Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Michał Baczyński

Stanowisko:

Tytuł naukowy:

Grupa:

Zainteresowania naukowe:

Pokój:

e-mail:

Logo ORCID

Profesor

Profesor (Profesor nauk inżynieryjno-technicznych)

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Inteligencja obliczeniowa, logika rozmyta

339

michal.baczynski@us.edu.pl

0000-0002-4442-2112

Opieka promotorska Opieka promotorska

prof. dr hab. Michał Baczyński
Opieka promotorska


Prace doktorskie

UKOŃCZONE

 1. dr Wanda Niemyska, „O równaniach funkcyjnych związanych z rozdzielnością implikacji rozmytych”
  wszczęcie przewodu doktorskiego (IM UŚ) – 17.09.2014 r.
  publiczna obrona doktorska – 6.06.2016 r.
  zatwierdzenie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki – Rada Instytutu Matematyki UŚ uchwałą z dnia 7.06.2016 r.
  recenzenci: dr hab. prof. UR Jacek Chudziak, dr hab. prof. ATH Szymon Wąsowicz
 2. dr Piotr Helbin, „Implikacje rozmyte generowane z kopuł”
  wszczęcie przewodu doktorskiego (IM UŚ) – 14.09.2015 r.
  publiczna obrona doktorska – 1.12.2017 r.
  zatwierdzenie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki – Rada Instytutu Matematyki UŚ uchwałą z dnia 12.12.2017 r.
  recenzenci: dr hab. Włodzimierz Fechner, dr hab. prof. UW Piotr Jaworski
 3. dr Katarzyna Miś, „Uogólnione schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej”
  wszczęcie przewodu doktorskiego (IM UŚ) – 10.04.2018 r.
  publiczna obrona doktorska – 23.09.2020 r.
  zatwierdzenie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka – Rada Naukowa Instytutu Matematyki UŚ uchwałą z dnia 29.09.2020 r.
  recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, dr hab. prof. UR Barbara Pękala

AKTUALNE

 1. mgr Grzegorz Moś (powołanie na promotora: grudzień 2020 r.)
 2. mgr Mateusz Pieszczek (powołanie na promotora: grudzień 2022 r.)

Prace magisterskie

MATEMATYKA

 1. Charakteryzacja implikacji Łukasiewicza, Joanna Bolibrzuch, 2002
 2. Własności negacji rozmytych i intuicjonistycznych, Vijoleta Veneni, 2002
 3. Wybrane własności ciąglych koniunkcji rozmytych, Robert Ceklarz, 2003
 4. Charakteryzacje i konstrukcje diagramów Voronoi, Dominika Kil, 2003
 5. Iterowane układy funkcyjne i konstrukcje fraktali, Joanna Nikodem, 2003
 6. Konstrukcje otoczek wypukłych na płaszczyźnie, Katarzyna Parzelska, 2003
 7. Własności norm i konorm trójkątnych Franka, Alina Wantoła, 2003
 8. Klasy uninorm, Anna Wojciechowska, 2003
 9. Problem galerii sztuki, Paweł Drobny, 2004
 10. O pewnych zastosowaniach sumy Minkowskiego w problemie planowania ruchu robota, Beata Michalik, 2004
 11. Analiza wybranych algorytmów rozwiązujących problem lokalizacji punktu, Katarzyna Przypalińska, 2004
 12. Triangulacja Delaunay, Marek Szczepański, 2004
 13. Analiza wybranych algorytmów stosowanych w problemie przeszukiwania zakresu, Joanna Szymanek, 2004
 14. Sterownik rozmyty z wykorzystaniem wnioskowania przybliżonego, Rafał Bielecki, 2005
 15. Norma trójkątna Krause, Jacek Haneczok, 2005
 16. O prawach rozdzielności implikacji, Anna Kowal, 2005
 17. Analiza wybranych algorytmów konstrukcji otoczki wypukłej w przestrzeni trójwymiarowej, Aleksander Bucki, 2006
 18. Analiza wybranych własności implikacji rozmytych, Aldona Mrowicka, 2006
 19. O rozwiązywaniu równań relacji rozmytych ze złożeniem standardowym, Tomasz Owczarek, 2006
 20. Drzewa przedziałowe, Damian Żukociński, 2006
 21. Reprezentacje silnych negacji rozmytych oraz podwójnie rozmytych, Magdalena Korpok, 2007
 22. Klasy rozmytych implikacji Yagera i ich własności, Mariusz Sawicki, 2007
 23. Operacje mnogościowe w teorii zbiorów podwójnie rozmytych, Ewa Święch, 2007
 24. Własności relacji podwójnie rozmytych a operator Atanassov’a, Tomasz Tomiczek, 2007
 25. Arytmetyka rozmyta, Ewa Waliczek, 2007
 26. Analiza wybranych algorytmów wyszukiwania wzorca, Monika Namyslo, 2008
 27. Odwzorowania prostokątne grafów planarnych, Katarzyna Pilch, 2008
 28. Porównanie relacyjnych baz danych oraz rozmytych relacyjnych baz danych, Michał Bronowski, 2008
 29. Reguły wnioskowania Modus Ponens i Modus Tollens dla wybranych rodzin implikacji rozmytych, Sebastian Fraj, 2009
 30. Reguły wnioskowania Modus Ponens i Modus Tollens dla dyskretnych implikacji rozmytych, Paweł Kapalla, 2009
 31. Warunek migracji dla operacji binarnych w tym norm trójkatnych, Michał Andrzejczak, 2010
 32. O pewnym porządku zbiorów rozmytych generowanym z normy trójkątnej, Łukasz Kowalik, 2010
 33. Konstrukcje pewnych rozmytych porządków zbiorów rozmytych, Szymon Świtała, 2010
 34. Rozmyta morfologia matematyczna, Zbigniew Golus, 2012
 35. O związkach pomiędzy kopułami a normami trójkątnymi, Justyna Wołczko, 2012
 36. R-implikacje a specjalne implikacje rozmyte, Monika Wojtanowicz, 2012
 37. Własności funkcji agregujących, Monika Grzbiela, maj 2013
 38. Równania relacji rozmytych dla R-implikacji, Aleksandra Gnyp, lipiec 2013
 39. Rozmyte struktury preferencji, Katarzyna Miś, lipiec 2013
 40. Dyskretne przekształcenia transformatowe – wybrane przykłady i ich zastosowania, Krzysztof Żerucha, grudzień 2015
 41. Charakteryzacje wybranych indeksów bibliometrycznych, Anna Łochańska, marzec 2016
 42. Metody generowania implikacji rozmytych, Magdalena Łatacz, maj 2016
 43. O bezstratnym kodowaniu danych, Agnieszka Gąsiewska, czerwiec 2017
 44. O wybranych nierównościach Bella dla niektórych działań łącznych, Joanna Szymańska, listopad 2019
 45. Niezmienniczość implikacji rozmytych ze względu na potęgi t-konorm generowanych przez addytywne generatory, Grzegorz Moś, lipiec 2020
 46. O multiplikatywnym równaniu Sincova w logice rozmytej, Mateusz Pieszczek, lipiec 2022

INFORMATYKA

 1. Algorytmy wyznaczania diagramów Voronoi, Mateusz Maj, 2009
 2. Problemy galerii sztuki i jego odmiany, Michał Lipa, 2009

Prace licencjackie

MATEMATYKA

 1. Konstrukcja implikacji rozmytych w oparciu o wielomiany, Mateusz Pieszczek, październik 2020

INFORMATYKA

 1. PHP i ASP jako alternatywne mechanizmy dostępu do baz danych z poziomu WWW, Damian Cieślar, 2001
 2. Bazy danych w integracji z WWW z wykorzystaniem języka PHP, Przemysław Wojtyniuk, 2001
 3. O planowaniu ruchu robota na płaszczyźnie, Magdalena Korykora, 2006
 4. Programowanie dynamiczne w wybranych problemach programistycznych, Przemysław Jędrusik, 2009

Prace inżynierskie

INFORMATYKA STOSOWANA

 1. Wykrywanie krawędzi z użyciem sterownika rozmytego, Weronika Łazarz, 2019
Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Wykształcenie

Profesura
Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 września 2020 r.

Recenzenci Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska, Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Habilitacja
Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatykaInstytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (17 grudnia 2010)

Rozprawa habilitacyjna

Recenzenci

Fuzzy implications

Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany, Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Maciej Wygralak


Doktorat

Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki (z wyróżnieniem), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (20 czerwca 2000)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Własności implikacji rozmytych

Dr hab. Józef Drewniak

Prof. dr hab. Jerzy Albrycht, Prof. dr hab. Roman Ger


Magisterium

Magister matematyki (specjalność: zastosowania matematyki), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (5 czerwca 1995)

Praca magisterska

Promotor

Metoda rozkładu programów

Dr Andrzej Biela

 

Zatrudnienie

od 2020 r.

od 2019 r. do 2020 r.

od 2016 r. do 2019 r.

od 2000 r. do 2016 r.

od 1995 r. do 2000 r.

Profesor

Profesor Uczelni

Profesor nadzwyczajny

Adiunkt/Instytut Matematyki

Asystent/Instytut Matematyki

 

Stowarzyszenia zawodowe

 • EUSFLAT – European Society for Fuzzy Logic and Technology – członek
 • IFSA – The International Fuzzy Systems Association – członek
 • IEEE CIS – IEEE Computational Intelligence Society – członek
 • PTM – Polskie Towarzystwo Matematyczne – Prezes Oddziału Górnośląskiego PTM
 • PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne – Wiceprezes Oddziału Górnośląskiego PTM
 • PTZR (POLFUZZ) – Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych – Sekretarz
 • PSSI – Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
Publikacje/Publications Publikacje/Publications

Prof. Michał Baczyński
Publications


List of publications with a list of citations and different scientific indexes:
Google Schoolar
The DBLP Computer Science Bibliography
zbMATH Open
Mathematical Reviews (MathSciNet)
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4442-2112
ResearchGate
Scopus
Publons
Academia.edu
Arnetminer
Mathematics Genealogy Project
Exaly Project
PBN (Polska Bibliografia Naukowa)


Books/Monographs

 1. M. Baczyński, B. Jayaram, Fuzzy implications (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 231), Springer, Berlin Heidelberg 2008.
  ISBN 978-3-540-69080-1; e-ISBN 978-3-540-69082-5
  Review in Zentralblatt MATH by Prof. Vilém Novák (Zbl 1147.03012)

book.
Here You can buy the above book:
Springer
Amazon
Barnes & Noble
Amazon (Japan)


Editor of the books/monographs

 1. K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2010. (ISBN: 13-978-83-8947-529-9)
 2. K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2011. (ISBN: 13-978-83-8947-535-0)
 3. K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2012. (ISBN: 13-978-83-8947-540-4)
 4. M. Baczyński, G. Beliakov, H. Bustince, A. Pradera (Eds.), Advances in Fuzzy Implication Functions, (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 300), Springer, Berlin 2013. (Print ISBN: 978-3-642-35676-6)
 5. K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), New Trends in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2013. (ISBN: 13 978-83-8947-546-6)
 6. M. Baczyński, B. De Baets, R. Mesiar (Eds.), Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015), University of Silesia, Katowice, 2015 (ISBN: 978-83-8012-519-3)

