Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Ewa Kapela

07.02.2020 - 12:41, aktualizacja 30.06.2021 - 10:53
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Ewa Kapela

Kontakt: ewa.kapela@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, rusycystka, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa, wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ (2016–2019), członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Autorka monografii „Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)”, współredaktorka monografii zbiorowych „Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi”, „Jednostki języka w systemie i w tekście” (tom 2 i 3). Zainteresowania naukowe: współczesny rosyjski i polski dyskurs polityczny oraz medialny, przekład tekstów artystycznych.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-9215

Wybrane publikacje:

Kapela E.: „Gorzkie pigułki w słodkim lukrze”, czyli o tłumaczeniu aforyzmów Stanisława Jerzego Leca. W: Przestrzenie przekładu 5. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2020, s. 61–71.
Kapela E.: Pojęcie patriotyzmu w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym. W: Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Red. A. Charciarek, A. Zych. Katowice 2019, s. 105–130.
Kapela E.: Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Zych. Red. Andrzej Charciarek, Ewa Kapela. Katowice 2019, ss. 268.
Kapela E.: Demotywatory w rosyjskim dyskursie politycznym. „Przegląd Rusycystyczny” 2019, z. 1, s. 213–228.
Kapela E.: Neologizmy polityczne w nagłówkach rosyjskich tekstów medialnych. „Przegląd Rusycystyczny” 2018, z. 1, s. 143–153.
Kapela E.: Intertekstual’nost’ v parlamentskih debatah (na materiale stenogramm zasedanij pol’skogo Sejma i rossijskoj Gosudarstvennoj Dumy). W: Rusistika i sovremennost’: starye voprosy, novye otvety. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk, A. Zych. Katowice 2017. (współautor A. Zych).
Kapela E.: Politizirovannye nominacii v russkoazycnom mediaprostranstve. W: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. Red. K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak. Toruń 2017, s. 111–122.
Kapela E.: Vozdejstvuuscij potencial strategii samoprezentacii v politiceskom interv’u. W: Perswazja językowa w różnych dyskursach. T. 1. Gdańsk 2017, s. 204–214
Kapela E.: Azykovye sredstva vyrazenia otricatel’noj ocenki v rossijskom oppozicionnom politiceskom diskurse. W: Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. A. Charciarek, A. Zych. Katowice 2016, s. 114–133.
Kapela E.: Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych). Katowice 2015, ss. 216.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Ewa Kapela, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

ewa.kapela@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-9215

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Kapela

https://scholar.google.pl/citations?user=PxrJzCkAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

the Russian and Polish language of public discourse, contemporary mediated political discourse, the media image of the world, artistic text translation

 

Selected publications:

 1. Kapela E.: Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych) [The press vision of the girl (a contrastive analysis of Polish and Russian youth magazines]. Katowice 2015, 216 pages.
 2. Kapela E.: Neologizmy Stanisława Jerzego Leca w przekładach na język rosyjski [Stanisław Jerzy Lec’ neologisms in translations into Russian]. “Przegląd Rusycystyczny” 2021, issue 3, pp. 201–216.
 3. Kapela E.: „Gorzkie pigułki w słodkim lukrze”, czyli o tłumaczeniu aforyzmów Stanisława Jerzego Leca [“Gorzkie pigułki w słodkim lukrze”, or on translating Stanisław Jerzy Lec’ aphorisms]. In: Przestrzenie przekładu 5. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2020, pp. 61–71.
 4. Kapela E.: Pojęcie patriotyzmu w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym [The concept of patriotism in Polish and Russian parliamentary discourse]. In: Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Eds. A. Charciarek, A. Zych. Katowice 2019, pp. 105–130.
 5. Kapela E.: Demotywatory w rosyjskim dyskursie politycznym [Demotivators in Russian political discourse]. “Przegląd Rusycystyczny” 2019, issue 1, pp. 213–228.
 6. Kapela E.: Neologizmy polityczne w nagłówkach rosyjskich tekstów medialnych [Political neologisms in Russian headlines]. “Przegląd Rusycystyczny” 2018, issue 1, pp. 143–153.
 7. Kapela E.: Intertekstual’nost’ v parlamentskih debatah (na materiale stenogramm zasedanij pol’skogo Sejma i rossijskoj Gosudarstvennoj Dumy). In: Rusistika i sovremennost’: starye voprosy, novye otvety. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk, A. Zych. Katowice 2017. (co-author A. Zych).
 8. Kapela E.: Politizirovannye nominacii v russkoazycnom mediaprostranstve. In: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. Red. K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak. Toruń 2017, 111–122.
 9. Kapela E.: Vozdejstvuuscij potencial strategii samoprezentacii v politiceskom interv’u. In: Perswazja językowa w różnych dyskursach. Vol. 1. Eds. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz. Gdańsk 2017, pp. 204–214.
 10. Kapela E.: Antropocentričeskie anglicizmy v sovremennom russkom âzyke. In: Cizojazyčné vlivy na slovanské Eds. J. Kesner. Hradec Králové, 2019, pp. 98-110.

zdjęcie portretowe_Ewa Kapela

return to top