Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Oksana Małysa

07.02.2020 - 12:45, aktualizacja 07.02.2020 - 12:45
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Dr hab. Oksana Małysa ukończyła filologię słowiańską na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim imienia M. W. Łomonosowa. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Функционально-стилистические модификации избранных текстовых категорий в публицистических жанрах. Od roku 2015 posiada stopień doktora habilitowanego.
Obecnie pracuje nad zagadnieniami, które wpisują się w nurt badań genologicznych. Głównym celem badań jest porównanie gatunków mowy zakorzenionych w komunikacyjnej przestrzeni kultury rosyjskiej i polskiej. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest przekładoznawstwo. W tym kręgu mieszczą się zarówno problemy przekładu artystycznego, jak i specjalistycznego.
Członek Komisji Językoznawczej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach; Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego; Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej; Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka 3 monografii, 2 skryptów oraz ponad 60 artykułów.

WYBRANE PUBLIKACJE

1. Текстовые категории в публицистическом стиле (сопоставительный русско-польский анализ). “Śląsk”, Katowice 2002, s. 212, ISBN 83-7164-374-8.
2. Комиссивные речевые жанры. Сопоставительный русско-польский аспект. Katowice 2014, s. 244, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-258-1 (wersja drukowana), ISBN 978-83-8012-259-8 (wersja elektroniczna).
3. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 244 (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik), ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226 (wersja drukowana), ISBN 978-83-8012-123-2 (wersja elektroniczna).
4. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna. Katowice 2017, s. 264. (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik), ISSN 1644-0552, ISBN 978-83-8012-974-0 (wersja drukowana)ISBN 978-83-8012-975-7 (wersja elektroniczna)
5. Potyczki z przekładem, czyli Akunin po polsku. [W]: Kultura popularna a przekład. Red. P. Fast. Śląsk, Katowice 2005, s. 91–102. (współautor Jolanta Lubocha-Kruglik), ISBN 83-7164-442-6, ISSN 1501-3296.
6. Эмотивное пространство избранных рассказов Анатолия Кима. [W]: Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej. Red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek. Częstochowa 2007, s. 135–144, ISBN 83-921963-6-8.
7. Прецедентные имена в аспекте художественного перевода. [W]: Przestrzenie przekładu 2, red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice 2017, s. 41–52, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3128-7
(wersja elektroniczna).
8. Обещания, клятвы и присяги в контексте ритуала (на материале русских и польских текстов) Экология родного языка и культуры. Выпуск 2, red. И.З. Белобровцева. Москва, „ФЛИНТА”, „Наука”, s. 88–97, ISBN 978-5-9765-3285-4 („ФЛИНТА”), 978-5-02-039359-2 („Наука”)
9. Жанровая дифференциация в кругу славянских культур. [W]: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Red. Zbigniew Greń. Poznań 2018, s. 195–203. ISBN: 978-83-232-3311-4.
10. Gra (z) tekstem, gra z czytelnikiem. Kilka uwag o polskim przekładzie powieści Wiktora Pielewina T. (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik) „Przegląd Rusycystyczny” 2018, nr 1(161) s. 129–142, ISSN 0137-298X

return to top