Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Konurbacja katowicka – nowa publikacja

  27.12.2021 - 09:26 aktualizacja 28.12.2021 - 13:00
  Redakcja: Maria Sobala

  Nakładem Wydawnictwa Routledge – Taylor & Francis Group ukazała się książka poświęcona przemianom społeczno-ekonomicznym miast Europy Środkowej: „Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe”. Jeden z rozdziałów poświęcony jest konurbacji katowickiej, a jego autorem jest dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ. W rozdziale dokonano syntezy przemian społeczno-ekonomicznych regionu po 1990 roku w kontekście społecznym, gospodarczym, osadniczym i przestrzennym. W tekście wskazano na kierunki przemian konurbacji katowickiej oraz charakterystyczne, a często unikalne w skali Polski zjawiska, procesy i kwestie związane z rozwojem odśrodkowym.
  W książce zaprezentowano przemiany miast zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Redaktorami książki są profesorowie – Waldemar Cudny i Josef Kunc. Problematykę książki przybliżają następujące strony www:

  https://www.routledge.com/Growth-and-Change-in-Post-socialist-Cities-of-Central-Europe/Cudny-Kunc/p/book/9780367484477

  img
  return to top