Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nadanie stopnia doktora mgrowi inż. Michałowi Pielce

30.01.2024 - 09:19 aktualizacja 30.01.2024 - 12:27
Redakcja: M. Kasprzyk

W dniu 23 września 2023 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Pielki, której promotorem był prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel a promotorem pomocniczym dr Paweł Janik.

Mgr inż. Michał Pielka zrealizował pracę doktorską pt. Nowatorska metoda optymalizacji transmisji danych dla ubieralnych systemów akwizycji ruchu.

W publicznej obronie udział wzięła Komisja Doktorska w składzie:

Przewodniczący Komisji: dr hab. Andrzej Swinarew, prof UŚ

Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Promotor pomocniczy: dr Paweł Janik

Sekretarz: dr hab. Michał Mierzwa, prof. UŚ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz z Politechniki Śląskiej w Gliwicach

prof. dr hab. Krzysztof Ficek z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Pozostali Członkowie Komisji:

prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska

prof. dr hab. inż. Robert Koprowski

prof. dr hab. n. med. Armand Cholewka

dr hab. Ryszard Tomaszewski, prof. UŚ

W dniu 29 stycznia 2024 roku Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Biomedycznej na podstawie głosowania tajnego jednogłośnie nadała
mgrowi inż. Michałowi Pielce stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.
Ponadto Rada wyróżniła przedłożoną rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja w BIP

return to top