Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Andrzej Porzuczek

23.01.2020 - 08:28, aktualizacja 23.01.2020 - 08:28
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Andrzej Porzuczek, dr hab.

Andrzej Porzuczek jest adiunktem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują przyswajanie języka obcego, fonologię interjęzyka oraz dydaktykę fonetyki praktycznej. Najważniejsze publikacje to podręcznik wymowy angielskiej dla Polaków (2013) , monografia na temat relacji czasowych między jednostkami prozodycznymi w angielskiej wymowie polskich uczniów (2012), artykuły na temat prozodii wymowy angielskiej Polaków i dydaktyki wymowy, a także geminat w języku polskim. Andrzej Porzuczek wygłosił też szereg referatów na międzynarodowych konferencjach poświęconych fonetyce, fonologii i przyswajaniu języka obcego.
Monografie

Porzuczek, A., Rojczyk, A., Arabski, J. 2016. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. (Wydanie drugie poprawione). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (243pp. + CD)

Porzuczek, A. 2012. The timing of tone group constituents in the advanced Polish learner’s English pronunciation. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (208pp.)

Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

Rojczyk, A., Porzuczek, A. 2019. “Speeded identification and discrimination of correct word stress in English by Polish leaners.” in Szpyra-Kozłowska, J. and M. Radomski (eds.), Phonetics and Phonology in Action. Berlin: Peter Lang, pp. 253-264

Porzuczek, A., Rojczyk, A. 2017. “English word stress in Polish learners’ speech production and metacompetence.” Research in Language. Volume 15, Issue 4: 313-323

Porzuczek, A. 2015. “Handling Global and Local English Pronunciation Errors” in Waniek-Klimczak, E., Pawlak, M. (eds) Teaching and Researching the Pronunciation of English. Studies in Honour of Włodzimierz Sobkowiak. Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 169-187

Porzuczek, A. 2014. “Morphological Cues to English Word Stress Acquisition by Polish Learners” in Witalisz, A. (ed.) From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz. Frankfurt am Main: Peter Lang, 81-94

Porzuczek, A., Rojczyk, A. 2014. “Gemination Strategies in L1 and English Pronunciation of Polish Learners.” Research in Language. Volume 12, Issue 3: 291–300

Porzuczek, A. 2012. “Measuring vowel duration variability in native English speakers and Polish learners” In Waniek-Klimczak, E., Shockey, L. (eds).Research in Language, vol. 10: 201-214. Warszawa: Versita

Porzuczek, A., Rojczyk, A. 2011. “Word boundaries in native Polish speech” In Androsova, S. V. (ed.)Proceedings of the 1st International Conference “Phonetics without Borders” Blagoveshchensk: Amur State University, 91-94

Porzuczek, A. 2010. “The weak forms of TO in the pronunciation of Polish learners of English” In Waniek-Klimczak, E. (ed.) Issues in Accents of English 2. Variability and Norm. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 309-324

2018-2020. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych 2017/25/B/HS2/02548
2010-2013. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. 0576/B/H03/2010/38 no. N N104 057638

return to top