Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Piotr J. Michałowski

07.02.2020 - 12:46, aktualizacja 30.06.2021 - 11:28
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Piotr J. Michałowski

Kontakt: piotr.michalowski@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność – lingwistyka stosowana.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa doktorska „Struktura wiedzy zawodowej w ujęciu terminograficznym” – promotor prof. Jurij Lukszyn.
Zainteresowania naukowe: języki specjalistyczne, terminologia, terminografia, translatoryka.
Recenzent czasopisma „Language and Literary Studies of Warsaw” – ISSN 2300-5726 (od 2014 r.).
Autor monografii (2017) oraz artykułów z dziedziny terminografii, terminoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i dydaktyki przekładu, współredaktor dwóch monografii (2019) i dwóch tomów czasopisma „Komunikacja Specjalistyczna” (T. 11 – 2016, T. 13 – 2017).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5198-5896

Wybrane publikacje:

Michałowski P. Terminy wielowyrazowe i wyrażenia terminologiczne w słowniku. W: Jednostki języka w systemie i w tekście, T. 3. Red. A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, ss. 118–127.
Michałowski P. Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającego. W: „Linguodidactica”. T. XXIV, 2020, ss. 173–184.
Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka przekładu, słowniki i pomoce naukowe – Русский язык как иностранный. Дидактика перевода, словари и учебные пособия. Red. D. Muszyńska-Wolny, P. Michałowski, D. Urbanek. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-4-7, ss. 264.
Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka w audytorium słowiańskim i niesłowiańskim – Русский язык как иностранный. Дидактика в славянской и неславянской аудитории. Red. D. Muszyńska-Wolny, P. Michałowski, D. Urbanek. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-3-0, ss. 329.
Michałowski P. Podstawy modelowania terminograficznego. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2017. ISBN 978-83-61116-40-0, ss. 232.
Michałowski P. Концепция русско-польско-английского словаря экономической терминологии. W: Język rosyjski XXI wieku – źródła i perspektywy. Red. M. Kuratczyk, G. Mańkowska, D. Muszyńska-Wolny, J. Wasiluk. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2017, ss. 199–207.
Michałowski P. Elektroniczny słownik terminologiczny – struktura i funkcje. W: „Komunikacja Specjalistyczna”. T. 11, 2016, ss. 209–219.
Michałowski P. Struktura kognitywna języka leksykografii. W: Narzędzia pracy lingwistycznej. Red. W. Zmarzer. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2014, ss. 257–269.
Michałowski P. В поисках модели идеального многоязычного предметного терминологического словаря. W: „Komunikacja Specjalistyczna”. T. 8, 2014, ss. 83–91.
Michałowski P. Raport MAK a dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych. W: „Między Oryginałem a Przekładem”. Nr 21, 2013, ss. 83–92.

PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709413878c28a0473b5d92

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Piotr J. Michałowski, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

piotr.michalowski@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5198-5896

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Michalowski-3

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=bZYchWgAAAAJ

 

Research interests:

He has a PhD degree in Humanities (Linguistics), specialty — applied linguistics.

He graduated from the Warsaw University; the PhD dissertation, “Struktura wiedzy zawodowej w ujęciu terminograficznym” [Professional knowledge structure in a terminographic perspective] – written under the supervision of Prof. Jurij Lukszyn.

He is a reviewer of the journal “Language and Literary Studies of Warsaw” – ISSN 2300-5726 (since 2014); the author of the monograph “Podstawy modelowania terminograficznego” [The Basics of Terminographic Modeling] (2017), and articles on specialist translation and translation didactics; and cthe o-editor of two monographs and two volumes of the journal “Komunikacja Specjalistyczna” (Vol. 11 – 2016, Vol. 13 – 2017).

Selected publications:

 1. Michałowski P. Terminy wielowyrazowe i wyrażenia terminologiczne w słowniku [Multi-word terms and terminological expressions in dictionaries]. In: Jednostki języka w systemie i w tekście, Vol. 3. Eds. A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, pp. 118–127.
 2. Michałowski P. Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającego [Determinants of didactic effectiveness of gist translation]. In: „Linguodidactica”. Vol. XXIV, 2020, pp. 173–184.
 3. Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka przekładu, słowniki i pomoce naukowe – Русский язык как иностранный. Дидактика перевода, словари и учебные пособия [Russian as a foreign language. Translation didactics, dictionaries and teaching aids]. Eds. D. Muszyńska-Wolny, P. Michałowski, D. Urbanek. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-4-7, pp. 264.
 4. Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka w audytorium słowiańskim i niesłowiańskim – Русский язык как иностранный. Дидактика в славянской и неславянской аудитории [Russian as a foreign language. Didactics in the Slavic and non-Slavic auditorium]. Eds. D. Muszyńska-Wolny, P. Michałowski, D. Urbanek. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-3-0, pp. 329.
 5. Michałowski P. Podstawy modelowania terminograficznego [Introduction to terminographic modeling]. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2017. ISBN 978-83-61116-40-0, pp. 232.
 6. Michałowski P. Концепция русско-польско-английского словаря экономической терминологии [The Concept of Russian-Polish-English Economic Dictionary]. In: Język rosyjski XXI wieku – źródła i perspektywy. Eds. M. Kuratczyk, G. Mańkowska, D. Muszyńska-Wolny, J. Wasiluk. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2017, pp. 199–207.
 7. Michałowski P. Elektroniczny słownik terminologiczny – struktura i funkcje [Electronic dictionary of terminology — its structure and functions]. In: “Komunikacja Specjalistyczna”. Vol. 11, 2016, pp. 209–219.
 8. Michałowski P. Struktura kognitywna języka leksykografii [The cognitive structure of the language of lexicography]. In: Narzędzia pracy lingwistycznej. Ed. W. Zmarzer. Instytut Rusycystyki UW. Warszawa 2014, pp. 257–269.
 9. Michałowski P. В поисках модели идеального многоязычного предметного терминологического словаря [In search of an ideal model of multilingual dictionary of professional terminology]. In: “Komunikacja Specjalistyczna”. Vol. 8, 2014, pp. 83–91.
 10. Michałowski P. Raport MAK a dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych [The final report of the Interstate Aviation Committee (IAC) and the didactics of specialist translation]. In: “Między Oryginałem a Przekładem”. no. 21, 2013, pp. 83–92.

 

Scholarships:

 • 2019 – academic training in the Baltic International Academy in Riga (Latvia) – Erasmus+ scholarship
 • 2019 – academic training in the Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad (Russia) – Erasmus+ scholarship
 • 2015 – academic training in the Tallin University (Estonia) – Erasmus+ scholarship

return to top