Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Halina Widła

06.02.2020 - 11:20, aktualizacja 26.11.2020 - 10:34
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Halina Widła

Kontakt: halina.widla@us.edu.pl

Absolwentka romanistyki Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat obroniła w roku 1987, habilitowała się w roku 1999. Tytuł profesora uzyskała w roku 2009. Autorka ok. 80 prac naukowych, tym dwóch monografii. Zakres tematyczny badań obejmuje rozmaite aspekty wielojęzyczności i towarzyszące jej interferencje, a także wynikające z tego faktu nowe wyzwania dla glottodydaktyków. Stale obecnym komponentem jest refleksja nad zagadnieniem trójjęzyczności wśród Polaków. Odpowiada to coraz częstszej sytuacji w Polsce: młodzież jako pierwszy język obcy poznaje język angielski, a język francuski pojawia się jako kolejny. Wspólnym mianownikiem i celem prowadzonych badań jest studiowanie zagadnień związanych z możliwościami, jakie w ewoluującym świecie współczesnym w dobie informatyzacji daje multimedialność, doskonalenie nowych technik w nauczaniu/uczeniu się języków obcych na poziomie zaawansowanym, a także tworzenie metodologii, pozwalającej na dokonanie pomiaru dydaktycznego wyników nauczania.
Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego, realizatorka 2 grantów naukowych i jednego dydaktycznego. Wypromowała pięciu doktorów. W Uniwersytecie Śląskim pełniła wiele funkcji administracyjnych na szczeblach Instytutu, Wydziału i Uczelni. Od lat aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Odznaczona m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Medalem im. Prof. Ludwika Zabrockiego oraz francuskim Orderem Palm Akademickich.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7384-5897

Wybrane publikacje:

Évaluation formative par le biais de pratiques « Lernen durch Lehren » destinées aux étudiants de niveau avancé, w : Neofilolog nr 54/1, 2020, s. 155-169.

Implementation of IT Tools as a Method of Improving Language and Communication Skills of Bi- and Trilingual Students, w: International Journal of Research in E-learning, vol.5(2), 2019, s.33-48.

Zmierzch bilingwizmu i jego skutki. w: Neofilolog 47/1, 2016, s. 9-19.

Mierzalne wykładniki sukcesu – operacjonalizacja zmiennych, w: Inspiracja – Motywacja – Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego; red. Jolanta Sujecka-Zając, Anna Jaroszewska, Krystyna Szymankiewicz, Joanna Sobańska-Jędrych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 11-21.

L’acquisition du français – langue troisième par le biais d’un environnement d’apprentissage en ligne. w: Sonia Berbinski, Dan Dobre, Anca Velicu (éds): Langage(s) et traduction, Editura Universitatii din Bucuresti, Bukareszt 2012, s. 123-134.

Observations sur les transferts positifs et négatifs chez les apprenants polonophones de français ayant acquis l’anglais, Kraków, w: Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane, H. Grzmil-Tylutki & E. Krakowska-Krzemińska (éds), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 88-99.

Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement des langues. Expériences polonaises, w: U. Paprocka-Piotrowska & J. Zając red., L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère – réfléchir et agir, TN KUL, Lublin 2009, s. 103-115.

O nieprawidłowym stosowaniu narzędzi statystycznych w badaniach ankietowych, w: Neofilolog 32, Poznań 2009, s. 189-199.

L’acquisition du français – langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 280.

Influence de la langue seconde sur la langue maternelle. Les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France. Approche statistique. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 199.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top