Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jolanta Latkowska

22.01.2020 - 16:40, aktualizacja 22.06.2021 - 10:02
Redakcja: am

dr hab. Jolanta Latkowska
Adiunkt

jolanta.latkowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9478-7689

https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Latkowska

 

Zainteresowania badawcze:

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (stopień doktora 1998, stopień doktora habilitowanego 2014). Zainteresowania badawcze obejmują teorie przyswajania języków obcych, dwujęzyczność i jej podłoże psycholingwistyczne, interakcje międzyjęzykowe, teorię względności językowej i transferu konceptualnego oraz metodykę nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Najważniejsze publikacje:

 1. ”On the Use of Translation in Studies of Language Contact”. W: J. Arabski (red.). Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon. Clevedon : Multilingual Matters LTD.
 2. ‘Conceptual transfer from a bilingual perspective: Research trends and suggestions’. Linguistica Silesiana Vol. 30. Warszawa: Universitas.
 3. “Cross-Linguistic conceptual influence from a blingual perspective: In search of research paradigm” W: J. Arabski i A. Wojtaszek (red). Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Bristol: Multilingual Matters LTD.
 4. Aspekty teorii względności w dyskusji nad strukturą słownika umysłowego osób dwujęzycznych. W: J. Nijakowska (red.).Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium.
 5. Conceptualization through the lens of language: Implications for research into Polish-English bilingualism. Linguistica Silesiana Vol. 31. Warszawa: Universitas.
 6. On the Representations of Motion Events: Perspectives from L2 Research. W: M. Pawlak i J. Bielak (red.). Discourse and Translation Studies, Second Language Learning and Teaching. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 7. Creating the timeline in English narratives: The bilingual perspective. W: B. Lewandowska-Tomaszczyk i K. Kosecki (red.). Time and Temporality in Language and Human Experience. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 8. The Language-Cognition Interface in Bilinguals: An evaluation of the Conceptual Transfer Hypothesis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. How relevant is the Sapir-Whorf Hypothesis to contemporary psycholinguistic research? Theory and Practice of Second Language Acquisition Vo. 1 (1). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 10. Learning to construch narrative chronology in an L2: Effects of instruction, aspect, and cross-linguistic influence. W: J. Latkowska (red.). Issues in Foreign Language Teaching and Teacher Development: Reflection and Analysis. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk i Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Stypendia i granty:

University College Galway, Trinity College Dublin, Sheffield Hallam University, University of Manchester, Glamorgan University, Leeds University, University of Lancaster.

Jolanta Latkowska, PhD, DLitt
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

jolanta.latkowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9478-7689

https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Latkowska

 

Research interests:

Jolanta Latkowska is a graduate of the University of Silesia. Her research interests include second language acquisition, bilingualism, psycholinguistics, cross-language influence and interaction, linguistic relativity and teaching English as a foreign language.

Selected publications:

 1. ”On the Use of Translation in Studies of Language Contact”. In: J. Arabski (ed.). Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon. Clevedon : Multilingual Matters LTD.
 2. ‘Conceptual transfer from a bilingual perspective: Research trends and suggestions’. Linguistica Silesiana Vol. 30. Warszawa: Universitas.
 3. “Cross-Linguistic conceptual influence from a blingual perspective: In search of research paradigm” In: J. Arabski i A. Wojtaszek (eds.). Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Bristol: Multilingual Matters LTD.
 4. Aspekty teorii względności w dyskusji nad strukturą słownika umysłowego osób dwujęzycznych [Aspects of relativity theory in the discussion on bilingual persons’ mental dictionary]. In: J. Nijakowska (ed.). Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium.
 5. Conceptualization through the lens of language: Implications for research into Polish-English bilingualism. Linguistica Silesiana Vol. 31. Warszawa: Universitas.
 6. On the Representations of Motion Events: Perspectives from L2 Research. In: M. Pawlak i J. Bielak (eds.). Discourse and Translation Studies, Second Language Learning and Teaching. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 7. Creating the timeline in English narratives: The bilingual perspective. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk i K. Kosecki (eds.). Time and Temporality in Language and Human Experience. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 8. The Language-Cognition Interface in Bilinguals: An evaluation of the Conceptual Transfer Hypothesis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. How relevant is the Sapir-Whorf Hypothesis to contemporary psycholinguistic research? Theory and Practice of Second Language Acquisition Vo. 1 (1). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 10. Learning to construch narrative chronology in an L2: Effects of instruction, aspect, and cross-linguistic influence. In: J. Latkowska (ed.). Issues in Foreign Language Teaching and Teacher Development: Reflection and Analysis. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk i Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Grants and scholarships:

University College Galway (Tempus Individual Mobility), Trinity College Dublin, Sheffield Hallam University(Comenius), University of Manchester (Comenius), Glamorgan University (Comenius), Leeds University, University of Lancaster.

 

Jolanta Latkowska - zdjęcie portretowe

return to top