Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Mariusz Jakosz, Iwona Wowro (red.)

Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst

Wydawnictwo Brill: V&R unipress, Göttingen 2022. ISBN: 978-3-8471-1430-7, ss. 362.

Oryginalność monografii ujawnia się już w samej lingwistycznej refleksji nad ważnym społecznie tematem, jakim jest humor oraz w ukazaniu różnorodności perspektyw metodycznych współczesnej lingwistyki w efektywnym badaniu rzeczonego zagadnienia. W polu eksploracji znajduje się cały splot wątków próbujących uchwycić fenomen i istotę komizmu, poprzez rozważania stylistyczne, językoznawcze i semantyczne, ukierunkowane na analizę mechanizmów komizmu. Monografię przedstawia wyniki międzynarodowych badań, które jednoznacznie wskazują na interdyscyplinarny charakter zjawiska humoru, a co za tym idzie, samej humorologii, co pozwala na całościowe zrozumienie istoty humoru we wszelkich jego przejawach.

Monografia jest skierowana nie tylko do naukowców, lecz także do wszystkich czytelników zainteresowanych językoznawczym spojrzeniem na istotę humoru w różnorodnych dyskursach. Podjęta tematyka wpisuje się w aktualny nurt pogłębionych badań dotyczących poszukiwania nowych rozwiązań w wymienionym obszarze i z całą pewnością otwiera ona wiele nowych pól badawczych oraz propozycji kontynuacji dotychczasowych badań nad specyfiką zjawisk komicznych.

Monografia jest efektem projektu grantowego w ramach programu: „Doskonała Nauka: Wsparcie monografii naukowych”, który został złożony przez dr. Mariusza Jakosza, prof. UŚ i uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

okładka książki pt. „Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst”

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, ISBN: 978-83-226-4193-4, ss. 200.

Książka « Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo » to propozycja całościowego opisu funkcjonowania przyimków neutralnych w języku włoskim w oparciu o proces obrazowania, tj. konstruowania sceny (gramatyka kognitywna R. Langackera). Pełny ogląd funkcjonowania przyimków na poziomie percepcji i konceptualizacji ma postać schematów, w których ujęte zostały archetypy poznawcze i formuły inwariantów semantycznych. Jako że wiele użyć zdeterminowanych jest diachronicznie, książka zawiera historyczne ciekawostki wyjaśniające ich łacińskie źródła. Z całą pewnością może być wartościowym i inspirującym punktem odniesienia dla kolejnych badań językoznawczych, jak również w dydaktyce języków obcych.

3 książki prof. Katarzyny Kwapisz-Osadnik pt. Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo

return to top