Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komisja ds. kształcenia i studentów

Skład Komisji ds. kształcenia i studentów na kadencję 2020-2024

1. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ Przewodnicząca
2. dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ Wydział Humanistyczny
3. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ Wydział Nauk Przyrodniczych
4. dr Małgorzata Tyrybon Wydział Nauk Społecznych
5. dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
6. dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
7. dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ Wydział Prawa i Administracji
8. ks. dr Wojciech Surmiak Wydział Teologiczny
9. dr Adrian Robak, prof UŚ Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
10. prof. dr hab. Michał Baczyński Szkoła Doktorska
11. dr hab. Mariusz Grabiec prof. UŚ Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych
12. Tomasz Janocha Samorząd Studencki
13. Łukasz Przybyła Samorząd Studencki
osoby z głosem doradczym :
14. dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ Wydział Humanistyczny
15. dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ Kolegium ISM
16. mgr Adam Suchański Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
17. dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ Przewodniczący Rady Ogólnoakademickiej Oferty Dydatktycznej
18. mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
19. mgr Urszula Miemiec Kierownik Działu Kształcenia
20. lic. Gabriela Wilczyńska Kierownik Centrum Obsługi Studentów
21. mgr Przemysław Grzonka Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych
22. dr Małgorzata Domagała ZNP
22. mgr Anna Kluczka NSZZ Solidarność
23. mgr Pierre Van Cutsem URSD
W pracach komisji do spraw kształcenia i studentów uczestniczy także

dr Katarzyna Trynda, prof UŚ – Prorektor ds. kształcenia i studentów

return to top