Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatur obcych

Lider: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

Opis: Celem prac zespołu są szeroko zakrojone i wieloaspektowe badania literatur obcych oraz literatur klasycznych, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury). Badania prowadzone będą przy zastosowaniu najnowszych literaturoznawczych i przekładoznawczych metodologii badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i filozoficznego.

 

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatury polskiej i klasycznej

Lider: dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ

Opis: Celem projektu są wszechstronne badania literatury polskiej obejmujące prace historycznoliterackie, krytycznoliterackie, interpretacyjne, a także edycje dzieł literackich czy badania nad kulturą literacką różnych epok, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury).

 

Zespół ANIANMED (Animalia Antiqua et Mediaevalia) powołany do realizacji tematu: Ludzko-zwierzęce interakcje od starożytności do średniowiecza

Lider: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Opis: Studia nad zwierzętami w starożytności i w zachodnim średniowieczu są dzisiaj niezwykle popularne, nie przyciągnęły jednak porównywalnej uwagi badaczy kultury Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizancjum). Badania zespołu będą koncentrowały się zatem nie tylko na wybranych zagadnieniach poświęconych starożytności ( np. interakcji ze  zwierzętami domowymi,  polowaniach), ale także na recepcji antycznej zoologii w Bizancjum (np. Sylloge Konstantyna Porfyrogenety) oraz wizji i stosunku do zwierząt w średniowiecznej tradycji  greckiej. Rezultaty badań zostaną opublikowane w przygotowywanej monografii Towards Byzantine Zoopoetics oraz tomie Handbook of Animals in Byzantium.

return to top