Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Nowakowska-Głuszak

06.02.2020 - 11:00, aktualizacja 29.06.2021 - 11:06
Redakcja: am

dr Anna Nowakowska-Głuszak

kontakt: anna.nowakowska-gluszak@us.edu.pl

Hispanistka i slawistka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa. W swoich badaniach zajmuje się problematyką przekładu prawniczego z języka hiszpańskiego na polski a w szerszym kontekście, na języki słowiańskie oraz problemami komunikacji międzykulturowej. Aktualnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikacji w Internecie (computer- mediated communication).

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8246-9480

Wybrane publikacje:

 • “Ciberespañol: ¿Un nuevo reto en la enseñanza de ELE?” W: Perfiles, factores y contextos en la enseñanza y el aprendizaje de ELE/EL2: XXIX Congreso Internacional de ASELE, Santiago de Compostela, 5-8 de septiembre de 2018, 2020, Universidade de Santiago de Compostela, s. 801-810.
 • “Wielką czy małą literą, czyli o problemach ortograficznych w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych na przykładzie języka polskiego i hiszpańskiego”. Studia Translatorica, 11 (2020), s. 115-126.
 • “El concepto de norma jurídica desde la perspectiva del filólogo”, W: Lingüística hispánica en Polonia : tendencias y direcciones de investigaciónManufactura Hispánica Lodziense 4.,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2018), s. 157-170.
 • „Czasownik jako termin specjalistyczny. Perspektywa tłumaczeniowa”. W: B. Borkowska-Kępska, G. Gwóźdź (2017) LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy Wydawnictwo Naukowe WSP, Dąbrowa Górnicza, s. 107-115.
 • „Hiszpańskie imiona i nazwiska w tłumaczeniu poświadczonym na język polski”. Comparative Legilinguistics, 25(1), 2016, 79-94.
 • “Problemas jurilingüísticos en la traducción de los nombres de órganos de justicia entre polaco y español”. Anuario de la Facultad de Derecho, 30, 2012-2013, Universidad de Extremadura, s. 207-222.
 • Nowakowska-Głuszak, A., Tatoj. C., Wilk-Racięska, J. (red.) (2019): Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • ¿Pedir es también cuestión de cultura? Análisis comparativo de las peticiones en la lengua española y polaca desde el punto de vista de la linguística cultural. Oficyna Wydawnicza WW, Katowice, 2009.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Anna Nowakowska-Głuszak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.nowakowska-gluszak@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8246-9480

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Nowakowska-Gluszak/research

Research interests:

Linguist, Hispanist and Slavist.

She deals with theoretical and practical aspects of specialist translation, especially translation of legal and legislative texts, from Spanish into Polish, certified translation in particular.

She conducts research in cultural pragmatics, on differences in expressing politeness between Polish and Spanish and communication in the Internet.

Selected publications:

 1. “Ciberespañol : ¿un nuevo reto en la enseñanza de ELE?” En: Perfiles, factores y contextos en la enseñanza y el aprendizaje de ELE/EL2. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 202, pp. 801-810.
 2. „Użycie wielkich liter w tekstach prawniczych w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski” [The use of capital letters in legal texts in the context of Spanish-Polish translation], Linguistica Copernicana, 17, 2020, pp. 271-285.
 3. „Wielką czy małą literą, czyli o problemach ortograficznych w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych na przykładzie języka polskiego i hiszpańskiego” [To use a capital letter or a small letter, about orthographic problems in Polish-Spanish translation of specialist texts], Studia Translatorica, 11, 2020, pp. 115-126.
 4. „Zastosowanie pojęcia jednostki wiedzy specjalistycznej w opisie języków specjalistycznych” [The use of the concept of specialist knowledge unit in the description of languages for specific purposes]. In: Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020, pp. 22-32.
 5. „El concepto de norma jurídica desde la perspectiva del filólogo”: Lingüística hispánica en Polonia : tendencias y direcciones de investigación. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, pp. 157-170.
 6. „Hiszpańskie imiona i nazwiska w tłumaczeniu poświadczonym na język polski” [Spanish names and surnames in certified translation into Polish], Comparative Legilinguistics, 25, 2016, 79-94.
 7. Wilk-Racięska, J., Deditius, S., Nowakowska-Głuszak , (eds.) Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispanicos. Vol. 3, Cultura y traduccion. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 8. Wilk-Racięska, J., Nowakowska-Głuszak, A., Tatoj, C. (eds.) Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos : perspectivas diferentes. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 9. “Problemas jurilinguisticos en la traduccion de los nombres de organos de justicia entre polaco y español”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 30 (2013), pp. 207-222.
 10. Pedir es tambien cuestion de cultura? : analisis comparativo de las peticiones en la lengua espanola y polaca desde el punto de vista de la linguistica cultural,  Oficyna Wydawnicza WW, 2009.

 

Anna Nowakowska-Głuszak - zdjęcie portretowe

return to top