Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Harmonogram sesji i zajęć dydaktycznych

29.05.2020 - 20:37 aktualizacja 09.02.2021 - 12:39
Redakcja: jp

Harmonogram sesji lato 2019/2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Fizyka_Fiz-Medyczna_Biofizyka_Mikro-i-Nano-Tech_sesja-i-sesja-poprawkowa_lato-2019_2020.pdf

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Chemia_I stopnia_sesja lato 2019 2020

Chemia II stopnia_sesja lato 2019 2020

Sesja poprawkowa

Chemia I stopnia_sesja poprawkowa_lato 2019 2020

Chemia II stopnia_sesja poprawkowa_lato 2019 2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Fizyka_Fiz-Medyczna_Biofizyka_Mikro-i-Nano-Tech_sesja-i-sesja-poprawkowa_lato-2019_2020.pdf

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

 

Fizyka_Fiz-Medyczna_Biofizyka_Mikro-i-Nano-Tech_sesja-i-sesja-poprawkowa_lato-2019_2020.pdf

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie:plan.ii.us.edu.pl

Informatyka_I stopnia_1 rok_sesja lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_I stopnia_1 rok_sesja lato_2019_2020_niestacjonarna

Informatyka_I stopnia_2 rok_sesja lato_2019_2020_niestacjonarna

Informatyka_I stopnia_2 rok_sesja lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_I stopnia_3 rok_sesja lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_II stopnia_1 semestr_sesja lato_2019_2020_niestacjonarne

Informatyka_II stopnia_2 semestr_sesja lato_2019_2020_niestacjonarne

Informatyka_II stopnia_3 semestr_sesja lato_2019_2020_niestacjonarne

Informatyka_II stopnia_Computer Science_sesja lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_II stopnia_sesja lato 2019_2020_stacjonarne

Sesja poprawkowa

Informatyka_I stopnia_1 rok_sesja poprawkowa lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_I stopnia_1 rok_sesja poprawkowa lato_2019_2020_niestacjonarna

Informatyka_I stopnia_2 rok_sesja poprawkowa lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_I stopnia_2 rok_sesja poprawkowa lato_2019_2020_niestacjonarna

Informatyka_I stopnia_3 rok_sesja poprawkowa lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_II stopnia_1 semestr_sesja poprawkowa lato_2019_2020_niestacjonarne

Informatyka_II stopnia_2 semestr_sesja poprawkowa lato_2019_2020_niestacjonarne

Informatyka_II stopnia_Computer Science_sesja poprawkowa lato 2019_2020_stacjonarne

Informatyka_II stopnia_sesja poprawkowa lato 2019_2020_stacjonarne

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Informatyka-stosowana_sesja-i-sesja-poprawkowa_lato-2019_2020.pdf

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Matematyka_I stopnia_1 rok_sejsa lato 2019_2020_stacjonarna

Matematyka_I-stopnia_2-rok_sesja-lato_2019_2020_stacjonarne-1.pdf

Matematyka_I stopnia_3 rok_sesja lato_2019_2020_stacjonarne

Matematyka_II-stopnia_1-rok_sesja-lato_2019_2020_stacjonarne-2.pdf

Matematyka_II stopnia_2 rok_sesja lato_2019_2020_stacjonarne

Matematyka_II stopnia_sesja lato 2019_2020_niestacjonarne

Matematyka_Intermaths_II stopnia_2 rok_sesja lato 2019_2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Mechatronika_sesja letnia 2019_2020

Sesja poprawkowa

Mechatronika_sesja poprawkowa letnia 2019_2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_1 rok_sesja_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_2 rok_sesja_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_3 rok_sesja_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_1 semestr_MiSSB_sesja lato_2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_3 semestr_sesja lato_2019_2020

Sesja poprawkowa

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_1 rok_sesja_poprawkowa_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_2 rok_sesja_poprawkowa_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_3 rok_sesja_poprawkowa_lato 2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_1 semestr_MiSSB_sesja poprawkowa lato_2019_2020

Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_3 semestr_sesja poprawkowa lato_2019_2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Inżynieria_materiałowa_I stopnia_sesja lato 2019_2020

