Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Monika Zasowska

23.01.2020 - 08:58, aktualizacja 07.02.2021 - 13:13
Redakcja: krzysztofrozwadowski

mgr Monika Zasowska

Wykształcenie:
2012 r. – stopień magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2012-2016 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dyscyplinie językoznawstwo

Stanowisko:
Asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Zainteresowanie naukowe: dyskurs akademicki, ewaluacja w dyskursie akademickim, recenzja naukowa, synestezja, angielskie i polskie bileksemy

Dydaktyka: rozumienie tekstu, konwersacja, język pisany;
Egzaminator PNJA

Nagrody/Wyróżnienia:
2012- 2016 Stypendium z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów

2014 r. Nagroda JM Rektora III stopnia za działalność organizacyjną

Zasowska M. 2019. ‘Reviews of single-authored versus multiple-authored academic books. Is two less than one?’ W: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 136.4. e-ISSN 2083-4624

Zasowska, M. 2018. ‘Barwy obecności i nieobecności w “Lolicie”. W: Problemy semantyki i stylistyki tekstu. Folia Linguistica Rossica 15. Pages: 203-2018 ISSN: 1731-8025

Zasowska, M. 2016. ‘Senses and Expressions of Sensory Experience in English Binomials’. In: Wysocka M., Gałajda D., Zakrajewski P. i A. Kijak (eds): Young Scholars on Theoretical Applied Linguistics: Reseach Projects. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec. Pages 133-148. ISBN: 978-83-65682-42-0

Zasowska, M. 2014. ‘Color-emotion Associations in English X-phemisms in Polish Learners of English’. W: Sznurkowski P.,
Pawlikowska-Asendrych E., i B. Rusek: Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej. Tom II. Wydawnictwo im. Jana Długosza w Częstochowie. Pages 141-155. ISBN: 978-83-7455-419-0.

Zasowska, M. 2013. ‘Gender-related aspects of Nabokov’s synethesia’. W: Arabski J., Łyda A. i J. Ziębka: Faces of Gender. WSZMIJO, Katowice. Pages 49-64. ISBN: 978-83-87296-44-5

return to top