Papers published in refereed international journals

 1. M. Baczyński, J. Drewniak, Conjugacy classes of fuzzy implications, In: B. Reusch (Ed.) Computational Intelligence. Theory and Applications (Proc. International Conference, 6th Fuzzy Days, Dortmund, Germany, May 25-28, 1999), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1625, Springer, Berlin 1999, pp. 287-298. (MR1713709, Zbl 0929.03034)
 2. M. Baczyński, Characterization of Dienes implication, In: B. Reusch (Ed.) Computational Intelligence. Theory and Applications (Proc. International Conference, 6th Fuzzy Days, Dortmund, Germany, May 25-28, 1999), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1625, Springer, Berlin 1999, pp. 299-305. (MR1713710, Zbl 0931.03040)
 3. M. Baczyński, On a class of distributive fuzzy implications. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 9 no. 2 (2001) 229-238.
  (MR1821991, Zbl 1113.03315)
 4. M. Baczyński, J. Drewniak, J. Sobera, Semigroups of fuzzy implications. Tatra Mt. Math. Publ. 21 (2001) 61-71.
  (MR1904659, Zbl 0993.03028)
 5. M. Baczyński, Contrapositive symmetry of distributive fuzzy implications. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 10 (2002) 135-147.
  (MR1962674, Zbl 1057.39023)
 6. M. Baczyński, Residual implications revisited. Notes on the Smets-Magrez Theorem. Fuzzy Sets and Systems 145 (2004) 267-277.
  (MR2074001, Zbl 1064.03019)
 7. M. Baczyński, B. Jayaram, On the characterizations of (S,N)-implications. Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1713-1727. Erratum. 159 (2008) 1885.
  (MR2341333, MR2428089, Zbl 1122.03021, Zbl 1168.03322)
 8. M. Baczyński, B. Jayaram, Yager’s classes of fuzzy implications: some properties and intersections. Kybernetika 43 (2007) 157-182.
  (MR2343393, Zbl 1132.03330)
 9. M. Baczyński, B. Jayaram, (S,N)- and R-implications: a state-of-the-art survey. Fuzzy Sets and Systems 159 (2008) 1836-1859.
  (MR2428086, Zbl 1175.03013)
 10. M. Baczyński, B. Jayaram, (U,N)-implications and their characterizations. Fuzzy Sets and Systems 160 (2009) 2049-2062.
  (MR2555020, Zbl 1183.03023)
 11. M. Baczyński, B. Jayaram, On the distributivity of fuzzy implications over nilpotent or strict triangular conorms. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 17 (2009) 590-603.
 12. M. Baczyński, B. Jayaram, QL-implications: some properties and intersections. Fuzzy Sets and Systems 161 (2010) 158-188.
  (MR2566237, Zbl 1190.03025)
 13. M. Baczyński, On the distributivity of fuzzy implications over continuous and Archimedean triangular conorms. Fuzzy Sets and Systems 161 (2010) 1406-1419.
  (MR2606422, Zbl 1204.03029)
 14. M. Baczyński, On the distributivity of fuzzy implications over representable uninorms. Fuzzy Sets and Systems 161 (2010) 2256-2275.
  (MR2658032, Zbl 1201.03013)
 15. M. Baczyński, B. Jayaram, Intersections between some families of (U,N)- and RU-implications. Fuzzy Sets and Systems 167 (2011) 30-44.
  (MR2765245, Zbl 05882963)
 16. F. Qin, M. Baczyński, A. Xie, Distributive Equations of Implications based on Continuous Triangular Norms (I), IEEE Transactions on Fuzzy Systems 20 (2012) 153-167.
 17. H. Bustince, J. Fernandez, J. Sanz, M. Baczyński, R. Mesiar, Construction of strong equality index from implication operators, Fuzzy Sets and Systems 211 (2013) 15-33.
 18. M. Baczyński, On two distributivity equations for fuzzy implications and continuous, Archimedean t-norms and t-conorms, Fuzzy Sets and Systems 211 (2013) 34-54.
 19. M. Baczyński, F. Qin, Some remarks on the distributive equation of fuzzy implication and the contrapositive symmetry for continuous, Archimedean t-norms, International Journal of Approximate Reasoning 54 (2013) 290-296.
 20. B. Jayaram, M. Baczyński, R. Mesiar, R-implications and the exchange principle: the case of border continuous t-norms, Fuzzy Sets and Systems 224 (2013) 93–105.
 21. R.H.S. Reiser, B.C. Bedregal, M.Baczyński, Aggregating fuzzy implications, Information Sciences 253 (2013) 126-146.
 22. M. Baczyński, Distributivity of implication operations over t-representable t-norms in interval-valued fuzzy set theory: the case of nilpotent t-norms, Information Sciences 257 (2014) 388-399.
 23. F. Qin, M. Baczyński, Distributivity equations of implications based on continuous triangular conorms (II), Fuzzy Sets and Systems 240 (2014) 86-102.
 24. D. Paternain, H. Bustince, J. Fernandez, J.A. Sanz, M. Baczyński, G. Beliakov, R. Mesiar, Strong fuzzy subsethood measures and strong equalities via implication functions, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing 22 (2014) 347-371.
 25. F. Qin, M. Baczyński, On distributivity equations of implications and contrapositive symmetry equations of implications, Fuzzy Sets and Systems 247 (2014) 81-91.
 26. M. Baczyński, T. Szostok, W. Niemyska, On a functional equation related to the distributivity of fuzzy implications over triangular norms and conorms, Kybernetika 50 no. 5, (2014) 679-695.
 27. M. Baczyński, A. Chorążewska, Sprzeciw wobec wpisu na listę radców prawnych (Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 r., II GSK 1247/10), Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, Nr 1 (2014), 107-130.
 28. M. Baczyński, P. Grzegorzewski, P. Helbin, W. Niemyska, Properties of the probabilistic implications and S-implications, Information Sciences 331 (2016) 2-14.
 29. G.P. Dimuro, B. Bedregal, H. Bustince, A. Jurio, M. Baczyński, K. Míś, QL-operations and QL-implication functions constructed from tuples (O,G,N) and the generation of fuzzy subsethood and entropy measures, International Journal of Approximate Reasoning 82 (2017) 170-192.
 30. H. Zapata, H. Bustince, S. Montes, B. Bedregal, G.P. Dimuro, Z. Takac, M. Baczyński, J. Fernandez, Interval-valued implications and Interval-valued strong equality index with admissible orders, International Journal of Approximate Reasoning 88 (2017) 91-109.
 31. M. Baczyński, P. Grzegorzewski, R. Mesiar, P. Helbin, W. Niemyska, Fuzzy implications based on semicopulas, Fuzzy Sets and Systems 323 (2017) 138-151.
 32. K. Miś, M. Baczyński, A note on „On special fuzzy implications”, Fuzzy Sets and Systems 359 (2019) 90-94.
 33. W. Niemyska, M. Baczyński, On some equation related to the distributivity laws of fuzzy implications. Jensen equation extended to the infinity, Fuzzy Sets and Systems 359 (2019) 95-111.
 34. P. Helbin, M. Baczyński, P. Grzegorzewski, W. Niemyska, Some properties of fuzzy implications based on copulas, Information Sciences 502 (2019) 1-17.
 35. M. Baczyński, B. Jayaram, R. Mesiar, Fuzzy implications: alpha migrativity and generalised laws of importation, Information Sciences 531 (2020) 87-96.
 36. J. Dombi, M. Baczyński, General Characterization of Implication’s Distributivity Properties: The Preference Implication, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 28 (11), Nov. 2020, 2982-2995.
 37. J. Dombi, M. Baczyński, On the distributivity of fuzzy implications and the weighted S-implications, International Journal of Approximate Reasoning 136 (2021) 110-131.
 38. P. Żywica, M. Baczyński, An effective similarity measurement under epistemic uncertainty, Fuzzy Sets and Systems 431 (2022) 160-177.
 39. M. Baczyński, P. Berruezo, P. Helbin, S. Massanet, W. Niemyska, On the Sheffer stroke operation in fuzzy logic, Fuzzy Sets and Systems 431 (2022) 110-128.
 40. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin, On functional equations and inequalities related to some reasoning schemes that involve fuzzy implications, Fuzzy Sets and Systems 441 (2022) 33-57.
 41. M. Baczyński, W. Fechner, S. Massanet, On a generalization of multiplicative Sincov’s equation for fuzzy implication functions, Fuzzy Sets and Systems 451 (2022) 196-205.
 42. H. Zhou, Q. Chang, M. Baczyński, Characterizations on migrativity of continuous triangular conorms with respect to N-ordinal sum implications, Information Sciences 637 (2023) 118926.
 43. Q. Chang, H. Zhou, M. Baczyński, Characterizations for the migrativity of uninorms over N-ordinal sum implications, Comp. Appl. Math. 42 (2023) 172.
 44. S. Massanet, R. Fernandez-Peralta, M. Baczyński, B. Jayaram, On valuable and troubling practices in the research on classes of fuzzy implication functions, Fuzzy Sets and Systems 476 (2024) 108786

Chapters in books

 1. M. Baczyński, J. Drewniak, Monotonic fuzzy implications. In: P.S. Szczepaniak, P.J.G. Lisboa, J. Kacprzyk (Eds.), Fuzzy Systems in Medicine, (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 41) Physica-Verlag, Heidelberg 2000, pp. 90-111. (ISBN: 978-3790812633)
 2. M. Baczyński, On the distributivity laws for fuzzy implications. In: K.T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.), Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, pp. 53-66. (ISBN: 83-8767-469-9)
 3. M. Baczyński, S-implications in Atanassov’s intuitionistic and interval-valued fuzzy set theory revisited, In: K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2010, pp. 33-42. (ISBN: 13-9788389475299)
 4. M. Baczyński, On the distributive equation I(x,S_1(y,z)) = S_2(I(x,y),I(x,z)) for t-representable t-conorms generated from nilpotent or strict t-conorms, in: K.T. Atanassov, M. Baczyński, J. Drewniak, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, M. Wygralak, S. Zadrożny (Eds.), Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol. I: Foundations, SRI PAS/IBS PAN, Warsaw 2011, pp. 33-42. (ISBN: 13-9788389475350)
 5. F. Qin, M. Baczyński, A survey of the distributivity of implications over continuous t-norms and the simultaneous satisfaction of the contrapositive symmetry, In: M. Baczyński, G. Beliakov, H. Bustince, A. Pradera (Eds.), Advances in Fuzzy Implication Functions, (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 300), Springer, Berlin Heidelberg 2013, pp. 53-72.
 6. M. Baczyński, B. Jayaram, Fuzzy Implications: Some Recently Solved Problems, In: M. Baczyński, G. Beliakov, H. Bustince, A. Pradera (Eds.) Advances in Fuzzy Implication Functions, (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 300), Springer, Berlin Heidelberg 2013, pp. 177-204.
 7. M. Baczyński, B. Jayaram, S. Massanet, J. Torrens, Fuzzy Implications: Past, Present, and Future, In: J. Kacprzyk, W. Pedrycz (Eds.) Springer Handbook of Computational Intelligence, Springer, Berlin Heidelberg 2015, pp. 183-202.

