Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Cudzich

15.04.2020 - 10:33, aktualizacja 09.06.2020 - 12:29
Redakcja: an

mgr Ewa Cudzich
e-mail: ewa.cudzich@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • pogranicze, tożsamość, historia mówiona,
 • folklor,
 • antropologia sztuki (sztuka ludowa i nieprofesjonalna).

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium

2010 – Zbigniew Wałach — muzyk i budowniczy instrumentów ludowych. Studium postaci, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Życie twórcze w cieniu codzienności. Inspiracje tradycją w twórczości Zofii Stryjeńskiej, W: Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Naukowy. Frida. Introspekcje, I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Nowy Sącz 2018, s. 112-125.
 2. Twórczość plastyczna Jana Wałacha jako źródło badań antropologicznych i etnomuzykologicznych, E. Cudzich, K. Szyszka, W: Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych. M. Szyndler (red). Katowice 2015, s. 141-160.
 3. Przekroczyć granicę – przemyt na Śląsku Cieszyńskim w okresie PRL-u, W: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. G. Kubica, H. Rusek (red.). Katowice 2013, s. 175-195.
 4. Granice i pogranicza w perspektywie antropologicznej, W: Wybrane problemy z dziejów szkolnictwa w Zabrzu. A. Krotofil (red.). Zabrze – Tarnowskie Góry 2013, s. 9-18.
 5. Beskidzkie instrumenty – wartość estetyczna i kontynuacja tradycji, „Twórczość Ludowa” 2012, nr 1-2, s. 13-16.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Sekcja Stroju Ludowego oraz Sekcja Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową,
 • Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art – IOV),
 • Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej, prezes.
return to top