Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019
  Nazwa projektu lub grantu:
  Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego, „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
  Finansowany przez:
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
  Okres realizacji:
  2019-2021
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

   

  2018/29/B/HS4/00847
  Nazwa projektu lub grantu:
  Analysis of demand for Earth science graduates in Poland and other selected countries (Analiza popytu na absolwentów nauk o Ziemi w Polsce i innych wybranych krajach)
  Finansowany przez:
  NCN (OPUS 15)
  Okres realizacji:
  2019-2022
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr hab. Adam Hibszer

   

  2018/28/T/HS4/005218
  Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski
  Finansowany przez:
  NCN (konkurs Etiuda 6 – stypendium doktorskie)
  Okres realizacji:
  2018-2020
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  mgr Weronika Dragan

   

  2018/02/X/HS6/01272
  Nazwa projektu lub grantu:
  Przejawy eksternalizacji tożsamości etnicznej w przestrzeni wybranych miast na obszarze Bałkanów Zachodnich
  Finansowany przez: NCN (konkurs Miniatura 2)Okres realizacji:
  2018-2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr Valentin Mihaylov

   

  UMO-2014/13/N/HS4/035785
  Nazwa projektu lub grantu:
  Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim na przykładzie konurbacji katowickiej
  Finansowany przez:
  NCN (konkurs Preludium)
  Okres realizacji:
  2015-2019
  Uczestnicy z IGSEiGP:
  dr Tomasz Spórna

  return to top