Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Maciej Labocha

07.02.2020 - 12:43, aktualizacja 07.02.2020 - 12:43
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Dr Maciej Labocha

Dr Maciej Labocha jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Studia ukończył na kierunku języki wschodniosłowiańskie. Posiada dyplom Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (studia podyplomowe, kierunek: handel zagraniczny) oraz certyfikat Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu (specjalizacja: tłumaczenie kabinowe). W 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską Współczesna leksykografia przekładowa polsko-rosyjska. Z zagadnień teorii i praktyki, napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Charciarka.
Zainteresowania naukowe: leksykografia przekładowa, translatoryka, socjolingwistyka.

Publikacje:
1. Nauka, sztuka czy produkt rynkowy? Kilka uwag o miejscu leksykografii wśród dyscyplin lingwistycznych i nie tylko. W: Jednostki języka w systemie i w tekście 2. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3300-7, ss. 103-112.
2. „Юзабилити” больших русско-польских словарей на материале парадигматической характеристики глагольных лексем. W: Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Gabriela Wilk, Anna Zych. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2017. ISBN 978-83-7164-973-8, ss. 271-284.
3. Ile ekwiwalencji? Czyli od systemu do pragmatyki. W: Przestrzenie przekładu 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN 978-83-226-3127-0, ss. 73-81.
4. Ekwiwalencja frazematyki specjalistycznej (na przykładzie tekstów umów handlowych w języku rosyjskim i polskim). W: Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce. Red. Jolanta Łącka Badura. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Katowice 2016. ISBN 978-83-7875-318-6, ss. 263-277.
5. Фразематические средства оценки в языке политики в польско-русском сопоставлении. W: Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Red. Andrzej Charciarek, Piotr Czerwiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN 978-83-8012-447-9, ss. 107-127.
6. Потерянное в лексикографии (?): фразеологическая картина мира в переводных словарях общего типа. „Rossica Olomucensia”, nr LIII. Univerzita Palackého. Olomouc 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, ss. 355-359.
7. Przegląd słowników polsko-ukraińskich w kontekście ich przydatności (na materiale reproduktów o charakterze fatyzmów). „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4 (144). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2013. ISSN 0137-298X, ss. 143-157.
8. К вопросу о тенденциях, потребностях и возможностях в области описания лексических единиц в переводных словарях. W: Коммуникативные аспекты грамматики и текста. Red. Zofia Czapiga, Anna Stasienko. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2013. ISBN 978-83-7338-887-1, ss. 53-61.
9. Blog internetowy: gatunek czy medium? W: Homo communicans II: человек в пространстве межкультурной коммуникации. Red. Krystyna Janaszek, Jolanta Miturska-Bojanowska, Aleksandra Szunkowa, Barbara Rodziewicz. Grafform. Szczecin 2012. ISBN 978-83-934141-4-7, ss. 166-173.

Planowany udział w konferencjach:
1. IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (2020)

Udział w konferencjach (ostatnie 2 lata):
1. III Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (2018)
2. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (2017)

return to top