Short notes in books

 1. M. Baczyński, On the Applications of Fuzzy Implication Functions, In: V.E. Balas, J. Fodor, A.R. Várkonyi-Kóczy, J. Dombi, L.C. Jain (Eds.), Soft Computing Applications, Proceedings of the 5th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA 2012), August 22-24 Szeged, Hungary, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 195) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 9-10.
 2. M. Baczyński, Functional Equations Involving Fuzzy Implications and Their Applications in Approximate Reasoning, In: H. Bustince, J. Fernandez, R. Mesiar, T. Calvo (Eds.), Aggregation Functions in Theory and in Practise, Proceedings of the 7th International Summer School on Aggregation Operators at the Public University of Navarra, Pamplona, Spain, July 16-20, 2013 (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 228) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 3-4.
 3. M. Baczyński, Theoretical and Applicational Aspects of Fuzzy Implication Functions, In: Tai-He Fan, Shui-Li Chen, San-Min Wang, Yong-Ming Li (Eds.), Quantitative Logic and Soft Computing 2016, Proceedings of the 4th International Conference on Quantitative Logic and Soft Computing (QLSC2016) held at Hangzhou, China, 14-17 October, 2016, Part I (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 510), Springer International Publishing Switzerland 2017, pp. 7-8.

Refereed papers in conference books/proceedings

 1. M. Baczyński, On residual implications. Characterization of the Goguen implication, in: Proceedings of EUROFUSE 2001, Granada, Spain 2001, pp. 45-48.
 2. M. Baczyński, Residual implication revisited. Characterization of the Goguen implication, in: Materialy Warsztatow Naukowych „Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna” oraz Konferencji „Systemy Rozmyte”, Kraków, Polska 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 139-146.
 3. M. Baczyński, J. Drewniak, J. Sobera, On sup-* compositions of fuzzy implications, In: L. Rutkowski, J. Kacprzyk (Eds.), Neural Networks and Soft Computing (Proc. Sixth International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002), (Advances in Soft Computing, Vol. 19), Physica-Verlag, Heidelberg 2003, pp. 274-279.
 4. M. Baczyński, On the characterizations of intuitionistic fuzzy implications, in: E.P. Klement, R. Mesiar (Eds.), Triangular Norms and Related Operators in Many-Valued Logics (Abstracts of the 24th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Bildungszentrum St. Magdalena, Linz, Austria, February 4-8, 2003), Johannes Kepler Universität, Linz 2003, pp. 54-58.
 5. M. Baczyński, On some properties of intuitionistic fuzzy implications, in: M. Wagenknecht, R. Hampel (Eds.), Proceedings of the 3rd Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2003), Zittau, Germany, September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, Zittau 2003, pp. 168-171. (ISBN: 3-9808089-4)
 6. M. Baczyński, B. Jayaram, On the characterization of (S,N)-implications generated from continuous negations, in: B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (Eds.), Proceedings of the 11th International Conference IPMU 2006, Paris, France, July 2-7, 2006, Éditions EDK, Paris 2006, pp. 436-443. (ISBN: 2-84254-112-X)
 7. M. Baczyński, B. Jayaram, On the distributivity of fuzzy implications over continuous Archimedean triangular norms and conorms, in: B. De Baets, K.C. Maes, R. Mesiar (Eds.), Proceedings of the 4th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2007), Gent, Belgium 2007, pp. 63-69. (ISBN: 978-90-382-1140-4)
 8. B. Jayaram, M. Baczyński, (U,N)-implications and their characterizations, in: M. Stěpnička, V. Novák, U. Bodenhofer (Eds.), New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies. Volume I. Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, Ostrava, Czech Republic, September 11-14, 2007, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2007, pp. 105-110. (ISBN: 978-80-7368-386-3)
 9. B. Jayaram, M. Baczyński, Intersections between basic families of fuzzy implications: (S,N)-, R- and QL-implications, in: M. Stěpnička, V. Novák, U. Bodenhofer (Eds.), New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies. Volume I. Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, Ostrava, Czech Republic, September 11-14, 2007, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2007, pp. 111-118. (ISBN: 978-80-7368-386-3)
 10. M. Baczyński, B. Jayaram, On the distributivity of fuzzy implications over representable uninorms, in: L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference IPMU 2008, Torremolinos (Málaga), Spain 2008, pp. 1318-1325. (ISBN: 978-84-612-3061-7)
 11. M. Baczyński, On the distributivity of implication operations over t-representable t-norms generated from strict t-norms in Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets theory, in: L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference IPMU 2008, Torremolinos (Málaga), Spain 2008, pp. 1612-1619. (ISBN: 978-84-612-3061-7)
 12. M. Baczyński, B. Jayaram, On the intersections between (U,N)- and RU-implications, in: M. Gonzalez, G. Mayor, J. Suner, J. Torrens (Eds.), Proceedings of the 5th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2009), July 6-10, Palma, Spain Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2009, pp. 95-100. (ISBN: 978-84-8384-101-3)
 13. M. Baczyński, B. Jayaram, Continuous R-implications, in: J. P. Carvalho, D. Dubois, U. Kaymak and J. M. C. Sousa (Eds.), Proceedings of the Joint 2009 International Fuzzy Systems Association World Congress and 2009 European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference (IFSA-EUSFLAT 2009), Lisbon, Portugal, July 20-24, 2009. IFSA/EUSFLAT, Lisbon 2009, pp. 277-281. (ISBN: 978-989-95079-6-8)
 14. M. Baczyński, On the distributivity of fuzzy implications over continuous Archimedean triangular norms, In: L. Rutkowski, R. Scherer; R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing, Part I (Proc. 10th International Conference, ICAISC 2010, Zakopane, Poland, June 13-17, 2010), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6113, Springer, Berlin Heidelberg 2010, pp. 3-10.
 15. M. Baczyński, On the Distributivity of Implication Operations over t-Representable t-Norms Generated from Strict t-Norms in Interval-Valued Fuzzy Sets Theory, In: E. Hüllermeier, R. Kruse, F. Hoffmann (Eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (Proc. 13th International Conference, IPMU 2010, Dortmund, Germany, June 28 – July 2, 2010. Part I), Communications in Computer and Information Science 80, Springer, Berlin Heidelberg 2010, pp. 637-646. (Zbl 1214.03037)
 16. B. Jayaram, M. Baczyński, R. Mesiar, R-implications and the Exchange Principle:A Complete Characterization, in: S. Galichet, J. Montero, G. Mauris (Eds.), Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Aix-les-Bains, France, July 18-22, 2011 (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 1) Atlantis Press, Amsterdam 2011, pp. 223-229. (ISBN: 978-90-78677-00-0)
 17. F. Qin, M. Baczyński, A. Xie, Distributive equation of implications based on continuous triangular norms, in: S. Galichet, J. Montero, G. Mauris (Eds.), Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Aix-Les-Bains, France, (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 1) Atlantis Press, Amsterdam 2011, pp. 246-253. (ISBN: 978-90-78677-00-0)
 18. M. Baczyński, On the distributive equation for t-representable t-norms generated from nilpotent and strict t-norms, in: S. Galichet, J. Montero, G. Mauris (Eds.), Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Aix-Les-Bains, France, (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 1) Atlantis Press, Amsterdam 2011, pp. 540-546. (ISBN: 978-90-78677-00-0)
 19. M. Baczyński, Distributivity of Implication Operations over t-Representable T-Norms Generated from Nilpotent T-Norms, In: A.M. Fanelli, W. Pedrycz, A. Petrosino (Eds.), Fuzzy Logic and Applications (Proc. 9th International Workshop, WILF 2011, Trani, Italy, August 29-31, 2011), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6857, Springer, Berlin Heidelberg 2011, pp. 25-32. (Zbl 05947930)
 20. M. Baczyński, A Note on the Distributivity of Fuzzy Implications over Representable Uninorms, In: S. Greco, B. Bouchon-Meunier, G. Coletti, M. Fedrizzi, B. Matarazzo, R.R. Yager (Eds.), Advances in Computational Intelligence, Part II (Proc. 14th International Conference, IPMU 2012, Catania, Italy, July 9-13, 2012), Communications in Computer and Information Science 298, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 375-384.
 21. M. Baczyński, Distributivity of Implication Operations over T-Representable T-Norms Generated from Continuous and Archimedean T-Norms, S. Greco, B. Bouchon-Meunier, G. Coletti, M. Fedrizzi, B. Matarazzo, R.R. Yager (Eds.), Advances in Computational Intelligence, Part II (Proc. 14th International Conference, IPMU 2012, Catania, Italy, July 9-13, 2012), Communications in Computer and Information Science 298, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 501-510.
 22. H. Bustince, J. Fernandez, J. Sanz, D. Paternain, M. Baczyński, G. Beliakov, R. Mesiar, Construction of strong equality index from implication operators, In: C. Kahraman, E.E. Kerre, F.T. Bozbura (Eds.) Uncertainty Modeling In Knowledge Engineering and Decision Making: Proceedings of the 10th International FLINS Conference, Istanbul, Turkey, August 26-29, 2012 (World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science: Volume 7) pp. 769-774. (ISBN: 978-981-4417-73-0)
 23. M. Baczyński, T. Szostok, W. Niemyska, On a functional equation related to distributivity of fuzzy implications, In: 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013), Hyderabad, India, July 7-10, 2013, pp. 1-5. (Print ISBN: 978-1-4799-0020-6)
 24. M. Baczyński, Solutions of the Distributivity Equation I(T(x,y),z) = S(I(x,z),I(y,z)) for Some t-Representable T-Norms and T-Conorms, in: G. Pasi, J. Montero, D. Ciucci (Eds.), Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13), Milano, Italy, September 11-13, 2013, (Advances in Intelligent Systems Research, vol. 32) Atlantis Press, Amsterdam 2013, pp. 534-540. (ISBN (on-line): 978-90786-77-78-9)
 25. M. Baczyński, The Equation I(S(x,y),z)=T(I(x,z),I(y,z)) for t-representable t-conorms and t-norms Generated from Continuous, Archimedean Operations. In F. Masulli, G. Pasi, R. Yager (Eds.), Fuzzy Logic and Applications (Proc. 10th International Workshop, WILF 2013, Genoa, Italy, November 19-22, 2013), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8256, Springer, Berlin Heidelberg 2013, pp. 131-138.
 26. M. Baczyński, P. Grzegorzewski, W. Niemyska, Laws of Contraposition and Law of Importation for Probabilistic Implications and Probabilistic S-implications, In: Laurent A., Strauss O., Bouchon-Meunier B., Yager R.R. (Eds.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (Proc. 15th International Conference, IPMU 2014, Montpellier, France, July 15-19, 2014, Part I), Communications in Computer and Information Science, Vol. 442, Springer, Cham 2014, pp. 158-167.
 27. M. Baczyński, W. Niemyska, On the Distributivity Equation I(x,U1(y,z))=U2(I(x,y),I(x,z)) for Decomposable Uninorms (in Interval-Valued Fuzzy Sets Theory) Generated from Conjunctive Representable Uninorms, In: V. Torra, Y. Narukawa, Y. Endo (Eds.), Modeling Decisions for Artificial Intelligence (Proc. 11th International Conference, MDAI 2014, Tokyo, Japan, October 29-31, 2014) Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8825, Springer, Berlin Heidelberg 2014, pp. 26-37.
 28. M. Baczyński, P. Grzegorzewski, R. Mesiar, Fuzzy implications based on semicopulas, in: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Eds.), Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), (Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89) Atlantis Press, Amsterdam 2015, pp. 792-798. (ISBN (on-line): 978-94-62520-77-6)
 29. P. Helbin, M. Baczyński, Properties of the survival implications and S-implications, in: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Eds.), Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), (Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89) Atlantis Press, Amsterdam 2015, pp. 807-814. (ISBN on-line: 978-94-62520-77-6)
 30. W. Niemyska, M. Baczyński, On the functional equation f(m_1(x+y))=m_2(f(x)+f(y)) for injective function m_2, in: M. Baczyński, B. De Baets, R. Mesiar, Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015), University of Silesia, Katowice, Poland, 2015, pp. 199-204.
 31. W. Niemyska, M. Baczyński, Some Functional Equations Connected to the Distributivity Laws for Fuzzy Implications and Triangular Conorms, in: 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015), Istanbul, Turkey, August 3-5, 2015, pp. 1-7.
  (Electronic ISBN: 978-1-4673-7428-6)
 32. M. Baczyński, W. Niemyska: Functional equations related to the distributivity of fuzzy implications, in: B. De Baets, R. Mesiar, S. Saminger-Platz, E.P. Klement (Eds.), Functional Equations and Inequalities (Abstracts of the 36th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Bildungszentrum St. Magdalena, Linz, Austria, 2-6 February, 2016), Johannes Kepler Universität, Linz 2016, pp. 15-18.
 33. M. Baczyński, W. Niemyska, Distributivity of Implication Functions over Decomposable Uninorms Generated from Representable Uninorms in Interval-Valued Fuzzy Sets Theory, In: J.P. Carvalho, M.-J. Lesot, U. Kaymak, S. Vieira, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (Eds.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (Proc. 16th International Conference, IPMU 2016, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016, Part I), Communications in Computer and Information Science, Vol. 610, Springer, Cham 2016, pp. 411-422.
 34. M.J. Asiain, H. Bustince, B. Bedregal, Z. Takáč, M. Baczyński, D. Paternain, G. Dimuro, About the Use of Admissible Order for Defining Implication Operators, In: J.P. Carvalho, M.-J. Lesot, U. Kaymak, S. Vieira, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (Eds.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (Proc. 16th International Conference, IPMU 2016, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016, Part I), Communications in Computer and Information Science, Vol. 610, Springer, Cham 2016, pp. 353-362.
 35. M. Asiain, H. Bustince, B. Bedregal, Z. Takac, M. Baczyński, D. Paternain, G.P. Dimuro, About the Use of Admissible Order for Defining Implication Operators, In: V. Torra, Y. Narukawa, G. Navarro-Arribas, C. Yanez (Eds.): Modeling Decisions for Artificial Intelligence (Proc. 13th International Conference, MDAI 2016 Sant Julia de Loria, Andorra, September 19-21, 2016, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 9880, Springer International Publishing, Switzerland 2016, pp. 126-134.
 36. M. Baczyński, P. Drygaś, R. Mesiar, Monotonicity in the Construction of Ordinal Sums of Fuzzy Implications, In: V. Torra, R. Mesiar, B. De Baets (Eds.), Aggregation Functions in Theory and in Practice (Proc. International Conference AGOP 2017), Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 581, Springer International Publishing, Cham 2018, pp. 189-199.
 37. W. Niemyska, M. Baczyński, Some New Solutions of the Distributivity Law I(x,S(y,z))=S(I(x,y),I(x,z)) among R-implications and Triangular Conorms, In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS 2017), Otsu, Japan, June 27-30, 2017. (Electronic ISBN: 978-1-5090-4917-2)
 38. M. Baczyński, P. Drygaś, A. Król, R. Mesiar, New Types of Ordinal Sum of Fuzzy Implications, In: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2017), Naples, Italy, July 9-12, 2017. (Electronic ISBN: 978-1-5090-6034-4)
 39. K. Miś, M. Baczyński, Special and Inversely Special Properties of Fuzzy Implications, In: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017, (Proceedings of: EUSFLAT-2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN-2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 2) Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 642. Springer International Publishing, Cham 2018, pp. 535-545.
 40. W. Niemyska, M. Baczyński, Sz. Wąsowicz, Sheffer Stroke Fuzzy Implications, In: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017, (Proceedings of: EUSFLAT-2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN-2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 3) Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 642. Springer International Publishing, Cham 2018, pp. 13-24.
 41. P. Helbin, W. Niemyska, P. Berruezo, S. Massanet, D. Ruiz-Aguilera, M. Baczyński, On Fuzzy Sheffer Stroke Operation, In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10842. Springer, Cham 2018, pp. 642-651.
 42. H.W. Liu, M. Baczyński, Fuzzy Boundary Weak Implications, In: J. Medina, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay, D.A. Pelta, I.P. Cabrera, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (Eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations. IPMU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 853. Springer, Cham 2018, pp. 611-622.
 43. M. Baczyński, K. Miś, Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of R-implications, In: J. Medina, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay, D.A. Pelta, I.P. Cabrera, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (Eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations. IPMU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 853. Springer, Cham 2018, pp. 673-684.
 44. M. Baczyński, S. Massanet, J. Torrens, On the T-power Inverse Invariance Property on Fuzzy Implication Functions, In: WCCI’2018, World Congress on Computational Intelligence (including FUZZ-IEEE 2018), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018, pp. 1-7.
 45. M. Baczyński, B. Jayaram, R. Mesiar, On alpha-Migrativity of Fuzzy Implications and the Generalised Laws of Importation, In: SCIS&ISIS2018 in conjunction with ISWS 2018 – Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, Toyama, Japan, December 5-8, 2018, Publisher: IEEE, pp. 581-586.
 46. K. Miś, M. Baczyński, Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications, In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (eds), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11508. Springer, Cham 2019, pp. 304-313. ISBN 978-3-030-20911-7
 47. P. Helbin, M. Baczyński, K. Miś, Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications, In: R. Halaš, M. Gagolewski, R. Mesiar R. (eds), New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 981. Springer, Cham 2019, pp. 129-139.
 48. M. Baczyński, W. Fechner, S. Massanet, A Functional Equation Stemming from a Characterization of Power-based Implications, In: 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2019), New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019, pp. 1-6
 49. K. Miś, M. Baczynski, P. Helbin, Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic, In: Proceedings of the 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), Atlantis Press 2019, pp. 423-429.
 50. K. Miś, M. Baczyński, Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct, In: M.J. Lesot et al. (eds), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2020, Communications in Computer and Information Science, vol 1238, Springer, Cham, 2020, pp. 775-787.
 51. M. Baczyński, P. Drygaś, A. Król, P. Pusz, Developing Idea of Ordinal Sum of Fuzzy Implications, In: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2020), Glasgow, UK, July 19-24, 2020, pp. 1-7
 52. K. Dyczkowski, B. Pękala, M. Baczyński, J. Szkoła, T. Piłkas, The ordering methods of interval-valued fuzzy cardinal numbers with application in an uncertain decision making, In: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2020), Glasgow, UK, July 19-24, 2020, pp. 1-8
 53. K. Miś, M. Baczyński, On Some Functional Equations Related to Alpha Migrative t-conorms In: Joint Proceedings of the 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), and the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP), Atlantis Studies in Uncertainty Modelling, vol. 3, Atlantis Press 2021, pp. 570-574.
 54. M. Baczyński, R. Fernandez-Peralta, S. Massanet, A. Mir, J.V. Riera, On the Additional Properties of Fuzzy Polynomial Implications of Degree 4, In: D. Ciucci, I. Couso, J. Medina, D. Ślęzak, D. Petturiti, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1601, Springer, Cham, 2022, pp. 182-193.
 55. M. Pieszczek, M. Baczyński, Preservation of the Ordering Property Under the Quadratic Polynomial Construction of Fuzzy Implication Functions, In: D. Ciucci, I. Couso, J. Medina, D. Ślęzak, D. Petturiti, B. Bouchon-Meunier, R.R. Yager (eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1601, Springer, Cham, 2022, pp. 194-205.
 56. K. Miś, M. Baczyński, The Compositional Rule of Inference vs the Bandler-Kohout Subproduct: a Comparison of Two Standard Rules of Inference, In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, D. Ślęzak (eds.), Position Papers of the 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FEDSCIS 2022) September 4-7, 2022. Sofia, Bulgaria, Annals of Computer Science and Information Systems Volume 31, Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2022, pp. 19-26.
 57. Baczyński, M., Fechner, W., Pieszczek, M., Massanet, S. The Form of Fuzzy Implication Functions Satisfying a Multiplicative Sincov’s Equation, In: Massanet, S., Montes, S., Ruiz-Aguilera, D., González-Hidalgo, M. (eds) Fuzzy Logic and Technology, and Aggregation Operators. Proceedings of the 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2023, and 12th International Summer School on Aggregation Operators, AGOP 2023, Palma de Mallorca, Spain, September 4-8, 2023, Lecture Notes in Computer Science, vol 14069. Springer, Cham, 2023, 689-697.
 58. G. Moś; M. Baczyński, The S-Power Invariance Property and the Mixed Invariance Property for Fuzzy Implication Functions, In: 2023 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2023), Incheon, Republic of Korea, 13-17 August 2023, pp. 1-6

