Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

Sprawowane funkcje:

  • Członek Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im Gen. Jerzego Ziętka w Reptach
  • Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałowej
  • Kierownik interdyscyplinarnej grupy badawczej TWAIN przy Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Zastępca kierownika Wydziałowego Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej przy Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Członek Śląskiego WOPR przy AWF Katowice
  • Instruktor Ratownictwa PZM przy Automobilklubie Mysłowickim

Dane kontaktowe

Zainteresowania naukowe:

Inżynieria biomedyczna, zastosowanie technik analizy molekularnej w diagnostyce medycznej, nowoczesne materiały w medycynie, spersonalizowane rusztowania tkankowe, medycyna regeneracyjna, nowoczesne materiały w sporcie, analiza biomechaniczna w sportach wodnych.

Dorobek naukowy

img
return to top