Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Tomasz Nowak

18.02.2020 - 09:36, aktualizacja 16.11.2020 - 11:04
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Tomasz Nowak

Kontakt: tomasz.nowak@us.edu.pl

 

Tomasz Nowak – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; autor prawie stu publikacji (książek i artykułów): naukowych i dydaktycznych; nauczyciel prowadzący zajęcia na wszystkich szczeblach kształcenia. Przedmiot jego badań i zajęć stanowią: gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka (szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. w oparciu o zgromadzony materiał językowy testuje różne modele lingwistyczne). Obecnie jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne ogniskują się wokół kognitywistycznych, matematyczno-przyrodniczych, studiów nad językiem i mową (m.in. w zakresie biolingwistyki i psycholingwistyki) oraz ich metalingwistycznych, społeczno-humanistycznych, implikacji.

 

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0001-6044-113X

Wybrane publikacje:

Refleksja nad granicami języka i mowy w obliczu odkryć zoosemiotyki. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2020, 7, s. 50.

Studia nad filogenezą języka i mowy jako zwierciadło, w którym przeglądają się nowoczesne koncepcje lingwistyczne. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2017, 18, s. 81–115.

Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składni. „Logopedia Silesiana” 2019, 8, 31 s. 71–93.

Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcji.„Logopedia Silesiana” 2019, 8, s. 94–123.

Przetwarzanie języka/mowy w umyśle/mózgu na tle wyników wybranych eksperymentów neurolingwistycznych. „Logopedia Silesiana” 2016, 5, s. 54–80.

W kręgu modeli neurolingwistycznych: wybrane propozycje i wstępne interpretacje. „Logopedia Silesiana” 2016, 5, s. 31–53.

return to top