Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Iwona Dronia

22.01.2020 - 13:54, aktualizacja 21.06.2021 - 09:10
Redakcja: am

Dr Iwona Dronia

Adiunkt, Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, retoryki, pragmatyki, analizy dyskursu ze szczególnym uwzględnieniem grzeczności językowej i międzykulturowej.

Publikacje:

2019
Students’ beliefs on politeness –the analysis of hedging patterns used in email correspondence. w: Kwartalnik Neofilologiczny LXVI/ 2019, pp. 133-148
2018
Multiple identities displayed by post-graduate English majors at personal, academic and professional level. w: Zeszyty Konińskie, Volume 6 No. 3/2018; pp. 303-328
2017
Multiple identities and the development of pragmatic competence displayed in workplace environment w Kwartalnik Neofilologiczny 2/2017, pp.220-230
2017
Students’ perception on polite discourse. Factors contributing to teachers’ politeness. w: Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Jan Dlugosz University Publishing House, Częstochowa.
2015
Perception of time and time management skills and their influence on teachers discourse. W : Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia.. Jan Dlugosz University Publishing House, Częstochowa.
2014
Błędy retoryczne w dyskursie akademickim i ich wpływ na naukę / przyswajanie języka drugiego. Episteme: Vol. 11 Czasopismo Naukowo Kulturalne. str. 167-180.
2014
Umiejętne zarządzanie dyskursem gwarantem sukcesu w praktyce dydaktycznej nauczyciela akademickiego. (En.: Successful Discourse Management as the Key Factor to Academic Teacher’s Success) w: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; str. 173-184
2013
Teacher discourse and the language of questions as a source of face-threatening acts. w: Linguistica Silesiana, pp. 319-334.
2013
Wpływ czynników socjolingwistycznych na dyskurs edukacyjny nauczyciela akademickiego. W : Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego; Pawlak, M. (ed.)
2012
The Language of Political Correctness and Special Education Needs. Sosnowiec: Oficyna wydawnicza Humanitas.

Iwona Dronia, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

iwona.dronia@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9556-0953

https://www.researchgate.net/profile/Iwona-Dronia

https://scholar.google.com/citations?user=iv-wEh4AAAAJ&hl=pl

Reseach interests:

Iwona Dronia, PhD is Assistant Professor in the Institute of Linguistics, Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice. She received her PhD in Linguistics from the University of Silesia in 2008. Her main areas of interest are SLA theory and research (especially developing pragmatic competence), discourse analysis, rhetorics, pragmatics and cross-cultural communication.

Selected publications:

2011
Political correctness in the educational context. The analysis of the language used towards Special Education Needs learners in Hermeneia, Language and Education.11; pp. 19-27

2012
The Language of Political Correctness and Special Education Needs. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

2013
Wpływ czynników socjolingwistycznych na dyskurs edukacyjny nauczyciela akademickiego [The impact of sociolinguistic factors on the academic teacher’s educational discourse]. w Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego; Pawlak, M. (red.)

2013
Teacher discourse and the language of questions as a source of face-threatening acts w Linguistica Silesiana, pp. 319-334.

2014
Dialogiczność relacji ze studentami a założenia grzeczności językowej [Dialogicality of relations with students and the main principles of linguistic politeness]. w Jak możliwy jest dialog? Księga jubileuszowa. Wydawnictwo WSH. Pp. 147-155

2014
Błędy retoryczne w dyskursie akademickim i ich wpływ na naukę / przyswajanie języka drugiego [Rhetorical errors in academic discourse and their influence on academic research]. w Episteme: Vol. 11 Czasopismo Naukowo Kulturalne. Pp. 167-180.

2014
Umiejętne zarządzanie dyskursem gwarantem sukcesu w praktyce dydaktycznej nauczyciela akademickiego [Competent discourse management as a guarantee of success in the academic teacher’s didactic practice]. w „Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce”. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; pp. 173-184

2015
Perception of time and time management skills and their influence on teachers discourse w Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza: Częstochowa

2015
Refleksja w nauczaniu gramatyki praktycznej studentów filologii angielskiej niezbędnym komponentem rozwoju kompetencji metodycznej nauczyciela [Reflections on teaching practical grammar to students of English as an important component of the development of the teacher’s methodological competence]. w Eduakcja Jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym. Wydawnictwo WSH

2017
Teaching pragmatic competence. The contrastive analysis of discourse completion tests findings on the usage of compliments and compliment responses among Polish learners of various proficiency levels and American native speakers w English Insights. Wydawnictwo WSH, Sosnowiec.

2017
Multiple identities and the development of pragmatic competence displayed in workplace environment w Kwartalnik Neofilologiczny 2/2017, str.220-230

2017
Students’ perception on polite discourse. Factors contributing to teachers’ politeness. W Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza: Częstochowa.

2018
Multiple identities displayed by post-graduate English majors at personal, academic and professional level. Zeszyty Konińskie, Volume 6 No. 3/2018; pp. 303-328

2018
Różne oblicza dialogu [Various faces of dialogue] (red.). Wydawnictwo WSH, Sosnowiec.

2018
Dialogiczność relacji z nauczycielem akademickim a oczekiwania studentów [Dialogicality of relations with the academic teacher and students’ expectations], w Różne oblicza dialogu (red.). Wydawnictwo WSH, Sosnowiec. Pp. 23-40

2019
Students’ beliefs on politeness –the analysis of hedging patterns used in email correspondence Kwartalnik Neofilologiczny LXVI/ 2019, pp. 133-148

2020
Millennials as Second Language Users. The Analysis of Communication Patterns Employed for L1 and L2 Interactions. in Exploring Business Language and Culture. Springer; 23-39

2021
Teaching styles and roles and their influence on teachers experiencing Face Threats. in Latkowska, J. 2021. Issues in Foreign Language Teaching and Teacher Development. Reflection and Analysis

 

Iwona Dronia

return to top