Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Kalisz

17.02.2020 - 12:37, aktualizacja 11.11.2020 - 13:05
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Aleksandra Kalisz

Kontakt: aleksandra.kalisz@us.edu.pl

Aleksandra Kalisz – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, absolwentka śląskiej polonistyki. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku, broniąc rozprawy zatytułowanej Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: język mediów, genologia lingwistyczna, retoryka, komunikologia, a także glottodydaktyka. Członkini Stowarzyszenia „VIA LINGUAE”. Współorganizatorka wielu konferencji poświęconych autopromocji i autoprezentacji, a także cyklu spotkań oscylujących wokół komunikacji społecznej.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0003-3696-1535

Wybrane publikacje:

Współczesne kwizy radiowe – popularny gatunek towarzyszącego medium w perspektywie genologicznej. „Media i Społeczeństwo”, 2020, Vol. 12/2020. (współautorstwo: E. Tyc)

Partnerstwo w komunikacji. Katowice 2020, ss. 165. (współredakcja: E. Tyc)

Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej. Katowice 2019, ss. 161.

Kiedy dyskusja przeradza się w spór – różne odsłony programów telewizyjnych o charakterze publicystycznym w sztuce wymiany myśli i wywierania nacisków: ujęcie genologiczne. „Zeszyty Naukowe”, 2019, nr 3, s. 89-108.

Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane profesor Małgorzacie Kicie. Katowice 2019, ss. 324. (współredakcja: M. Czempka-Wewióra M. Ślawska)

Chwyty retoryczne w bitwie o uczestnika „The Voice of Poland”. W: Siemes A., Grech M., Wszołek M., red.: Badanie komunikacji, vol. 2. Wrocław 2019. s. 169-192. (współautorka: E. Tyc)

O roli plotki w mediach masowych i nie tylko. Ujęcie genologiczne. W: Mitrenga B., red.: Linguarum silva, t. 8 Język w (kon)tekście… Szkice historycznojęzykowe, porównawcze i współczesne. Katowice 2019, s. 117-130.

Randka – osobliwe zdarzenie komunikacyjne? Nowa jakość „randkowania” w nowych mediach. „Zeszyty Prasoznawcze”, 2019, t. 62, nr 1, s. 121-131.

Neo- czy postneo-telewizja? Oblicze polskiej telewizji na przykładzie poradników kulinarnych. W: Gęsina T., Wilczek W., red.: Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś. Katowice 2018, s. 62-74.

Telewizja i jej gatunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W: „Kwartalnik Polonicum”, 2018, nr 28/29, s. 56-59.

return to top