Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Adam Wojtaszek

23.01.2020 - 08:52, aktualizacja 26.01.2022 - 13:46
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa UŚ

 

adam.wojtaszek@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0308-4337

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Wojtaszek

https://scholar.google.sk/citations?hl=en&pli=1&user=_bHhmXwAAAAJ

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dr. hab. Adama Wojtaszka obejmują pragmatykę językową, kodowanie znaczenia, rejestry specjalistyczne, dyskurs reklamowy oraz język perswazji. Opublikował dwie książki na temat dyskursu reklamowego: Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective (2002) oraz Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements – Polish, British and Chinese Perspective (2011), a także liczne artykuły naukowe poświęcone temu tematowi. Wspólnie z prof. Danutą Gabryś-Barker pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Theory and Practice of Second Language Acquisition (zał. 2015) wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, indeksowanego przez SCOPUS. Jest wieloletnim współorganizatorem corocznej Międzynarodowej Konferencji na temat Przyswajania Języka Obcego / Drugiego (International Conference on Foreign / Second Language Acquisition – ICFSLA), jednej z największych konferencji poświęconych tym zagadnieniom w Polsce. Wypromował bardzo liczne grono licencjatów oraz magistrów, posiada również długoletnie doświadczenie w pracy z doktorantami oraz był recenzentem w kilku postępowaniach habilitacyjnych.

Najważniejsze publikacje:

 1. Wojtaszek, A. (2002). Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Wojtaszek, A. (2004). Stereotypes of women in Polish radio and press advertisements, In: Anthony Barker (ed.), The Power and Persistence of Stereotypes (217-228). Aveiro: Universidade de Aveiro.
 3. Wojtaszek, A. (2011). Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW.
 4. Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011). Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin, Heildelberg: Springer (290 pages, Introduction – 4 pages).
 5. Arabski, J. and A. Wojtaszek (2016). Contemporary perspectives in cross-linguistic influence. In: R. Alonso Alonso (ed.) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition (215-224). Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
 6. Wojtaszek, A. (2016). Multimodal integration in the perception of press advertisements within the Dynamic Model of Meaning. Lodz Papers in Pragmatics 12(1), 77-101.
 7. Wojtaszek, A. (2016). Thirty years of Discourse Completion Test in Contrastive Pragmatics research. Linguistica Silesiana 37, 161-173.
 8. Wojtaszek, A. (2017). What you’ll never manage to read – the small print component of televised commercials for erection stimulants. Linguistica Silesiana 38, 209-225.
 9. Wojtaszek, A. (2019). Surprising turns of the persuasive path: exploitation of conceptual blending in Polish medical advertising. Linguistica Silesiana 40, 361-383.
 10. Wojtaszek, A. (2021). Institutional perspective on writing for international publication. Publishing in English at the University of Silesia. International Review of Pragmatics 13, 86-112.

 

Rozszerzony biogram

Adam Wojtaszek, PhD, D.Sc.

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

Director of the Institute of Linguistics

 

adam.wojtaszek@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0308-4337

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Wojtaszek

https://scholar.google.sk/citations?hl=en&pli=1&user=_bHhmXwAAAAJ

Research Interests:

The research interests of Adam Wojtaszek, PhD, D.Sc. encompass linguistic pragmatics, meaning encoding, specialised registers, advertising discourse and language of persuasion. He has published two books on advertising discourse: Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective (2002) and Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements – Polish, British and Chinese Perspective (2011), as well as a number of articles on the topic. Together with prof. Danuta Gabryś-Barker he acts as editor in chief of the SCOPUS-indexed journal Theory and Practice of Second Language Acquisition (est. 2015), published by the University of Silesia Press. He is one of the long-standing co-organisers of the annual International Conference on Foreign / Second Language Acquisition – ICFSLA, one of the leading conferences on the topic organised in Poland. He has extensive experience in supervising B.A, M.A. and PhD theses. He has also reviewed a number of post-doctoral degree applications.

Selected publications:

 1. Wojtaszek, A. (2002). Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Wojtaszek, A. (2004). Stereotypes of women in Polish radio and press advertisements, In: Anthony Barker (ed.), The Power and Persistence of Stereotypes (217-228). Aveiro: Universidade de Aveiro.
 3. Wojtaszek, A. (2011). Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW.
 4. Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011). Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin, Heildelberg: Springer (290 pages, Introduction – 4 pages).
 5. Arabski, J. and A. Wojtaszek (2016). Contemporary perspectives in cross-linguistic influence. In: R. Alonso Alonso (ed.) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition (215-224). Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
 6. Wojtaszek, A. (2016). Multimodal integration in the perception of press advertisements within the Dynamic Model of Meaning. Lodz Papers in Pragmatics 12(1), 77-101.
 7. Wojtaszek, A. (2016). Thirty years of Discourse Completion Test in Contrastive Pragmatics research. Linguistica Silesiana 37, 161-173.
 8. Wojtaszek, A. (2017). What you’ll never manage to read – the small print component of televised commercials for erection stimulants. Linguistica Silesiana 38, 209-225.
 9. Wojtaszek, A. (2019). Surprising turns of the persuasive path: exploitation of conceptual blending in Polish medical advertising. Linguistica Silesiana 40, 361-383.
 10. Wojtaszek, A. (2021). Institutional perspective on writing for international publication. Publishing in English at the University of Silesia. International Review of Pragmatics 13, 86-112.

 

Extended biogram — link to PDF

 

return to top