
 • Dionizyjski logos jako podstawa ontopojezy kultury: na kanwie fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej. W: Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. Red. Andrea Javorská, Ondrej Marchevský. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV. Bratislava 2017, s. 83–87.

 

Magdalena Mruszczyk

return to top