Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Błaszak

07.02.2020 - 14:06, aktualizacja 18.11.2020 - 14:17
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Magdalena Błaszak

Kontakt: magdalena.blaszak@us.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska, a w 2009 r. językoznawcze studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską zatytułowaną Imperceptywność w języku macedońskim i polskim napisała pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Marii Cichońskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół językoznawstwa synchronicznego, badań konfrontatywnych w obrębie pragmalingwistyki i struktury tekstu, a także wokół zagadnień z zakresu socjolingwistyki oraz normy i uzusu społecznego języków południowosłowiańskich. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2016-2019); członek Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Słowiańskiej (2016-2019); od 2015 roku jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1635-3471

Wybrane publikacje:

Błaszak M.: Kulturowy obraz Macedonii na przykładzie języka młodzieży macedońskiej Wschodnioznawstwo. – T. 13, 2019, s. 91-100
Błaszak M.: Partykuły „dali” i „li” w macedońskich przekładach prozy Olgi Tokarczuk W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. – Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2019. – s. 35-46. – ISBN 978-83-64884-03-0
Błaszak M.: Partykuła “ajde” w stylu potocznym języka macedońskiego w konfrontacji z językiem polskim W: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacja, 2018. – s. 11-20.
Błaszak M.: Język macedoński po rozpadzie Jugosławii W: Pr. Kom. Środkowoeur. – Pol. Akad. Umiejęt. – T. 27, 2018, s. 175-186.
Błaszak M.: Internacjonalizmy w języku macedońskim W: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. – Banská Bystrica : Belianum, 2018. – s. 67-74.
Błaszak M.: Jednostka leksykalna “barem” i jej polskie odpowiedniki : próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński) W: Acta Univ. Wratisl., Slav. Wratisl. – [T.] 165, 2017, s. 49-56
Błaszak M.: Obraz kobiety w macedońskiej frazeologii W: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura : monografia ze Studiów Slawistycznych. [T.] 3. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. – s. 37-46.
Błaszak M.: Stereotypy w dowcipach macedońskich W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze – T. 32, 2016, s. 137-146
Błaszak M.: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Błaszak M., Joveska O. (red.): Žarko Kujundžiski, Spectator, (tłum.) Z. Dembowska, G. Łukowska, Katowice 2012.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Dodatkowe informacje

return to top