Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Andrzej Łęcki

22.01.2020 - 16:42, aktualizacja 22.01.2020 - 16:42
Redakcja: krzysztofrozwadowski

 

Andrzej M. Łęcki, doktor (PhD)

Andrzej Łęcki to językoznawca historyczny specjalizujący się w staro- i średnioangielskim. Od dawna interesuje się teorią gramatykalizacji. Współpracował z Jerzy Nyklem nad projektem, którego celem było opisanie rozwoju spójników wyrażających cel w historii języka angielskiego. Projekt zaowocował kilkoma prezentacjami na konferencjach międzynarodowych oraz kilkoma artykułami. Obecnie Andrzej Łęcki pracuje nad książką o rozwoju spójników wyrażających negatywny cel w historii języka angielskiego.
Andrzej Łęcki dotychczas nauczał m.in. gramatyka historyczna języka angielskiego, Samanto-składnia, morfologia, współczesne teorie językoznawcze, fonetyka i fonologia, seminarium magisterskie i licencjackie.

• Dash, splash and hush: Arbitrariness versus onomatopoeia. Studia Anglica Resoviensia 1. (2002) (33-46). (with Kleparski, G. A.)

• The mid-clipping word formation. Linguistica Silesiana 24. (2003) (69-78)

• The rise of had better structure. Linguistica Silesiana. 30. (2009) (31-41)

• The rise of causative have in English. Kwartalnik Neofilologiczny, LVI, 3/2009 (303-320).

• Toward a diachronic account of English prepositional subordinators expressing purpose: to the intent that. Medieval English Mirror, 8. (2013) (75-88) (with Jerzy Nykiel).

• All roads lead to purpose: the rise and fall of to the end that and to the effect that in English. In Studies in Middle English. Words, Forms, Senses and Texts. (Studies in English Medieval Language and Literature, 44) Michael Bilynsky (ed.) (2014) (225-251) Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (with Jerzy Nykiel)

• On the evolution of prepositional subordinators expressing negative purpose in English: the case of enaunter. In From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz. (Text-Meaning-Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, 8) Alicja Witalisz (ed.) (2014) (239-251) Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

• Grammaticalisation of the English prepositional conjunction in order to/that. (2016) In Aspects of Grammaticalization: (Inter)subjectification and Directionality. (Trends in Linguistics: Studies and Monographs), Daniël Van Olmen, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.). Berlin: De Gruyter. (with Jerzy Nykiel) (237–256)

• On the evolution of subordinators expressing negative purpose: the case of lest in Middle English. Linguistica Silesiana. 37. (2017) (125-136).

• On the evolution of adverbial subordinators expressing negative purpose in English: the case of weald. (2017) In Current Developments in English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Edited by Artur Kijak, Andrzej M. Łęcki and Jerzy Nykiel. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (103-112)

• Gramatykalizacja nazw części ciała a określanie przestrzeni w języku polskim. [Grammaticalisation of the names of body parts and spatial orientation in Polish] In Historical Issues in Chamito-Semitic and Indo-European Languages / Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach. (2018) Edited by Ireneusz Kida. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (95-102)

• Evolution of for fear (that) in English. Linguistica Silesiana. 39. (2019)

Books:
• Grammaticalisation Paths of HAVE in English. (2010) Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (pp. 269).

Edited:
• Diachrony of English Words and Constructions. Studies in Honour of Rafał Molencki. Edited by Artur Kijak, Andrzej M. Łęcki and Jerzy Nykiel. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (2017) (pp.286)

return to top