Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bernadeta Niesporek-Szamburska

18.02.2020 - 09:32, aktualizacja 18.10.2020 - 02:10
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Kontakt: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

Instytut Językoznawstwa (75%), Instytut Literaturoznawstwa (25%) UŚ w Katowicach, Polska.
Językoznawca i dydaktyk. Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, język dzieci i młodzieży, uczenie języka polskiego, także jpjo, nauczanie polonijne, literatura dla dzieci i młodzieży. Autorka około 180 prac naukowych: monografii, artykułów w czasopismach i monografiach, recenzji. Współautorka podręcznika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009 i nast.), współautor: Aleksandra Achtelik).

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

a) Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Autorzy: Stanislav Štěpáník, Elżbieta Awramiuk, Klara Eliaskova, Eva Hajkova, Eva Hoflerova, Martin Klimovic, Ludmila Liptakova, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Nocoń, Marta Szymańska. Karolinum. Praha 2019. ISBN: 978-80-246-4353-3, ss. 226.
b) Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie : diagnoza – stan – perspektywy. Autorzy: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, J. Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka, współpr.: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Tambor. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN: 978-83-226-3534-6, ss. 338.
c) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2231-5, ss. 224.
d) Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012. ISBN: 978-83-226-2051-9, ss. 440.
e) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004. ISBN: 83-226-1317-2, ss. 248.
f) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1990. ISBN: 83-226-0339-8, ss. 112.
g) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Sprawność w języku polskim dwujęzycznej młodzieży pochodzenia polskiego mieszkającej w Anglii. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (15), 2015, ISSN: 1898-1593, s. 155-166.
h) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Woda – językowe obrazowanie żywiołu w wypowiedziach dziecięcych. W: Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda. Red. Anna Czabanowska-Wróbel, Krystyna Zabawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2017. ISBN: 978-83-233-4338-7, s. 13-26.
i) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Kompetencja tekstotwórcza w języku odziedziczonym, czyli o kreacji i zabawie w procesie tworzenia tekstów. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (22), 2018. ISSN: 1898-1593, s. 101-120.
j) Bernadeta Niesporek-Szamburska. Obrazowanie śmierci w literaturze dziecięcej. W: Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Red. Katarzyna Slany. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2018. ISBN: 978-83-65741-11-0, s. 125-146.

return to top