Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komisja ds. kształcenia i studentów

Skład Komisji ds. kształcenia i studentów na kadencję 2020-2024

1. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ Przewodnicząca
2. dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ Wydział Humanistyczny
3. dr hab. Krzysztof Szopa, prof. UŚ Wydział Nauk Przyrodniczych
4. dr Małgorzata Tyrybon Wydział Nauk Społecznych
5. dr Ilona Fajfer-Kruczek Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
6. dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
7. dr Urszula Torbus Wydział Prawa i Administracji
8. ks. dr Wojciech Surmiak Wydział Teologiczny
9. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
10. prof. dr hab. Michał Baczyński Szkoła Doktorska
11. dr hab. Mariusz Grabiec prof. UŚ Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych
12. Tomasz Janocha Samorząd Studencki
13. Dominik Kołodziej Samorząd Studencki
osoby z głosem doradczym :
14. dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ Wydział Humanistyczny
15. dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ Kolegium ISM
16. dr hab. Jolanta Skutnik, prof. UŚ Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji
17. dr Julia Legomska, prof. UŚ Przewodnicząca Rady Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej
18. mgr Adam Suchański Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
19. mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
20. mgr Urszula Miemiec Kierownik Działu Kształcenia
21. lic. Gabriela Wilczyńska Kierownik Centrum Obsługi Studentów
22. mgr Przemysław Grzonka Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych
23. dr Małgorzata Domagała ZNP
24. mgr Anna Kluczka NSZZ Solidarność
25. mgr Pierre Van Cutsem URSD
W pracach komisji do spraw kształcenia i studentów uczestniczy także

dr Katarzyna Trynda, prof UŚ – Prorektor ds. kształcenia i studentów

return to top