Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Piotr Machura

19.01.2020 - 14:07, aktualizacja 27.01.2022 - 14:25
Redakcja: an

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 321
tel. +48 32 359 17 09
e-mail: piotr.machura@us.edu.pl

 

Stanowisko: profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 2002 – magisterium (w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
 • 2006 – doktorat (z wyróżnieniem)
 • 2020 – habilitacja
 • Koordynator w obszarze nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki w Szkole Doktorskiej

 

Projekty badawcze


 • 2010-2011 – projekt „Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality Justice” (grant standardowy nr 20820190 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego)

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • The International Society for MacIntyrean Enquiry (USA) – Steering Committee Member)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek
 • Czlonek redakcji czasopisma „Folia Philosophica“
 • Członek rady serii Studies in Social and Global Justice (wyd. Rowman and Littlefield International, University of Nottingham)
 • Członek grupy badawczej Στάγειρα. Aristotelian Studies of Practical Philosophy, Uniwersytet w Barcelonie

 

Nagrody


 • 2011 – nagroda JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze uzyskane w roku 2020.
 • Nagroda Zespołowa Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu uzyskane w roku 2020.

 

Zainteresowania naukowe


Etyka normatywna, etyka teoretyczna, etyka cnót, aksjologia, neoarystotelizm, filozofia społeczna

 

Publikacje


książki autorskie:

 • Ideał człowieka filozofa w koncepcji Alasdaira MacIntyre’a­, Katowice: Śląsk, 2009, ISBN 978-83-7164-600-3.

książki redagowane:

 • Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice 2010, ss. 165, ISBN 978-80-7326-187-0.
 • Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert, 2011, ISBN 978-80-7326-196-2.

artykuły:

 • Central-European Ethos: Equality, Social Emergence and Claims to Justice, in: Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice, 2010, ISBN 978-80-7326-187-0.
 • Central-European Ethos Freedom, Responsibility and Social Imaginaries, In: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. M. Jozek, J. Jurova, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert 2011, ISBN 978-80-7326-196-2.
 • Normy moralne, ideały i supererogacja, “Folia Philosophica” 2011, 29, ISSN 0208-6336, ISSN 1231-0913.
 • supererogation, “Folia Philosophica”, 2013, 29 (English Edition), ISSN 0208-6336, ISSN 1231-0913.
 • Radykalizm cnót. O “rewolucyjnym arystotelizmie” Alasdaira MacIntyre’a, [w:] Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Warszawa: Scholar 2013, ISBN 978-83-7383-622-8.
 • Etyka doradzania – cnoty, dobra i relacje społeczne, [w:] Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Katowice: University of Silesia Press 2013, ISBN 978-83-63041-14-4.
 • Dobro a interesy – ku hermeneutyce filozofii praktycznej, „Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2013, 49, nr 4, ISSN: 1426-9724.
 • Goods, interests and the language of morals, in: Virtue and Economy, eds. A. Bielskis, K. Knight, Boulder: Ashgate 2015, ISBN 978-1-4724-1256-0.
 • Dobro a wolność. Wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum, „Folia Philosophica” 2015, Nr 33, ISSN 1231-0932.

 

Piotr Machura

return to top