Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Językoznawstwa

Adam Wojtaszek

23.01.2020 - 08:52, aktualizacja 26.01.2020 - 12:15
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ

Dr hab Adam Wojtaszek jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, pełni obecnie funkcję dyrektora Instytutu Językoznawstwa. Jego zainteresowania naukowe obejmują pragmatykę językową, kodowanie znaczenia, rejestry specjalistyczne, dyskurs reklamowy oraz język perswazji. Opublikował dwie książki na temat dyskursu reklamowego: Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective (2002) oraz Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements – Polish, British and Chinese Perspective (2011), a także liczne artykuły naukowe poświęcone temu tematowi. Wspólnie z prof. Danutą Gabryś-Barker pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma “Theory and Practice of Second Language Acquisition” (zał. 2015) wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, indeksowanego przez SCOPUS. Jest wieloletnim współorganizatorem corocznej Międzynarodowej Konferencji na temat Przyswajania Języka Obcego / Drugiego (International Conference on Foreign / Second Language Acquisition – ICFSLA), jednej z największych konferencji poświęconych tym zagadnieniom w Polsce. Wypromował bardzo liczne grono licencjatów oraz magistrów, posiada również długoletnie doświadczenie w pracy z doktorantami oraz był recenzentem w kilku postępowaniach habilitacyjnych.

Google Scholar: https://scholar.google.sk/citations?hl=en&pli=1&user=_bHhmXwAAAAJ
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Wojtaszek
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0308-4337

Wojtaszek, A. (2002). Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtaszek, A. (2004). Functions of English in Polish press advertisements, In: Ewa Borkowska & Andrzej Łyda (eds.), Wor(l)ds in transition (45-55). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.

Wojtaszek, A. (2004). Stereotypes of women in Polish radio and press advertisements, In: Anthony Barker (ed.), The Power and Persistence of Stereotypes (217-228). Aveiro: Universidade de Aveiro.

Wojtaszek, A. (2011). Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW.

Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011). Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin, Heildelberg: Springer (290 pages, Introduction – 4 pages).

Arabski, J. and A. Wojtaszek (2016). Contemporary perspectives in cross-linguistic influence. In: R. Alonso Alonso (ed.) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition (215-224). Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.

Wojtaszek, A. (2016). Multimodal integration in the perception of press advertisements within the Dynamic Model of Meaning. Lodz Papers in Pragmatics 12(1), 77-101.

Wojtaszek, A. (2016). Thirty years of Discourse Completion Test in Contrastive Pragmatics research. Linguistica Silesiana 37, 161-173.

Wojtaszek, A. (2017). What you’ll never manage to read – the small print component of televised commercials for erection stimulants. Linguistica Silesiana 38, 209-225.

Wojtaszek, A. (2019). Surprising turns of the persuasive path: exploitation of conceptual blending in Polish medical advertising. Linguistica Silesiana 40, 361-383.

return to top