Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Arkadiusz Rojczyk

23.01.2020 - 08:30, aktualizacja 23.01.2020 - 08:31
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Arkadiusz Rojczyk, dr hab.

Arkadiusz Rojczyk prowadzi badania z zakresu artykulacji i percepcji oraz przetwarzania mowy. Jest autorem ponad 80 prac naukowych. Prezentował wyniki badań w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Australii. Jest liderem grupy badawczej pracującej w Laboratorium Przetwarzania Mowy (http://www.prospeech.pl/kategorie/laboratorium). Pełny profil badawczy dostępny na http://www.prospeech.pl/kategorie/arkadiusz_rojczyk_research_profile

Rojczyk, A. (2011). Sound symbolism in vowels: Vowel quality, duration and pitch in sound-to-size correspondence. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 47(3): 602-615

Rojczyk, A., Porzuczek, A., Bergier, M. (2013). Immediate and distracted imitation in second-language speech: Unreleased plosives in English. Research in Language 11: 3-18.

Zajac, M., Rojczyk, A. (2014). Imitation of English vowel duration upon exposure to native and non-native speech. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 50(4): 495-514.

Rojczyk, A. (2015). Using FL accent imitation in L1 in foreign-language speech research. In: E. Waniek-Klimczak and M. Pawlak (eds.) Teaching and Researching the Pronunciation of English. Heidelberg: Springer: 223-234.

Rojczyk, A., Schwartz, G., Balas, A. (2016). Perception of allophonic cues to English word boundaries by Polish learners: Approximant devoicing in English. Research in Language 1: 15-29.

Rojczyk, A., Ciszewski, T., Szwoch, G., Czyżewski, A. (2018). Visual perception of vowels from static and dynamic cues. Journal of the Acoustical Society of America 143(5): EL328-332.

Rojczyk, A. (2019). Quality and duration of unstressed vowels in Polish. Lingua 217: 80-89.

Rojczyk, A. (2019). Nonnative perception of allophonic cues to word boundaries: Lou spills versus loose pills for speakers of Polish. Language Acquisition 26(1): 97-105.

Rojczyk, A., Porzuczek, A. (2019). Speeded identification and discrimination of correct word stress in English by Polish leaners. In: J. Szpyra-Kozłowska and M. Radomski (Eds.), Phonetics and Phonology in Action. Berlin: Peter Lang: 253-264.

Rojczyk, A., Porzuczek, A. (2019). Rearticulated geminates are not sequences of two identical sounds: Evidence from Polish affricate geminates. In: S. Calhoun, P. Escudero, M. Tabain and P. Warren (Eds.), Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc.: 3671-3675.

Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN)
Kierownik:
• Acoustic properties of Polish geminate consonants 2017/25/B/HS2/02548
Wykonawca:
• Practical course of English phonetics for Poles 0576/B/H03/2010/38 (Kierownik: Janusz Arabski)
• Sandhi in second-language speech. 2012/05/B/HS2/04036 (Kierownik: Geoffrey Schwartz)
• ALOFON Methodology and technology for the polymodal allophonic speech transcription 2015/05/B/ST7/02151 (Kierownik: Andrzej Czyżewski)
• Consonant synchronization in Polish and English 2018/29/B/HS2/00088 (Kierownik: Geoffrey Schwartz)

return to top