Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Nowy artykuł pracownika IGSEiGP

  15.12.2021 - 10:41 aktualizacja 16.12.2021 - 11:30
  Redakcja: Maria Tkocz

  W czasopiśmie Geographia Polonica ukazał się artykuł A. Hibszera i M. Tracz pt.: The Impact of COVID-19 on Education in Poland: Challenges Related to Distance Learning. Rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie wywołało poważne zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa. W artykule, opartym na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli, dokonano analizy rozwiązań w zakresie zdalnego nauczania oraz organizacji pracy szkół podczas lockdownu w Polsce. Wyniki potwierdziły występowanie szeregu trudności w trakcie nauczania na odległość. Dotyczyły one m.in.: braku dostępu części uczniów do komputerów i internetu, niewystarczających kompetencji nauczycieli do prowadzenia zajęć w formie zdalnej, dylematów z doborem odpowiednich metod nauczania i aktywnym zaangażowaniem uczniów w trakcie zajęć. Dużym wyzwaniem jest problem rzetelności prowadzonej kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu on-line. Do zalet zaliczono m.in.: wymuszone nową sytuacją podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie nowych form i sposobów oceny wiedzy uczniów.
  Link do artykułu: https://www.geographiapolonica.pl/article/item/12991.html

  img
  return to top