Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marta Ples-Bęben

19.01.2020 - 16:03, aktualizacja 10.02.2022 - 07:50
Redakcja:

dr Marta Ples-Bęben

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 328
tel. +48 32 359 12 77
e-mail: marta.ples@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2005 – mgr filozofii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii)
 • 2006 – mgr kulturoznawstwa, specjalność: wiedza o filmie i nowych mediach (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze)
 • 2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Transcendentalność poznania i historyczność rozumu. Studium filozofii Leona Brunschvicga, pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja J. Norasa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych)

Stypendia zagraniczne

 • 2009 – Bruksela (Belgia), Universite Libre de Bruxelles
 • 2013 – Koszyce (Słowacja), Univerzita PJ Safarika
 • 2013 – Dijon (Francja), Universite de Bourgogne
 • 2014 – Lyon (Francja), Universite Jean Moulin Lyon III
 • 2019 – Lyon (Francja), Universite Jean Moulin Lyon III

 

Projekty badawcze


 • „Teorie wyobraźni we francuskiej filozofii współczesnej”, NCN, nr grantu: 2018/02/X/HS1/02811, 2019-2020, Uniwersytet Śląski, kierowniczka.
 • „Krocząc różnymi drogami, badamy prawdę. Naukowe wydanie krytyczne polskiego tłumaczenia korespondencji Gottloba Fregego”, NPRH MNiSW, nr grantu: 0407/NPRH/H22/84/2017, 2017-2021, Uniwersytet Śląski, wykonawczyni.
 • „Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów”, NPRH MNiSW, 2012-2014, nr grantu: 11H 11 004980, Uniwersytet Śląski, wykonawczyni.

 

Sprawowane funkcje


 • sekretarz czasopisma „Folia Philosophica”

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • członkini komitetu naukowego czasopisma „Bachelard Studies”
 • członkini Towarzystwa Bachelardowskiego „Mythopoeia”
 • członkini Association Internationale Gaston Bachelard

 

Zainteresowania naukowe


 • filozofia wyobraźni
 • filozofia obrazu
 • francuska filozofia współczesna

 

Wybrane publikacje


 • Gaston Bachelard. Konteksty i interpretacje. Red. M. Ples-Bęben. Katowice 2020.
 • Błocian, K. Morawska, M. Ples-Bęben: Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wrocław 2018.
 • Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów. Red. D. Bęben, M. Ples-Bęben. Katowice 2013.
 • M. Ples-Bęben: L’homme de charbon: la Haute-Silésie en tant que région imaginaire. „Caietele Echinox” 2021, vol. 40, s. 105-115.
 • M. Ples-Bęben: Filozoficzne aspekty badań Juliette Favez-Boutonier. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. 64 (2019), s. 223-236.
 • M. Ples-Bęben: La méthode du rêve éveillé dirigé dans l’interprétation de Gaston Bachelard. „Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie” 2018, nr 1, s. 35-51.
 • „Lautréamont” et le problème de l’inconscience, „Bulletin de l’Association Internationale Gaston Bachelard” 2015, no 17, s. 117–136 (ISSN 1299–3638).
 • M. Ples-Bęben: Psychoanaliza życia, czyli Gaston Bachelard czyta Pieśni Maldorora, „Diametros”, nr 49 (2016), s. 84-102.

return to top