Guest editorial

 1. M. Baczyński, E.P. Klement, R. Mesiar, Special issue: Editorial [8th International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications (FSTA 2006)]. Held in Liptovský Ján, January 31 – February 3, 2006. Kybernetika 43 (2007) 113-114. (MR2343389)
 2. M. Baczyński, E.P. Klement, R. Mesiar, Selected papers from FSTA 2008, the Ninth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Fuzzy Sets and Systems 161 (2010) 147-148. (MR2566235, Zbl 1198.62001)
 3. M. Baczyński, H. Bustince, R. Mesiar, Aggregation functions: Theory and applications, part I, Fuzzy Sets and Systems 324 (2017) 1-2
 4. M. Baczyński, H. Bustince, R. Mesiar, Aggregation Functions: Theory and Applications, Part II, Fuzzy Sets and Systems 325 (2017) 1-3
 5. M. Baczyński, B. Jayaram, R. Mesiar, Preface/editorial (Special issue of Acta Polytechnica Hungarica linked to ISCAMI 2016), Acta Polytechnica Hungarica 5 (14) (2017), 7-9

Papers in non-refereed international journals

 1. M. Baczyński, J. Drewniak, Monotonic fuzzy implications. BUSEFAL 76 (1998) 124-131.
 2. M. Baczyński, Characterization of Dienes implication. BUSEFAL 78 (1999) 29-31.
 3. M. Baczyński, J. Drewniak, Conjugacy classes of fuzzy implications. BUSEFAL 78 (1999) 32-35.
 4. M. Baczyński, J. Drewniak, Lattice generated by fuzzy implications. BUSEFAL 80 (1999) 114-121.