Inżynieria_materiałowa_II stopnia_sesja lato_2019_2020

Sesja poprawkowa

Inżynieria_materiałowa_I stopnia_sesja poprawkowa lato 2019_2020

Inżynieria_materiałowa_II stopnia_sesja poprawkowa lato_2019_2020

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Fizyka_Fiz-Medyczna_Biofizyka_Mikro-i-Nano-Tech_sesja-i-sesja-poprawkowa_lato-2019_2020.pdf

Najaktualniejszy terminarz egzaminów można odszukać na stronie: plan.ii.us.edu.pl

Technologia chemiczna_I stopnia_sesja lato 2019 2020

Sesja poprawkowa

Technologia chemiczna_I stopnia_ sesja poprawkowa_lato 2019 2020

Harmonogram sesji poprawkowej lato 2019/2020

Biofizyka_I stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20
Biofizyka_II stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20

Chemia_II stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20
Chemia_I stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20

Fizyka_II stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20
Fizyka_I stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20

Fizyka medyczna_I stopnia_II rok_sesja_poprawkowa_lato_19_20
Fizyka_medyczna_II stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20

Informatyka_I stopnia_I rok_niestacjonarna_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_I stopnia_I rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_I stopnia_II rok_niestacjonarna_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_I stopnia_II rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_I stopnia_III rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_II stopnia_I sem_niestacjonarna_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_II stopnia_II sem_niestacjonarna_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_II stopnia_Computer Science_sesja poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_II stopnia_sesja poprawkowa_lato_19_20

Informatyka_stosowana_I rok_sesja_poprawkowa_lato_19_20
Informatyka_stosowana_III rok_sesja_poprawkowa_lato_19_20

Brakujące raporty na stronie plan.ii.us.edu.pl

Matematyka_I-stopnia_1-rok_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Matematyka_I-stopnia_2-rok_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Matematyka_I-stopnia_3-rok_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Matematyka_II-stopnia_1-rok_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Matematyka_II-stopnia_2-rok_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Matematyka_II-stopnia_niestacjonarne_sesja-poprawkowa_19_20.pdf

Mechatronika_sesja_poprawkowa_lato_19_20

Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_I rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_II rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Inżynieria_biomedyczna_I stopnia_III rok_sesja poprawkowa_lato_19_20
Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_MiSSB_I semestr_sesja poprawkowa_lato_19_20
Inżynieria_biomedyczna_II stopnia_MiSSB_III semestr_sesja poprawkowa_lato_19_20

Inżynieria_materiałowa_sesja_poprawkowa_lato_19_20

Mikro i nanotechnologia_sesja_poprawkowa_lato_19_20

Technologia chemiczna_sesja_poprawkowa_lato_1920

Harmonogram zajęć dydaktycznych

Plany zajęć dla modułów, których nie udało się w pełni zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Instrukcja przeprowadzania egzaminów na WNŚiT

Regulamin oraz ankieta dotycząca zajęć laboratoryjnych – lipiec 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
z dnia 20.05.2020
w sprawie organizacji roku akademickiego i letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Działając na podstawie Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz
na podstawie Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów
i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 ustalam co następuje:

§1
Dla modułów, których nie udało się w pełni zrealizować z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość określam termin realizacji na okres od 1.07.2020 do 21.07.2020.

§2
Dla modułów realizowanych w całości w formie zdalnej letnia sesja egzaminacyjna realizowana jest
w terminach:
– egzaminacyjna sesja letnia: 8.06.2020–30.06.2020,
– egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 1.09.2020–25.09.2020

§ 3
Dla modułów wskazanych w §1 letnia sesja egzaminacyjna realizowana jest w następujących
terminach:
– egzaminacyjna sesja letnia: 1.09.2020–20.09.2020,
– egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 21.09.2020–5.10.2020

§ 4
W szczególnych przypadkach wynikających ze względów merytorycznych możliwa jest inna
organizacja zajęć i sesji, która wymaga zgody Dziekana.

treść Zarządzenia Dziekana

return to top