Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lucyna Marcol-Cacoń

06.02.2020 - 10:57, aktualizacja 26.11.2020 - 19:36
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Lucyna Marcol-Cacoń

Kontakt: lucyna.marcol@us.edu.pl

Dr Lucyna Marcol-Cacoń w 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego jako lektor, później asystent, a następnie adiunkt. W 2012 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu terminologii i tłumaczenia tekstów specjalistycznych (język włoski). Jest autorką artykułów naukowych poświęconych tematom z pogranicza traduktologii, psychologii i językoznawstwa kontrastywnego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również frazeologia i frazeodydaktyka.

Wzięła udział w kilkunastu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, w czasie których wygłosiła referaty związane z tematyką prowadzonych badań. Od roku 2018 jest członkiem Stowarzyszenia Italianistów Polskich. W roku akademickim 2014/2015, 2017/2018 i 2018/2019 była koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (język włoski).
Przeprowadziła liczne zajęcia, warsztaty i szkolenia oraz inne wydarzenia (m.in. Italofonię) promujące język włoski, kulturę włoską oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.
W 2019 roku otrzymała Srebrną Odznakę za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Zespołową Rektora II stopnia w uznaniu osiągnięć dydaktycznych.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0332-3078

Wybrane publikacje:

Le parti del corpo nelle espressioni fraseologiche e il loro legame con la terminologia medica : l’italiano e il polacco a confronto (Linguistica Silesiana, vol. 40/2019).

Terminologia e peculiarità dei contratti di lavoro italiani e polacchi (Linguistica Silesiana, vol. 39/2018).

Fraseologismi sull’esperienza corporea dal punto di vista delle scienze cognitive e neurofisiologiche (współautor: Anna Brandt, w monografii: L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni, 2017).

Ricorso ai termini psichiatrici nel linguaggio della rete : rispecchio della realtà o „prestiti” poco felici? (współautor: Anna Brandt, Neophilologica. – Vol. 29/2017).

KAM, CEO, HRM: „who is who” on the job market? : a contrastive analysis of foreign job titles in Italian and Polish (współautor: Joanna Jasińska-Bryjak, w monografii: Various dimensions of contrastive studies, 2016).

Tipologia e traduzione dei verbi di moto italiani : analisi semantica (Neophilologica, vol. 28/2016).

Il lessico della pallavolo come esempio di un continuo interecarsi dell’italiano ed inglese (w monografii: Zbornik medunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Zarka Muljacica, 2014).

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

return to top