Conference Abstracts

 1. M. Baczyński, J. Drewniak, J. Sobera, Semigroups of fuzzy implications, In: F. Chovanec, E. Rybáriková (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2000), 2000, pp. 35-36.
 2. M. Baczyński, Characterization of the Yager implication, In: F. Chovanec, E. Rybáriková (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2000), 2000, pp. 33-34.
 3. M. Baczyński, Distributivity of fuzzy implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, E. Drobná, F. Chovanec (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2002), 2002, pp. 32-33.
 4. M. Baczyński, On the laws of distributivity for fuzzy implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, E. Drobná, F. Chovanec (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2004), 2004, pp. 19-20.
 5. M. Baczyński, B. Jayaram, On some properties of new class of Yager’s fuzzy implications. In: E.P. Klement, R. Mesiar, E. Drobná, F. Chovanec (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2006), 2006, pp. 20-21.
 6. M. Baczyński, B. Jayaram, Fuzzy implications: historical overview and state-of-the-art, In: E.P. Klement, R. Mesiar, O. Nánásiová, S. Saminger-Platz, E. Drobná (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), 2008, pp. 7-8.
 7. M. Baczyński, B. Jayaram, Algebra of (S,N)-implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, O. Nánásiová, S. Saminger-Platz, E. Drobná (Eds.), In: Proceedings of the 9th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), 2008, pp. 61-62.
 8. M. Baczyński, B. Jayaram, Some new results on t-norms, their natural negations and their residuum, In: E.P. Klement, R. Mesiar, O. Nánásiová, S. Saminger-Platz, E. Drobná (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), 2008, pp. 63-64.
 9. M. Baczyński, R. Łukasik, The mutual independence of the properties in the characterization of R-implications generated from left-continuous t-norms, In: E.P. Klement, R. Mesiar, P. Struk, E. Drobná (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2010), 2010, pp. 26-27.
 10. M. Baczyński, R. Łukasik, On the different laws of contraposition for fuzzy implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, P. Struk, E. Drobná (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2010), 2010, pp. 28-29.
 11. M. Baczyński, Distributivity of implications over t-representable operations in interval-valued fuzzy sets theory. In: E.P. Klement, R. Mesiar, P. Struk, E. Drobná (Eds.), Abstracts of the 11th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2012), 2012, pp. 20-21.
 12. P. Helbin, M. Baczyński, On the exchange principle for fuzzy implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 12th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2014), 2014, p. 48.
 13. W. Niemyska, M. Baczyński, P. Grzegorzewski, Laws of contraposition and law of importation for probabilistic implications and probabilistic S-implications, In: E.P. Klement, R. Mesiar, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 12th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2014), 2014, p. 90.
 14. M. Baczyński, Distributivity of fuzzy implication functions – the current state of research, In: U. Bentkowska, P. Drygaś, A. Król, B. Pękala, E. Rak, Eds., The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015) „Golden Jubilee of Fuzzy Sets”, Abstracts, University of Rzeszów, 2015, pp. 7-8.
 15. Report of Meeting, The Fifteenth Katowice-Debrecen Winter Seminar Będlewo (Poland), January 28-31, 2015, Ann. Math. Sil. 29 (2015) 151-165
 16. Report of Meeting, 16th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Bedlewo, Poland, May 17-23, 2015, Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 14 (2015) 163-202.
 17. P. Helbin, M. Baczyński, R. Mesiar, The fuzzy implications generated from copulas, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 13th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2016), p. 50. ISBN: 978-80-8040-526-7
 18. K. Miś, M. Baczyński, QL-operators generated by aggregation functions, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 13th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2016), p. 73. ISBN: 978-80-8040-526-7
 19. W. Niemyska, M. Baczyński, On the distributivity equation I(x, S(y, z)) = S(I(x, y), I(x, z)) for R-implications obtained from strict t-norms, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 13th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2016), p. 75. ISBN: 978-80-8040-526-7
 20. M. Baczyński, K. Miś, Directional monotonicity of fuzzy implications, In: G. Kiss, J.-L. Marichal, B. Teheux (Eds.), International Symposium on Aggregation and Structures (ISAS 2016) – Book of abstracts, Luxembourg, University of Luxembourg, 2016, pp. 12-13. ISBN: 978-99959-0-241-4
 21. M. Baczyński, P. Drygaś, A. Król, R. Mesiar, New Types of Ordinal Sum of Fuzzy Implications, In: Final Program and Abstracts. 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2017), Naples, Italy, July 9-12, 2017, IEEE, p. 45. ISBN: 978-1-5090-6033-7
 22. M. Baczyński, K. Miś, Special and inversely special fuzzy implications, In: The 3rd International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2017, Rzeszów, Polska, May 19-20, 2017.
 23. M. Baczyński, K. Miś, W. Niemyska, On fuzzy implications satisfying generalized hypothetical syllogism, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2018), p. 22-23. ISBN: 978-80-8040-560-1
 24. M. Baczyński, K. Miś, W. Niemyska, Characterizations of some reasoning schemas throughfuzzy connectives, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2018), p. 24. ISBN: 978-80-8040-560-1
 25. P. Helbin, M. Baczyński, Fuzzy implications generated by using the Sklar’s Theorem, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, P. Struk (Eds.), Abstracts of the 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2018), p. 47. ISBN: 978-80-8040-560-1
 26. M. Baczyński, J. Dombi, The Preference Implication, In: U. Bentkowska, P. Drygaś, A. Król, B. Pękala, E. Rak, The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019, May 23-24, 2019, Abstracts Rzeszów, Polska, p. 1. ISBN 978-83-7996-680-6
 27. P. Helbin, M. Baczyński, On Fuzzy Sheffer Stroke Operator, In: U. Bentkowska, P. Drygaś, A. Król, B. Pękala, E. Rak, The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019, May 23-24, 2019, Abstracts Rzeszów, Polska, p. 11. ISBN 978-83-7996-680-6
 28. J. Dombi, M. Baczyński, New type of fuzzy implications: the mean implications In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, V. Novak (Eds.), Abstracts of the 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2020), p. 32-33. ISBN: 978-80-8040-588-5
 29. K. Miś, M. Baczyński, Application of fuzzy approximate reasoning for image customization, In: R. Mesiar, S. Saminger-Platz, V. Novak (Eds.), Abstracts of the 15th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2020), p. 61. ISBN: 978-80-8040-588-5
Konferencje/Conferences Konferencje/Conferences

Prof. Michał Baczyński
Conferences


Awards

 1. FLINS 2012, The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Istanbul, Turkey, August 26-29, 2012.
  Best Paper Award: „Construction of Strong Equality Index From Implication Operators” by H. Bustince, J. Fernandez, J.A. Sanz, D. Paternain, M. Baczyński, G. Beliakov, R. Mesiar
  Talk given by H. Bustince
  Best paper FLINS 2012
 2. EUSFLAT-2019, 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT-2019, Prague, Czech Republic, September 9-13, 2019.
  Best EUSFLAT 2019 Student Paper Award (sponsored by Atlantis Press): Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic, by K. Miś, M.Baczyński, P. Helbin
  Talk given by Katarzyna Miś
  Best paper EUSFLAT 2019
 3. EUSFLAT 2023, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences, Palma, Spain, September 4-8, 2023.
  EUSFLAT 2023 Best Theory Paper Award for the paper: The Form of Fuzzy Implication Functions Satisfying a Multiplicative Sincov’s Equation, by Mateusz Pieszczek, Michal Baczynski, Włodzimierz Fechner and Sebastia Massanet
  Talk given by Michal Baczynski
  EUSFLAT 2023 Best Theory Paper

Plenary/Keynote talks

 1. FSTA 2008, The Ninth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 4 – 8, 2008.
  • Fuzzy implications: historical overview and state-of-the-art

  Photo

 2. 3rd International Workshop of Artificial Intelligence. Aggregation Functions and Extensions of Fuzzy Sets in Computer Vision, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spain, December 11, 12, 2008.
  • Interval-valued migrativity

  Photo 1 Photo 2 Photo 3

 3. EUSFLAT 2011, 7th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Aix-les-Bains, France, July 18 – 22, 2011.
  • Fuzzy Implication Functions: Recent Advances

  Photo 1 Photo 2

 4. IEEE SOFA 2012, 5th IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Szeged, Hungary, August 23 – 25, 2012.
  • On the Applications of Fuzzy Implication Functions

  Photo 1 Photo 2 Photo 3

 5. AGOP 2013, 7th International Summer School on Aggregation Operators, Public University of Navarra, Pamplona, Spain, July 16 – 20, 2013.
  • Functional Equations Involving Fuzzy Implications and Their Applications in Approximate Reasoning

  Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7

 6. ETSC-TA 2013, Emerging Trends in Soft Computing — Theory and Applications, Indian Institute of Technology, Kerela, India, July 7 – 10, 2013.
  • Fuzzy Implications and Distributive Equations
 7. IWIFSGN’2013, 12th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 11, 2013.
  • Some remarks on fuzzy implication functions
 8. The International Symposium On the Eve of Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland, November 25th, 2014.
  • The Selected Results of Professor Józef Drewniak Connected with the Theory of Fuzzy Sets
 9. ISCAMI 2016, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Malenovice, The Czech Republic, May 12 – 15, 2016.
  • On the connectives in fuzzy logic
 10. QLSC 2016, 4th International Conference on Quantitative Logic and Soft Computing, Hangzhou, China, October 14-17, 2016.
  • Theoretical and Applicational Aspects of Fuzzy Implication Functions

  Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12 Photo 13

 11. IWIFSGN’2019, Eighteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 24-25, 2019.
  • General characterization of distributivity equations for fuzzy implications: The preference implication
 12. IWIFSGN’2020, Nineteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, December 10-11, 2020 (virtual edition).
  • Fuzzy implications: alpha migrativity and generalised laws of importation
 13. CFIS2022, 9th Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, Higher Education Complex of Bam, Khalij-Fars Highway, Bam, Kerman, Iran, March 2-4, 2022 (virtual edition)

Conferences attended (with titles of „standard” talks)

