Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Edyta Źrałka

06.02.2020 - 11:26, aktualizacja 04.12.2020 - 19:31
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Edyta Źrałka

Kontakt: edyta.zralka@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i magistra muzykologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Wygłosiła liczne referaty na międzynarodowych konferencjach językoznawczych.

Główne zainteresowania naukowe:

– języki specjalistyczne (język polityki i mediów, prawa, medycyny),

– lingwistyka porównawcza,

– etyka i manipulacja w tłumaczeniu,

– dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2139-0955

Wybrane publikacje:

2019, “Google translate evaluation in the context of specialised culture-bound texts”, w: SKASE J. Theor. Linguist., no. 2, s. 17-36, ISSN 1336-782X;

2019, Manipulation in translating British and American press articles in the People’s Republic of Poland , Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-5275-1668-7;

2019, “The image of the people’s Republic of Poland in translations of British and American press articles into Polish under preventive censorship “, w: National identity in translation, Berlin: Peter Lang, s. 167-178, ISBN 978-3-631-79239-1;

2018, „Cenzura w tłumaczeniu anglojęzycznych artykułów prasowych przed upadkiem komunizmu i po nim : stara i nowa rzeczywistość polityczna a wolność słowa”, w: Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 205-222, ISBN 978-83-7545-909;

2017, “Principles of ‘Newspeak’ in Polish translations of British and American press articles under communist rule”, Res. Lang., iss. 1, s. 97-117; ISSN 1731-7533

2014, “The meaning loss and meaning modification in Polish-English and English-Polish translation of official documents”, w: Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond (eds. Krystyna Warchał & Andrzej Łyda), Katowice: Wydawnictwo UŚ;

2010, “Explicitness in legal translation”, w: Relevance Studies in Poland Vol. 3 – Exploring Translation and Communication Problems (eds. Marta Kisielewska-Krysiuk, Agnieszka Piskorska & Ewa Wałaszewska), Warszawa: Warsaw University Press;

2009, “The role of musical hearing and language hearing in foreign language pronunciation”, w: Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Laguage Learning (eds. Janusz Arabski, & Adam Wojtaszek), Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek;

2008, „Nieprzystawalność, uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych”, w: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 249-259;

2007, “Teaching translation of specialized legal texts on the basis of official documents (birth certificates)”, w: The Journal of Specialised Translation, Iss. 07, s. 74-91.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top