Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mateusz Tofilski

30.10.2023 - 13:12, aktualizacja 30.10.2023 - 13:12
Redakcja: am
Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 321A
e-mail: mateusz.tofilski@us.edu.pl

dr Mateusz Tofilski

 

Stanowisko


adiunkt

Życiorys naukowy


 • 2023 – adiunkt w Instytucie Filozofii UŚ
 • 2022 – stopień doktora filozofii, uzyskany na podstawie pracy pt. Realizm krytyczny Margaret Archer z perspektywy teorii afordancji – analiza filozoficzna, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Wieczorka i promotora pomocniczego dr Witolda Marzędy, uzyskanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wyróżnienie rektora UŚ dla najlepszych absolwentów roku 2015/2016)
 • 2016 – magisterium z filozofii oraz Międzynarodowych Studiów Polskich w ramach Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2014 – licencjat z filozofii i historii sztuki w ramach Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Projekty badawcze


 • Analiza koncepcji afordancji Jamesa Gibsona w kontekście kształtowania się interakcji społecznych, dotacja w ramach działalności Statutowej „Młodzi Naukowcy” UŚ, kierownik projektu (2019/2020)
 • Analiza i wykorzystanie koncepcji estetycznej Maurice’a Merlau-Ponty’ego w ramach nurtu umysłu ucieleśnionego-osadzonego w kulturze, dotacja w ramach działalności Statutowej „Młodzi Naukowcy” UŚ, kierownik projektu (2018/2019)

Zainteresowania naukowe


 • poznanie społeczne;
 • (neuro)estetyka;
 • metodologia badań neurofilozoficznych;
 • poznanie ucieleśnione i rozproszone;

Wybrane publikacje


 • Tofilski M., Stawski F. (2021). Podmiot ucieleśniony w zaprojektowanym środowisku. Analiza wykorzystania koncepcji afordancji w architekturze. Argument Biannual Philosophical Journal, 11(1), 55-70.
 • Stawski F., Gorzelańczyk E., Tofilski M. (2020). Jak mechanizm uzależnienia może zmienić rozumienie wolnej woli?, Avant, 2(31), 2020.
 • Tofilski M., Stawski F. (2019). The Relationship between Knowledge about the Artist’s Mental Illness and Artwork Reception. Psych, 1(1), 92-100.
 • Tofilski M. (2018). Pluralizm eksplanacyjny w minimalistycznej neurofilozofii Henrika Waltera a fundamentalna teoria świadomości. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 24, 503-518.
 • Tofilski M. (2018). Ekofilozofia w perspektywie oikologicznej na przykładzie procesu postindustrializacji. Etyka, 56, 89-104.
 • Tofilski M.(2018). Koncepcja empatycznego odbioru dzieła sztuki w perspektywie kognitywistycznej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 21(2), 61-76.
 • Tofilski M. (2017). Wpływ form przestrzennych na lokalną tożsamość mieszkańców górnośląskich osiedli Giszowca i Nikiszowca. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(1), 27-48.

Mateusz Tofilski, PhD

Institute of Philosophy, Faculty of Humanities
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, room: 321A
e-mail: mateusz.tofilski@us.edu.pl

 

Position


post-Ph.D.

Academic Qualifications


 • 2023 – post-Ph.D., Institute of Philosophy, Silesian University in Katowice, Poland
 • 2022 – PhD., Philosophy (thesis: The Embodied Subject in the Social Environment. Margaret Archer’s Critical Realism in the Perspective of the Theory of Affordances – Philosophical Analysis), Silesian University in Katowice, Poland
 • 2016 – M.A., Philosophy, International Polish Studies, Individual Interdisciplinary Studies, Silesian University in Katowice, Poland
 • 2014 – B.A., Philosophy, History of Art, Individual Interdisciplinary Studies, Silesian University in Katowice, Poland

Projects


 • Analysis of James Gibson’s affordances in the context of social interaction, internal grant for '”Young Researchers”, Silesian University in Katowice, project leader (2019/2020)
 • Analysis and application of Maurice Merlau-Ponty’s aesthetic within the embodied-embeded mind tradition, internal grant for '”Young Researchers”, Silesian University in Katowice, project leader (2018/2019)

Areas of Interest


 • social cognition;
 • (neuro)aesthetic;
 • methodology of neurophilosophical research;
 • embodied and distributed cognition;

Selected Articles


 • Tofilski M., Stawski F. (2021). Podmiot ucieleśniony w zaprojektowanym środowisku. Analiza wykorzystania koncepcji afordancji w architekturze. Argument Biannual Philosophical Journal, 11(1), 55-70.
 • Stawski F., Gorzelańczyk E., Tofilski M. (2020). Jak mechanizm uzależnienia może zmienić rozumienie wolnej woli?, Avant, 2(31), 2020.
 • Tofilski M., Stawski F. (2019). The Relationship between Knowledge about the Artist’s Mental Illness and Artwork Reception. Psych, 1(1), 92-100.
 • Tofilski M. (2018). Pluralizm eksplanacyjny w minimalistycznej neurofilozofii Henrika Waltera a fundamentalna teoria świadomości. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 24, 503-518.
 • Tofilski M. (2018). Ekofilozofia w perspektywie oikologicznej na przykładzie procesu postindustrializacji. Etyka, 56, 89-104.
 • Tofilski M.(2018). Koncepcja empatycznego odbioru dzieła sztuki w perspektywie kognitywistycznej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 21(2), 61-76.
 • Tofilski M. (2017). Wpływ form przestrzennych na lokalną tożsamość mieszkańców górnośląskich osiedli Giszowca i Nikiszowca. Polish Borderlands Studies, 5(1), 27-48.

Mateusz Tofilski

return to top