 1. MFCS’ 96, 21st International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, Kraków, Poland, September 2 – 6, 1996.
 2. 6th Fuzzy Days in Dortmund, International Conference on Computational Intelligence, Dortmund, Germany, May 25 – 28, 1999. Photo
  • Characterization of Dienes implication
  • Conjugacy classes of fuzzy implication
 3. FSTA 2000, The Fifth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 31 – February 4, 2000.
  • Characterization of the Yager implication
 4. EUROFUSE 2001, Workshop on Preference Modelling and Applications, University of Granada, Spain, April 25 – 27, 2001. Photo
  • On residual implications. Characterization of the Goguen implication.
 5. FSTA 2002, The Sixth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 27 – February 1, 2002.
  • Distributivity of fuzzy implications
 6. ICNNSC 2002, 6th International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002.
  • On sup-* compositions of fuzzy implications
 7. KSR’02, Krajowa Konferencja „Systemy rozmyte”, Kraków, Poland, September 25, 2002.
  • Residual implication revisited. Characterization of the Goguen implication
 8. Linz 2003, 24th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Triangular Norms and Related Operators in Many-Valued Logics, Linz, Austria, February 4-8, 2003.
  • On the characterizations of intuitionistic fuzzy implications.
 9. EUSFLAT 2003, 3rd International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Zittau, Germany, September 10 – 12, 2003. Photo
  • On some properties of intuitionistic fuzzy implications
 10. WISSC-2’03, 2nd Warsaw International Seminar on Soft Computing, Warsaw, Poland, November 3, 2003.
  • On the distributivity laws for fuzzy implications
 11. WISSC-3’03, 3rd Warsaw International Seminar on Soft Computing, Warsaw, Poland, November 20, 2003
 12. FSTA 2004, The Seventh International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26 – 30, 2004.
  • On the laws of distributivity for fuzzy implications
 13. WISIS 2004, 1st Warsaw International Seminar on Intelligent Systems, Warsaw, Poland, May 21, 2004.
 14. WISSC-4’04, 4th Warsaw International Seminar on Soft Computing, Warsaw, Poland, October 25, 2004.
 15. FSTA 2006, The Eigth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30 – February 3, 2006.
  • On some properties of new class of Yager’s fuzzy implications
 16. IPMU 2006, 11th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Paris, France, July 2 – 7, 2006.
  • On the characterizations of (S,N)-implications generated from continuous negations
 17. AGOP 2007, 4th International Summer School on Aggregation Operators, Gent University, Belgium, July 9 – 14, 2007. Photo 1 Photo 2 Photo 3
  • On the distributivity of fuzzy implications over continuous Archimedean triangular norms and conorms
 18. EUSFLAT 2007, 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Ostrava, Czech Republic, September 11 – 14, 2007.
  • (U,N)-implications and their characterizations
  • Intersections between basic families of fuzzy implications: (S,N)-, R- and QL-implications
 19. IWIFSGN 2007, 6th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland October 5, 2007.
  • Characterizations of S-implications in interval-valued fuzzy set theory
 20. FSTA 2008, The Ninth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 4 – 8, 2008. Photo 1
  • Some new results on t-norms, their natural negations and their residuum
  • Semigroups of fuzzy implications (presented by J. Drewniak and J. Sobera)
  • Algebra of (S,N)-implications (presented by B. Jayaram)
 21. IPMU 2008, 12th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Málaga (Torremolinos), Spain, June 22 – 27, 2008. Photo 1, Photo 2 Photo 3 Photo 4
  • On the distributivity of fuzzy implications over representable uninorms Photo
  • On the distributivity of implication operations over t-representable t-norms generated from strict t-norms in Atanassov’s intuitionistic fuzzy set theory Photo
 22. IWIFSGN 2008, 7th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 17, 2008.
 23. 3rd International Workshop of Artificial Intelligence. Aggregation Functions and Extensions of Fuzzy Sets in Computer Vision, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spain, December 11, 12, 2008.
 24. AGOP 2009, 5th International Summer School on Aggregation Operators, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain, July 6 – 10, 2009. Photo 1, Photo 2, Photo 3
 25. IFSA-EUSFLAT 2009, 2009 International Fuzzy Systems Association World Congress and 2009 European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference, Lisbon, Portugal, July 20 – 24, 2009. Photo 1, Photo 2, Photo 3,
 26. IWIFSGN’2009, 8th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 16, 2009.
  • Distributivity of implication operations in Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets theory
 27. FSTA 2010, The Tenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 1 – 5, 2010.
  • On the different laws of contraposition for fuzzy implications
  • The mutual independence of the properties in the characterization of R-implications generated from left-continuous t-norms
 28. ICAISC 2010, The 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 13-17, 2010
  • On the distributivity of fuzzy implications over continuous Archimedean triangular norms Photo 1,
 29. IPMU 2010, 13th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Dortmund, Germany, June 28 – July 02, 2010. Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4, Photo 5,
  • On the distributivity of implication operations over t-representable t-norms generated from strict t-norms in interval-valued fuzzy sets theory
 30. IWIFSGN’2010, 9th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 8, 2010.
 31. EUSFLAT 2011, 7th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Aix-les-Bains, France, July 18 – 22, 2011. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4
  • Distributive equation of implications based on continuous triangular norms
  • On the distributive equation for t-representable t-norms generated from nilpotent and strict t-norms
  • R-implications and the Exchange Principle: A Complete Characterization (presented by B. Jayaram and R. Mesiar) Photo
 32. WILF 2011, 9th International Workshop on Fuzzy Logic and Applications. Trani, Italy, August 29-31, 2011. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
  • Distributivity of implication operations over t-representable t-norms generated from nilpotent t-norms
 33. IWIFSGN’2011, 10th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, September 30, 2011.
  • Some remarks on intuitionistic and interval-valued fuzzy implications
 34. FSTA 2012, The Eleventh International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30 – February 3, 2012.
  • Distributivity of implications over t-representable operations in interval-valued fuzzy sets theory
 35. ISCAMI 2012, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Malenovice, The Czech Republic, May 10 – 13, 2012.
 36. IPMU 2012, 14th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Catania, Italy, July 9-13, 2012 Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
  • A Note on the Distributivity of Fuzzy Implications over Representable Uninorms
  • Distributivity of Implication Operations over T-Representable T-Norms Generated from Continuous and Archimedean T-Norms
 37. IEEE SOFA 2012, 5th IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Szeged, Hungary, August 23 – 25, 2012.
 38. IWIFSGN’2012, 11th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 12, 2012.
 39. FUZZ-IEEE 2013, The 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Hyderabad, India, July 7-10. 2013. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6
  • On a Functional Equation Related to Distributivity of Fuzzy Implications
 40. ETSC-TA 2013, Emerging Trends in Soft Computing — Theory and Applications, Indian Institute of Technology, Kerela, India, July 7 – 10, 2013
 41. AGOP 2013, 7th International Summer School on Aggregation Operators, Public University of Navarra, Pamplona, Spain, July 16-20, 2013. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
 42. EUSFLAT 2013, The 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Milano, Italy, September 11-13, 2013. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4
  • Solutions of the distributivity equation I(T(x,y),z) = S(I(x,z),I(y,z)) for some t-representable t-norms and t-conorms
 43. IWIFSGN’2013, 12th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 11, 2013.
 44. WILF 2013, 10th International Workshop on Fuzzy Logic and Applications. Genoa, Italy, November 19-22, 2013. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6
  • The equation I(S(x, y), z) = T (I(x, z), I(y, z)) for t-representable t-conorms and t-norms generated from continuous, Archimedean operations
 45. FSTA 2014, The Twelfth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26-31, 2014.
 46. IPMU 2014, 15th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Montpellier, France, July 15-19, 2014. Photo 1 Photo 2 Photo 3
  • Laws of contraposition and law of importation for probabilistic implications and probabilistic S-implications (presented by W. Niemyska)
 47. MDAI 2014, The 11th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Tokyo, Japan, October 29-31, 2014. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10
  • On the distributivity equation I (x, U1(y,z)) = U2(I (x,y), I(x,z)) for decomposable uninorms (in interval-valued fuzzy sets theory) generated from conjunctive representable uninorms
 48. The International Symposium On the Eve of Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland, November 25th, 2014
 49. The Fifteenth Katowice-Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Functional Inequalities, Będlewo, Poland, 28 – 31 January, 2015
  • On the exchange principle for R-implications
 50. 16th ICFEI, The Sixteenth International Conference on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, Poland, May 17 – 23, 2015
  • On the Jensen Equation Extended to the Infinities (Part 1) – (presented by W. Niemyska)
  • On the Jensen Equation Extended to the Infinities (Part 2)
 51. IFSA-EUSFLAT 2015, The 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), Gijon, Spain, June 30th – July 3rd, 2015
  • Properties of the survival implications and S-implications
  • Fuzzy implications based on semicopulas (presented by P. Grzegorzewski and R. Mesiar)
 52. AGOP 2015, 8th International Summer School on Aggregation Operators, Katowice, Poland, July 7 – 10, 2015.
  • On the functional equation f(m_1(x+y))=m_2(f(x)+f(y)) for injective function m_2 (presented by W. Niemyska)
 53. FUZZ-IEEE 2015, 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Istanbul, Turkey, August 2 – 5, 2015 Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10
  • Some Functional Equations Connected to the Distributivity Laws for Fuzzy Implications and Triangular Conorms
 54. 6. Forum Matematyków Polskich, Warszawa, 7-12.09.2015.
 55. IWIFSGN’2015, 14th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Cracow, Poland, 27.10.2015.
 56. Ger-Kominek Workshop on Mathematical Analysis and Real Functions, Katowice, Poland, 20-21.11.2015.
 57. ISFS 2015, Second International Symposium on Fuzzy Sets, Rzeszow, Poland, 4-5.12.2015.
  Photos

  • Distributivity of fuzzy implication functions – the current state of research
 58. FSTA 2016, The Thirteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 24 – January 29, 2016.
  • The fuzzy implications generated from copulas (presented by P. Helbin)
  • On the distributivity equation I(x, S(y, z)) = S(I(x, y), I(x, z)) for R-implications obtained from strict t-norms
  • QL-operators generated by aggregation functions (presented by K. Miś)
 59. Linz Seminar 2016, 36th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory „Functional Equations and Inequalities”, Bildungshaus St.Madgalena, Linz, Austria, February 2-6, 2016.
  • Functional equations related to the distributivity of fuzzy implications
 60. ISCAMI 2016, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Malenovice, The Czech Republic, May 12 – 15, 2016.
 61. IPMU 2016, 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7
  • Distributivity of implication functions over decomposable uninorms generated from representable uninorms in interval-valued fuzzy sets theory (presented by W. Niemyska)
  • About the use of admissible order for defining implication operators (presented by H. Bustince)
 62. ISAS 2016, International Symposium on Aggregation and Structures 2016, Luxembourg, Luxembourg, July 5-8, 2016. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10
  • Directional monotonicity of fuzzy implications
 63. SFLA 2016, 2nd European Summer School On Fuzzy Logic And Applications, Celadna, Czech Republic, August 14 – 19, 2016.
 64. QLSC 2016, 4th International Conference on Quantitative Logic and Soft Computing, Hangzhou, China, October 14-17, 2016,
 65. The 3rd International Symposium on Fuzzy Sets – Uncertainty Modelling, Rzeszów, Poland, May 19-20, 2017
  Photos

  • Special and inversely special fuzzy implications
 66. AGOP 2017, 9th International Summer School on Aggregation Operators, University of Skövde, Sweden, June 19 – 22, 2017. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4
  • Monotonicity in the Construction of Ordinal Sums of Fuzzy Implications
 67. IFSA-SCIS 2017, Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems), Otsu (suburb of Kyoto), Japan, June 27-30, 2017.
  • Some New Solutions of the Distributivity Law I(x, S(y, z)) = S(I(x, y), I(x, z)) among R-implications and Triangular Conorms (presented jointly with W. Niemyska)
 68. FUZZ-IEEE’2017, The 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Naples, Italy, July 9-12, 2017.
  • New Types of Ordinal Sum of Fuzzy Implications
 69. Inspiring International Exchange and Cooperation for Leaders and Experts from Polish Universities, Chongqing, China, September 07-22, 2017.
  • Fuzzy Implication Functions – Theoretical and Applicational Issues

  Some news on this visit, in Polish News 1 News 2 and in Chinese: News 1 News 2 News 3 News 4
  Photo 0 Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8

