Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Barbara Sambor

18.02.2020 - 09:48, aktualizacja 23.06.2021 - 12:39
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Barbara Sambor

Kontakt: barbara.sambor@us.edu.pl

Barbara Sambor – aktorka (absolwentka Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi), logopeda medialny, neurologopeda, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz starszy wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na artykulację i fonację osób zawodowo posługujących się głosem, zagadnienia z zakresu patofonetyki, dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia oraz neurogenne zaburzenia mowy. W praktyce logopedycznej zajmuje się m.in. rehabilitacją głosu, pracą z pacjentami ortodontycznymi i ortognatycznymi, rehabilitacją neurologopedyczną oraz terapią artystów: aktorów, wokalistów i śpiewaków. Czynna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, w tym zagranicznych m.in. w Danii, Portugalii, Irlandii, Włoszech, Grecji i Rosji.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. Rotacyzm boczny międzyzębowy z zaburzeniami odgryzania, gryzienia, żucia, „Forum Logopedyczne” nr 21, 2013. s. 109-115.
2. Analiza uwarunkowań anatomiczno-czynnościowych studentów szkół teatralnych – doniesienia z badań, Logopedia Silesiana t.3, 2014, s. 250–258.
3. Mówienie z tzw. szczękościskiem – fakty i mity [w:] „Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów”, red. D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
4. Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia” nr 43/44, 2014/2015, s. 149–188.
5. Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016, s. 460–485.
6. Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń głosu, współautor: Monika Jakowczuk; [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016, s. 323–346.
7. Niepożądane cechy fonetyczne samogłosek a zaburzenia czynności prymarnych u osób dorosłych, (w:) Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, I. Jaros, R. Gliwa (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 117–128.
8. Fizjologia i anatomia układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego jako podstawa planowania terapii głosu, [w:] „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”, pod red. D. Pluty-Wojciechowskiej i B. Sambor, Wyd. Harmonia Universalis Gdańsk 2017.
9. O różnych typach skróconych wędzidełek języka, ich ocenie i interpretacji wyników badań w logopedii, współautor: Danuta Pluta-Wojciechowska, „Logopedia” tom 45, 2016, s. 123–156.
10. O popularnych, lecz dyskusyjnych ćwiczeniach języka w przypadku obwodowych zaburzeń artykulacji, współautor: Danuta Pluta-Wojciechowska, „Logopedia” tom 46, 2018, s. 265-276.

Barbara Sambor, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

barbara.sambor@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5777-1688

https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Sambor

https://scholar.google.pl/

 

Research interests:

Research on the biological processes having an impact of the articulation and fonation of individuals professionally using voice, articulatory analysis of Polish speech sounds with the use of real-time MRI, dysfunctions of the mastication organ, pathophonetics and neurogenic speech disorders.

 

Selected publications:

 • O różnych typach skróconych wędzidełek języka, ich ocenie i interpretacji wyników badań w logopedii [On different types of the shortened tongue frenulum, their evaluation and the interpretation of research results in logopedics], co-author: Danuta Pluta-Wojciechowska, “Logopedia” Vol. 45, 2016, pp. 123–156.
 • Fizjologia i anatomia układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego jako podstawa planowania terapii głosu [The physiology and anatomy of the respiratory-phonatory-articulatory system as the basis of voice therapy planning], [in:] “Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”, D. Pluta-Wojciechowska and B. Sambor eds., Harmonia Universalis Gdańsk 2017.
 • Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej [Logopedic testing of young actors], [in:] „Logopedia Artystyczna”, S. Milewski and B. Kamińska eds., Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.
 • Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń głosu [Psychophysical determinants of voice disorders], co-author: Monika Jakowczuk; [in:] “Logopedia Artystyczna”, S. Milewski and B. Kamińska eds., Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.
 • Mówienie z tak zwanym. szczękościskiem – fakty i mity [Speaking with the so-called locked jaw], [in:] “Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów”, D. Pluta-Wojciechowska , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • The assessment of the biological determinants of pronunciation in foreigners learning Polish, co-author: Danuta Pluta-Wojciechowska, International Conference “New Trends in Language Research and Teaching Foreign Languages”, Moskwa 2015, pp. 187-192. ISBN 978-5-9228-1398-3
 • Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych [Incorrect patterns of swallowing and tongue resting position and the articulatory structure of phoneme realizations in adults], „Logopedia” no. 43/44, 2014/2015.; wersja anglojęzyczna
 • Analiza uwarunkowań anatomiczno-czynnościowych studentów szkół teatralnych – doniesienia z badań [Analysis of the anatomic and functional determinants in drama school students — a research overview], Logopedia Silesiana Vol.3, 2014, pp. 250–258.
 • Rotacyzm boczny międzyzębowy z zaburzeniami odgryzania, gryzienia, żucia [Side rhotacism with biting and mastication disorders], “Forum Logopedyczne” no. 21, 2013. pp. 109-115.

 

Fellowships and grants:

NCN grant MINIATURA, no. 2018/02/X/HS2/02889

 

zdjęcie portretowe_Barbara Sambor

return to top