Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Prof. dr hab. Dariusz Rott laureatem Medalu Prezydenta Miasta Lublin

09.07.2021 - 07:58 aktualizacja 13.07.2021 - 14:37
Redakcja: annaszumiec
Tagi: Medal Prezydenta Miasta Lublin, wyróżnienie

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego UŚ, podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 lipca w Lublinie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za zasługi dla rozwoju systemu edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej.

W 2012 roku prof. Rott uczestniczył w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym „Raising motivation to eco-friendly behavior among European citizens”, realizowanym w ramach partnerstwa miast Abegondo (Hiszpania), Hasselt (Belgia), Lublin (Polska), Molndal (Szwecja) i Travestetolo (Włochy), którego celem było podnoszenie świadomości związanej z zachowaniami  proekologicznymi.

W 2020 roku prof. Rott był współgospodarzem I Festiwalu Wschodnich Podróży „East Est” w Lublinie (w 450. rocznicę Unii Lubelskiej). Jako recenzent dorobku naukowego pracowników i uczestnik konferencji naukowych prof. Rott współpracuje z uczelniami lubelskimi. M.in. wystąpił z wykładem otwartym Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania – propozycje zmian  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 6 maja 2011). W 2019 i 2020 roku na wniosek Rektora KUL przeprowadził ewaluację Wydawnictwa KUL. Jest autorem monografii pt. Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej „Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty […]”, dotyczącej życia i twórczości Anny Stanisławskiej, siedemnastowiecznej pisarki związanej m.in. z Lublinem i okolicami (Kurów), fundatorki lubelskich klasztorów i zakonów. Współpracuje także z lubelskimi czasopismami, w tym z miesięcznikiem „Forum Akademickie” oraz (jako autor i recenzent) z czasopismem naukowym „Littera Antiqua” (Instytut Filologii Klasycznej KUL).

Dariusz Rott - zdjęcie profilowe
prof. Dariusz Rott

return to top