Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Karolina Tomala

18.02.2020 - 10:04, aktualizacja 13.11.2020 - 00:07
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Karolina Tomala

Kontakt: karolina.tomala@us.edu.pl

W roku 2013 uzyskałam tytułu magistra filologii polskiej (UŚ) na podstawie  pracy zatytułowanej Słowo w polszczyźnie (promotor: prof. Aleksandra Janowska), natomiast w roku 2015 na podstawie pracy Названия женщин по профессиии в современном русском языке (на примере форм со словообразовательным формантом –ша) – tytuł magistra filologii rosyjskiej (UJ, promotor: dr Reneta Rodak).

W 2020 roku na podstawie rozprawy Nazwy żeńskie w historii języka polskiego uzyskałam stopień doktora nauka humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Od 2018 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w IJ UŚ (stanowisko: asystent).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa, semantyki i leksykologii.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-0003-2139

Wybrane publikacje:

Nazwy zawodowe kobiet w perspektywie historycznej. W: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze. Red. L. Mariak, J. Rychter. Szczecin 2015, s. 321-329.

Panchroniczne gniazdo słowotwórcze leksemu “słowo”. W: “Linguarum Silva”. T. 4 (2015), s. 39-57.

Фразеологизмы, отражающие ситуацию речи в русском языке. W: Prace naukowe młodych filologów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego z udziałem studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni. T. III. Red. A. Gasz, G. Wilk. Katowice 2016, s.42-50.

O pozornie nowych formach żeńskich. W: Juwenalia historycznojęzykowe 3. Red. Z. Baryłka, A. Deskur, W. Stelmach. Poznań 2020 (w druku).

return to top