Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Grażyna Zenderowska-Korpu

04.02.2020 - 11:56, aktualizacja 04.02.2020 - 11:56
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Grażyna Zenderowska-Korpus

Kierunek: Filologia germańska
Adiunkt,
Zatrudnienie w IFG UŚ od 1.10.2018

Lista wybranych publikacji 2016-2018

Książki
1. Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I. Abgrenzungen – sprach-und textvergleichende Zugänge. Red. Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus. Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017, ISBN 978-3-631-66754-5, ss.176.

2. Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur II. Öffentlicher Raum – Medien – Phraseodidaktik. Red. Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus. Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017 ISBN 978-3-631-73192-5, ss.176.
Wymienione publikacje są efektem międzynarodowej konferencji frazeologicznej o tym samym tytule, organizowanej przez Zakład Językoznawstwa Germańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2016 roku.
Tom I dotyczy kwestii przedmiotu frazeologii, zakresu jej badań, metod badawczych, miejsca i roli frazeologizmów w tekstach, także w ujęciu kontrastywnym.
Tom II zawiera artykuły dotyczące frazeologii w mediach, języku prasy i dydaktyce. Autorzy przedstawiają swoje badania z zakresu lingwistyki tekstu, frazeografii i frazeodydaktyki.

Wybrane publikacje od roku 2015
1. Phraseologie und kommunikatives Handeln. Red. Grażyna Zenderowska-Korpus. Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2015, ISBN 9783-3-944996-15-8, ss. 324.
2. Phraseologismen in journalistischen Pressetexten am Beispiel deutscher und polnischer Horoskope. Überlegungen aus linguistischer, kontrastiver und didaktischer Sicht. W: Phraseologie und kommunikatives Handeln. Red. Grażyna Zenderowska-Korpus. Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2015, ISBN 9783-3-944996-15-8, s. 301-321.
3. Einleitung. W: Phraseologie und kommunikatives Handeln. Red. Grażyna Zenderowska-Korpus. Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2015, ISBN 9783-3-944996-15-8, s. 7-14.
4. An den Pranger gestellt. Phraseologie und Pressetexte. W: Wort – Text- Diskurs. Red. Magdalena Duś, Robert Kołodziej, Tomasz Rojek. Peter Lang. Frankfurt a.M. 2016, s. 139-149.
5. Wer redet hat noch lange nicht das Sagen. W: Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung I. Red. Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac. Peter Lang. Frankfurt a.M. s. 211-224.
6. Phraseologie und Kommunikation aus didaktischer Sicht. W: Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur II. Öffentlicher Raum – Medien – Phraseodidaktik. Red. Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus. Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017 ISBN 978-3-631-73192-5, s.151-169.

KONFERENCJE

odbyte
23-25 maja 2019, Wrocław
Deutsche Phraseologie und Parämiologie im Kontakt und Kontrast
(artykuł złożony do druku)

planowane
17-18 kwietnia 2020
UG Gdańsk
29. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

(organizatorzy zapewniają, że referaty zostaną opublikowane w wysoko punktowanej publikacji)

return to top