Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agata Borek

16.07.2020 - 11:36, aktualizacja 05.05.2023 - 12:19
Redakcja: JusJan

dr Agata Borek
Koordynator programu MOST. Filologia germańska – od 01.10.2019 r.

e-mail: agata.borek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9903-300X

Tematyka badawcza:

 • literatura niemiecka XX wieku w świetle badań interkulturowych,
 • realioznawstwo,
 • język niemiecki w biznesie.

Doktorat

2006 – Analiza obrazu polskiego rolnictwa w dobie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej na łamach niemieckiej prasy o tematyce gospodarczej jako elementu tworzenia opinii publicznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Kalliope Austria II: kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce. Silna słaba płeć, red. Agata Borek. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2022, ss. 202. ISBN 978-83-8183-117-8.
 2. Pod batutą kobiecego wdzięku. Alma Mahler-Werfel – gospodyni salonu i wiedeńska femme fatale przełomu wieków. W: Kalliope Austria II: kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce. Silna słaba płeć. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2022, s. 93-122.
 3. Kalliope Austria : kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce „W 100. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety”, red. Agata Borek. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2019, ss. 184. ISBN 978-83-8183-031-7.
 4. Kobieta (nie)zapomniana? : synergia sztuki, mody, przedsiębiorczości i wolności w spuściźnie Emilie Flöge. W: Kalliope Austria : kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce „W 100. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety”. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2019, s. 77-91.
 5. CLILiG a nauczanie języka biznesu. W: Języki specjalistyczne : teoria i praktyka glottodydaktyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 39-48.
 6. Forum EU : Ein Text – und Übungsbuch für Studierende, Agata Borek, Renata Czaplikowska. Sierke Verlag. Göttingen 2017, ss. 145. ISBN 978-3-86844-941-9.

Agata Borek, PhD
Assistant Professor,
Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice
Coordinator of programme MOST. Filologia germańska – from 01.10.2019

agata.borek@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-9903-300X

Research interests:

 • 20th century’s German literature in the light of intercultural research,
 • regional studies,
 • business German.

Selected publications:

 1. CLILiG a nauczanie języka biznesu [CLILiG and business language teaching]. In: Języki specjalistyczne : teoria i praktyka glottodydaktyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, p. 39-48.
 2. Forum EU : Ein Text – und Übungsbuch für Studierende, coauth. Renata Czaplikowska. Sierke Verlag, Göttingen 2017, pp. 145. ISBN 978-3-86844-941-9.

return to top