 70. 3rd International Academic Conference on New Silk Road Connectivity „Connectivity of Technology and Economy under „The Belt and Road Initittive””, Chongqing, China, September 17, 2017.
 71. ICAISC 2018, The 17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 3-7, 2018
  • On Fuzzy Sheffer Stroke Operation (poster session)
 72. IPMU 2018, 17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cádiz, Spain, June 11th – 15th, 2018.
  • Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of R-implications (presented by K. Miś)
  • Fuzzy Boundary Weak Implications (presented by Huawen Liu)
 73. WCCI’2018, World Congress on Computational Intelligence (including FUZZ-IEEE 2018), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018.
  • On the T-power Inverse Invariance Property on Fuzzy Implication Functions
 74. IWIFSGN 2018, Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets Warsaw, Poland, September 27-28, 2018 (To the memory of Professor Beloslav Riecan (1936-2018))
  • T-power invariance and inverse invariance properties on fuzzy implication functions
 75. UK-Poland Artificial Intelligence Workshop (in connection with Poland-UK Year of Entrepreneurship, Science and Innovation; PL-UK YESI), St. Anne’s College, Oxford, UK, 19th to 21st November 2018.
 76. SCIS&ISIS 2018 in conjunction with ISWS 2018, Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems in conjunction with Intelligent Systems Workshop 2018, December 5-8, 2018, Toyama, Japan.
  • On alpha-Migrativity of Fuzzy Implications and the Generalised Laws of Importation
 77. ISFS 2019, The 4th International Symposium on Fuzzy Sets-Uncertainty Modelling, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland, May 23-24, 2019
  • The Preference Implication
  • On Fuzzy Sheffer Stroke Operator (presented by P. Helbin)
 78. ICAISC 2019, The 18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 16-20, 2019.
  • Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications
 79. FUZZ-IEEE 2019, 2019 IEEE Conference on Fuzzy Systems, New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019.
  • A Functional Equation Stemming from a Characterization of Power-based Implications
 80. AGOP 2019, 10th International Summer School on Aggregation Operators, Olomouc, Czech Republic, July 1-4, 2019.
  • Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications (presented by P. Helbin )
 81. Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, Zjazd PTM na 100 rocznicę jego powstania, Kraków, 3-7 września 2019.
 82. EUSFLAT-2019, 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT-2019, Prague, Czech Republic, September 9-13, 2019.
  • Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic (presented by K. Miś) – Best Student Paper Award
 83. 2nd Polish-British Science Forum – Women In STEM, 20 September 2019, Senate House, London, UK
 84. PP-RAI’2019, Kongres – Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, Wrocław, Polska, 16-18 października 2019
 85. Seminarium naukowe pt. „Imprecise and Uncertain Information Modeling – Theory and Applications”, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska, 6-7 grudnia 2019 r.
  • T-power based implications
 86. FSTA 2020, The Fifteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26-31, 2020.
  • New type of fuzzy implications: the mean implications
  • Application of fuzzy approximate reasoning for image customization (presented by K. Miś)
 87. IPMU’2020, 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Lisbon, Portugal, June 15-19, 2020 (online).
  • Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct (presented by K. Miś)
 88. WCCI’2020, World Congress on Computational Intelligence (including FUZZ-IEEE 2020), Glasgow, UK, July 19-24, 2020 (online).
  • The ordering methods of interval-valued fuzzy cardinal numbers with application in an uncertain decision making (presented by K. Dyczkowski)
  • Developing Idea of Ordinal Sum of Fuzzy Implications (presented by A. Król)
 89. IFSA-EUSFLAT 2021 (jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS) The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) organized jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021.
  • A generalization of power-based implications
  • On some functional equations related to alpha migrative t-conorms (presented by K. Miś)
 90. DLCC2021 , 13th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – online Subtitle: „E-learning in Covid-19 pandemic time”, Univeristy of Silesia, Katowice, Poland, October 11-12, 2021 (virtual edition)
 91. FSTA 2022, The Sixteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30-February 4, 2022.
  • On the S-power Invariance Properties and the Mixed Invariance Properties for Fuzzy Implication Functions
 92. PP-RAI 2022, Konferencja Polskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, Gdynia, Polska, 25-27 kwietnia 2022 r.
 93. IPMU’2022, 19th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Milan, Italy, July 11-15, 2022
  • Preservation of the Ordering Property under the Quadratic Polynomial Construction of Fuzzy Implication Functions (presented by M. Pieszczek)
  • On the Additional Properties of Fuzzy Polynomial Implications of Degree 4 (presented by Raquel Fernandez-Peralta)
 94. On the Trail of Women in Mathematics – Contemporary Women in Mathematics, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, September 15-17, 2022
  • A Practical Comparison of Two Standard Rules of Inference
 95. IWIFSGN’2022, Twentieth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 14, 2022
  • Generalization of Sincov’s Equation with Uninorms and Fuzzy Implications (jointly with M. Pieszczek)
 96. PP-RAI’2023 4th Polish Conference on Artificial Intelligence, Lodz University of Technology, Poland, 24-26.04.2023
  • On the multiplicative Sincov’s equation in fuzzy logic (poster, jointly with M. Pieszczek)
 97. ISFS’23 International Symposium on Fuzzy Sets, University of Rzeszów, May 19-21, 2023
  • On the characterizations of the Reichenbach implication by functional equations
 98. FUZZ-IEEE’2023 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Incheon, South Korea, August 13-17, 2023
  • The S-power Invariance Property and the Mixed Invariance Property for Fuzzy Implication Functions
 99. EUSFLAT 2023, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences, Palma, Mallorca, Spain, September 4-8, 2023.
  • The Form of Fuzzy Implication Functions Satisfying a Multiplicative Sincov’s Equation
 100. FSTA 2024, The Seventeenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 28 – February 2, 2024.
  • On Some Properties of Fuzzy Linguistic Summaries (presented by K. Mis)
 101. PP-RAI’2024, 5th Polish Conference on Artificial Intelligence Warsaw, Poland, April 18-20, 2024.
  • On the Migrativity Property for Fuzzy Implication Functions (poster)

Plans

 1. The Colloquium Uncertainty Modeling 2024, Univerzita P.J. Safarika, Kosice, Slovakia, May 24 – 25, 2024.
 2. IPMU 2024, 20th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Lisbon, Portugal, July 22nd – 26th, 2024
 3. MDAI 2024, The 21th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Tokyo, Japan, August 27-31, 2024
 4. FSDM 2024, 10th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, Matsue, Japan, November 5-8, 2024.

Member of Scientific Program Committees

 1. AGOP 2007, 4th International Summer School on Aggregation Operators, Gent University, Belgium, July 9 – 14, 2007.
 2. FSTA 2008, 9th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 4 – 8, 2008.
 3. AGOP 2009, 5th International Summer School on Aggregation Operators, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain, July 6 – 10, 2009.
 4. FSTA 2010, 10th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 1 – 5, 2010.
 5. IPMU 2010, 13th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Dortmund, Germany, June 28 – July 02, 2010.
 6. AGOP 2011, 6th International Summer School on Aggregation Operators, University of Sannio, Benevento, Italy, July 11 – 15, 2011.
 7. FSTA 2012, 11th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30 – February 3, 2012.
 8. CBSF 2012, 2nd Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy, Natal-RN, Brasil, November 06- 09, 2012.
 9. IWIFSGN’2012, 11th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 12, 2012.
 10. AGOP 2013, 7th International Summer School on Aggregation Operators, Public University of Navarra, Pamplona, Spain, July 16-20, 2013.
 11. EUSFLAT 2013, 8th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Milano, Italy, September 11-13, 2013.
 12. IWIFSGN’2013, 12th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 11, 2013.
 13. FSTA 2014, Twelfth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26-31, 2014.
 14. IPMU 2014, 15th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Montpellier, France, July 15-19, 2014.
 15. III CBSF, Third Brazilian Congress on Fuzzy Systems, Joao Pessoa, Brazil, August 17 – 20th, 2014.
 16. IWIFSGN’2014, 13th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, September 25, 2014.
 17. IFSA-EUSFLAT 2015, The 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), Gijon, Spain, June 30th – July 3rd, 2015
 18. AGOP 2015, 8th International Summer School on Aggregation Operators, Katowice, Poland, July 7 – 10, 2015.
 19. FUZZ-IEEE 2015, 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Istanbul, Turkey, August 2 – 5, 2015
 20. MEMICS 2015, 10th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, October 23 – 25, 2015, Telč, Czech Republic
 21. IWIFSGN’2015, 14th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Cracow, Poland, October 27, 2015.
 22. 2nd IIFSC-2015, 2nd International Intuitionistic Fuzzy Sets Conference, Mersin, Turkey, October 14-18, 2015.
 23. FSTA 2016, Thirteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 24 – January 29, 2016.
 24. ISAS 2016, International Symposium on Aggregation and Structures 2016, Luxembourg, July 5-8, 2016.
 25. IPMU 2016, 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016.
 26. WCCI’2016, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Vancouncer, Canada, July 25-29, 2016.
 27. IWIFSGN 2016, Fifteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 12-14, 2016.
 28. ACAI 2016, Applied Computational and Artificial Intelligenc @ CENTERIS (International Conference on ENTERprise Information Systems), Porto Region, North, Portugal, October 5-7, 2016.
 29. QLSC2016, 4th International Conference on Quantitative Logic and Soft Computing, Hangzhou, China, October 14-17, 2016.
 30. IV CBSF, Fourth Brazilian Conference on Fuzzy Systems, Campinas – Brazil, November 16-18, 2016.
 31. The 3rd International Symposium on Fuzzy Sets – Uncertainty Modelling, Rzeszów, Poland, May 19-20, 2017
 32. AGOP 2017, 9th International Summer School on Aggregation Operators, University of Skövde, Sweden, June 19 – 22, 2017.
 33. IFSA’2017, Otsu (suburb of Kyoto), Japan, June 27-30, 2017.
 34. Eusflat’2017, The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology Warsaw, Poland, September 11-15, 2017
 35. IWIFSGN 2017, Fifteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, September 13-15, 2017.
 36. ACAI 2017, Applied Computational and Artificial Intelligenc @ CENTERIS (9th International Conference on ENTERprise Information Systems), Barcelona, Spain, 8-10 November 2017.
 37. FSTA 2018, The Fourteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, The Slovak Republic, January 28 – February 2, 2018.
 38. IPMU 2018, 17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cádiz, Spain, June 11th – 15th, 2018.
 39. ISAS 2018, International symposium on aggregation and structures, Valladolid, Spain, July, 2-5, 2018.
 40. FUZZ-IEEE 2018, 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (part of WCCI 2018), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018.
 41. IWIFSGN 2018, Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets Warsaw, Poland, September 27-28, 2018 (To the memory of Professor Beloslav Riecan (1936-2018))
 42. SCIS&ISIS 2018 in conjunction with ISWS 2018, Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems in conjunction with Intelligent Systems Workshop 2018, Toyama, Japan, December 5-8, 2018.
 43. ISFS 2019, The 4th International Symposium on Fuzzy Sets-Uncertainty Modelling, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland, May 23-24, 2019.
 44. ICFMsquare 2019, Second International Conference on Fuzzy Management Methods, University of Fribourg, Switzerland, November 11, 2019.
 45. eKNOW 2019, The Eleventh International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Athens, Greece, February 24 – 28, 2019
 46. AGOP 2019, 10th International Summer School on Aggregation Operators, Olomouc, Czech Republic, July 1-4, 2019.
 47. EUSFLAT-2019, 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT-2019, Prague, Czech Republic, September 9-13, 2019
 48. IWIFSGN’2019, Eighteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 24-25, 2019
 49. FSTA 2020, The Fifteen International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26-31, 2020.
 50. eKNOW 2020, The Twelfth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Barcelona, Spain, March 22-26, 2020
 51. IPMU’2020, 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Lisbon, Portugal, June 15-19, 2020 (virtual edition).
 52. IWIFSGN’2020, Nineteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, December 10-11, 2020 (virtual edition).
 53. eKNOW 2021, The Thirteenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2021, July 18, 2021 to July 22, 2021 – Nice, France
 54. IFSA-EUSFLAT 2021 (jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS) http://ifsa-eusflat2021.eu/ The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) organized jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021.
 55. FSTA 2022, The Sixteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30-February 4, 2022.
 56. CFIS2022, 9th Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, Higher Education Complex of Bam, Khalij-Fars Highway, Bam, Kerman, Iran, March 2-4, 2022 (virtual edition)
 57. IPMU’2022, 19th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Milan, Italy, July 11-15, 2022
 58. ARTIIS 2022, International Conference on Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability, Santiago de Compostela, September 12-14, 2022.
 59. IWIFSGN’2022, Twentieth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 14, 2022
 60. eKNOW 2023, The Fifteenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, April 24, 2023 to April 28, 2023 – Venice, Italy
 61. ISFS’23 International Symposium on Fuzzy Sets, University of Rzeszów, May 19 – 21, 2023 Registration and Abstract submission March 15, 2023
 62. EUSFLAT 2023, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences, Palma, Mallorca, Spain, September 4-8, 2023. IWIFSGN’2023, Twenty First International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 20, 2023
 63. FSTA 2024, The Seventeenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 28 – February 2, 2024.

