Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jolanta Tambor

18.02.2020 - 10:03, aktualizacja 18.10.2020 - 02:20
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Jolanta Tambor

Kontakt:  jolanta.tambor@us.edu.pl

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Doktorat obroniła w 1988 roku na podstawie rozprawy o języku polskiej prozy fantastyczno-naukowej, habilitację uzyskała w 2006 roku na podstawie dysertacji poświęconej etnolektowi śląskiemu oraz świadomości językowej i etnicznej jego użytkowników. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 1982 roku, najpierw Zakładzie Historii Języka Polskiego,Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, obecnie w Instytucie Językoznawstwa. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Studentów Zagranicznych, a od 2010 roku jest Pełnomocnikiem Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców.
W latach 1998–2002 była kierownikiem Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, obecnie kieruje Studiami Podyplomowymi z Wiedzy o Regionie. Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor jest członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawczego PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kontaktów Językowych Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” (w latach 2000–2004 była członkiem Zarządu, w latach 2008-2012 przewodniczącą Rady Nadzorczej), od 2012 jest wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, jest członkinią Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 1998 roku była członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Gruzja, Uzbekistan, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina). W latach 2003–2004 była profesorem wizytującym na University of Toronto, w 2009 na University of Alberta w Edmonton. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Macedonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, USA, we Włoszech i na Węgrzech.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991),
Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008),
Oberschlesien – Sprache und Identität (Hildesheim 2011),
kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000 i wyd. następne)
zbioru zadań Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007 i n.)
Śpiewająco po polsku ( wspólnie z A. Majkiewicz,

Wraz z prof. dr hab. Danutą Rytel-Kuc (Rytel-Schwarz) zorganizowała dwie konferencje polsko-niemiecko-czeskie poświęcone certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz zredagowała publikacje pokonferencyjne (wyd. Gnome – Katowice 2006 oraz PeterLang – Frankfurt am Main 2008).
Jest współredaktorką serii „Biblioteka Interpretacji” oraz „Czytaj po polsku”.

return to top