Organizing special sessions

 1. FSTA 2008, 9th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 4 – 8, 2008.
  • Fuzzy Logic Connectives (with Paweł Drygaś)
 2. EUSFLAT 2011, 7th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Aix-les-Bains, France, July 18 – 22, 2011.
  • Fuzzy Implications: Theory and Applications (with Balasubramaniam Jayaram)
 3. IPMU 2012, 14th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Catania, Italy, July 9-13, 2012
  • Fuzzy Implications: Theory and Applications (with Balasubramaniam Jayaram)
 4. EUSFLAT 2013, 8th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Milano, Italy, September 11-13, 2013.
  • Fuzzy Implication Functions (with Sebastia Massanet)
 5. IPMU 2014, 15th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Montpellier, France, July 15-19, 2014.
  • Fuzzy Implication Functions (with Sebastia Massanet)
 6. IFSA-EUSFLAT 2015, Asturias, Spain, June 30th – July 3rd, 2015
 7. IPMU 2016, 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016.
 8. IFSA-SCIS 2017, Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems), Otsu (suburb of Kyoto), Japan, June 27-30, 2017.
 9. IPMU 2018, 17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cádiz, Spain, June 11th – 15th, 2018.
 10. EUSFLAT-2019, 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT-2019, Prague, Czech Republic, September 9-13, 2019.
 11. IPMU’2020, 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Lisbon, Portugal, June 15-19, 2020 (online).
 12. IFSA-EUSFLAT 2021 (jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS) The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) organized jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021.
 13. IPMU’2022, 19th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Milan, Italy, July 11-15, 2022
 14. EUSFLAT 2023, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences, Palma, Mallorca, Spain, September 4-8, 2023.

Chairing scientific sessions

 1. AGOP 2007, 4th International Summer School on Aggregation Operators, Gent University, Belgium, July 9 – 14, 2007.
 2. FSTA 2008, 9th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, February 4 – 8, 2008.
 3. IPMU 2008, 12th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Málaga (Torremolinos), Spain, June 22 – 27, 2008.
 4. IWIFSGN 2008, 7th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 17, 2008.
 5. 3rd International Workshop of Artificial Intelligence. Aggregation Functions and Extensions of Fuzzy Sets in Computer Vision, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spain, December 11, 12, 2008.
 6. AGOP 2009, 5th International Summer School on Aggregation Operators, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain, July 6 – 10, 2009.
 7. IWIFSGN’2009, 8th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 16, 2009.
 8. IPMU 2010, 13th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Dortmund, Germany, June 28 – July 02, 2010.
 9. IWIFSGN’2010, 9th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 8, 2010.
 10. EUSFLAT 2011, 7th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Aix-les-Bains, France, July 18 – 22, 2011.
 11. IWIFSGN’2011, 10th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, September 30, 2011.
 12. FSTA 2012, 11th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30 – February 3, 2012.
 13. ISCAMI 2012, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Malenovice, The Czech Republic, May 10 – 13, 2012.
 14. IPMU 2012, 14th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Catania, Italy, July 9-13, 2012
 15. EUSFLAT 2013, 8th International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Milano, Italy, September 11-13, 2013.
 16. IWIFSGN’2013, 12th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 11, 2013.
 17. WILF 2013, 10th International Workshop on Fuzzy Logic and Applications. Genoa, Italy, November 19-22, 2013.
 18. FSTA 2014, Twelfth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26-31, 2014.
 19. FSTA 2016, Thirteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 24-29, 2016.
 20. ISCAMI 2016, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Malenovice, The Czech Republic, May 12 – 15, 2016.
 21. IPMU 2016, 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Eindhoven, The Netherlands, June 20-24, 2016.
 22. ISAS 2016, International Symposium on Aggregation and Structures 2016, Luxembourg, Luxembourg, July 5-8, 2016.
 23. AGOP 2017, 9th International Summer School on Aggregation Operators, University of Skövde, Sweden, June 19 – 22, 2017.
 24. IFSA-SCIS 2017, Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems), Otsu (suburb of Kyoto), Japan, June 27-30, 2017.
 25. IPMU 2018, 17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cádiz, Spain, June 11th – 15th, 2018.
 26. WCCI’2018, World Congress on Computational Intelligence (including FUZZ-IEEE 2018), Rio de Janeiro, Brazil, July 8-13, 2018.
 27. IWIFSGN 2018, Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets Warsaw, Poland, September 27-28, 2018 (To the memory of Professor Beloslav Riecan (1936-2018))
 28. AGOP 2019, 10th International Summer School on Aggregation Operators, Olomouc, Czech Republic, July 1-4, 2019.
 29. EUSFLAT-2019, 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT-2019, Prague, Czech Republic, September 9-13, 2019.
 30. IPMU’2020, 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Lisbon, Portugal, June 15-19, 2020 (online).
 31. IFSA-EUSFLAT 2021 (jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS) The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) organized jointly with the AGOP, FQAS, and IJCRS conferences, Bratislava, Slovakia, September 19-24, 2021.
 32. FSTA 2022, The Sixteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 30-February 4, 2022.
 33. IWIFSGN’2022, Twentieth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warsaw, Poland, October 14, 2022
 34. EUSFLAT 2023, 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences, Palma, Mallorca, Spain, September 4-8, 2023.
 35. FSTA 2024, The Seventeenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 28 – February 2, 2024.

Co-author of conferences talks

 1. The Seventh Katowice-Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, Poland, January 31 – February 2, 2007.
  • On some Cauchy-type equation (joint work with T. Szostok)
 2. FLINS 2012, The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, August 26-29, 2012, Istanbul, Turkey
  • Construction of strong equality index from implication operators (joint work with H. Bustince, J. Fernandez, J.A. Sanz, D. Paternain, G. Beliakov and R. Mesiar)
 3. FSTA 2018, The Thirteenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 28 – February 2, 2018.
  • Characterizations of some reasoning schemas through fuzzy connectives (joint work with K. Miś and W. Niemyska)
  • Fuzzy implications generated by using the Sklar’s Theorem (joint work with P. Helbin)
  • On fuzzy implications satisfying generalized hypothetical syllogism (joint work with K. Miś and W. Niemyska)

Letnie Szkoły Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Summer Schools of Institute of Mathematics in Katowice

 1. Zakopane, 25-29.09.1995
 2. Zakopane, 23-27.09.1996
 3. Ustroń Jaszowiec, 22-26.09.1997
  • „Własności implikacji rozmytych”
 4. Ustroń Jaszowiec, 21-25.09.1998
 5. Ustroń Jaszowiec, 20-24.09.1999
  • „Klasy równoważności implikacji rozmytych”
 6. Szczyrk, 25-29.09.2000
 7. Szczyrk, 23-27.09.2002
  • „O rozdzielnych implikacjach rozmytych”
 8. Szczyrk, 22-25.09.2003
 9. Zawoja, 20-24.09.2004
 10. Ustroń, 19-23.09.2005
 11. Ustroń, 25-29.09.2006
 12. Wisła, 24-28.09.2007
 13. Wisła, 22-26.09.2008
  • „Implikacje rozmyte – historia i wybrane własności”
 14. Wisła, 20-23.09.2010
  • „Przekroje różnych klas implikacji rozmytych”
 15. Wisła, 26-29.09.2011
  • „Najważniejsze algorytmy XX wieku”
 16. Krynica-Zdrój, 24-27.09.2012
 17. Krynica-Zdrój, 23-27.09.2013
 18. Podlesice, 22-26.09.2014
 19. Zawiercie, 19-21.10.2017
 20. Brenna, 24-28.09.2018
 21. Brenna, 23-27.09.2019
Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje

Prof. Michał Baczyński
Dodatkowe informacje


1. Jestem przedstawicielem dyscyplin matematyka i informatyka, który znalazł się w najnowszym rankingu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies https://us.edu.pl/przedstawiciele-ki-us-w-rankingu-worlds-top-2-scientists-2022/

2. Od 2009 do 2012 roku byłem wykonawcą (z udziałem 10%) projektu badawczego MNiSW numer N N519 384936 zatytułowanego ,,Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji wiedzy i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji”. Kierownikiem grantu była dr hab. inż. Eulalia Szmidt (IBS PAN w Warszawie).

3. Od 31.12.2011 r. do 30.12.2015 r. byłem wykonawcą projektu badawczego ,,Rule Reduction Model and Its Related Research in Fuzzy Reasoning” o numerze 61165014 finansowanego przez National Natural Science Foundation of China. Kierownikiem grantu był Prof. Feng Qin (Jiangxi Normal University in Nanchang, Chiny).

4. W latach 2016-2020 byłem kierownikiem projektu badawczego ,,Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych.” o numerze 2015/19/B/ST6/03259 finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 10. Przyznana kwota wynosi 275 628 PLN. Projekt realizowany był w ramach Panelu ST6: Informatyka i technologie informacyjne (Deskryptor ST67: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe).

5. W latach 2015-2016 byłem koordynatorem z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projektu Visegrad Standard Grant No. 21520043 “Student IT&Math Conferences in Visegrad” wspieranego przez Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

6. Byłem koordynator programu europejskiego Socrates ERASMUS, a nastepnie Lifelong Learning Programme Erasmus – LLP/Erasmus (od 2002 do 2012 roku).

7. Byłem wydziałowym koordynator programu magisterskiego „Short track Master’s programme” z VU University Amsterdam (od 2009 do 2019 roku).

8. Byłem Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki ds. Dydaktycznych (do 30.09.2012 od 01.09.2019) 

9. Byłem Dyrektorem kierunku studiów: Informatyka, Informatyka stosowana; Matematyka na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych (od 01.10.2019 do 14.09.2020)

10. Byłem Kierownik Zakładu Informatyki i Matematyki Dyskretnej (od 01.10.2017 do 30.09.2019)

11. Aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 9. Forum Matematyków Polskich w Katowicach, konferencji która przy wsparciu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 odbędzie się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we wrześniu 2024 roku. https://9forum-ptm.us.edu.pl/

Wybory Dziekana na kadencję 2024-2028 Wybory Dziekana na kadencję 2024-2028

Szanowni Państwo!

Poniżej umieszczam opis mojego dorobku naukowego i organizacyjnego, a także opis działań służących rozwojowi Wydziału powiązanych ze strategią UŚ.

Prof. Michał Baczyński – wniosek

Więcej szczegółów będzie przedstawionych na spotkaniach ze społecznością Wydziału.

Michał Baczyński

return to top